Framtiden är digital

Digital teknik förändrar livsmedels- och dryckesindustrin snabbt. Med hjälp av digital teknik kan tillverkare redan arbeta effektivare och bana väg för förbättringar när det gäller:
 • Övervakning av värdekedjan
 • Transparens
 • Spårning av enskilda produkter
 • Kvalitetskontroll – livsmedelssäkerhet
 • Kopplingen mellan varumärken och konsumenter
 • Datainsamling – konsumentförståelse
 • Avfallsreducering – hållbarhet och cirkularitet
 • Digital framtid

  Tetra Pak® Connected Package

  Digitaliseringen utvidgar förpackningens traditionella roll och öppnar upp en hel värld av nya möjligheter. Med hjälp av en unik kod på varje förpackning kan tillverkare via uppkoppling göra sina produkter till databärare. Förpackningskoder kan öka konsumenternas engagemang och samtidigt samla in information i en värdefull loop av tvåvägskommunikation.
  För första gången kommer fullständig spårbarhet för enskilda förpackningar snart att vara möjlig, vilket ger mervärde till intressenter i hela värdekedjan – från logistik till återvinning.
  Tetra Pak Connected Package

  Förpackningarna omvandlas till kanaler för information och interaktion

  Vår bransch har redan tagit sina första viktiga steg på resan från traditionella förpackningar till morgondagens intelligenta förpackningar. Det började med den kodade förpackningen, som hade en tryckt kod men begränsade uppkopplingsmöjligheter. Nu har vi nått steg två: den uppkopplade förpackningen. Vi kombinerar Tetra Pak Connected Package-plattformen med utskrift av unika koder för att möjliggöra lösningar för konsumentengagemang – och snart även spårbarhet.
  Sedan kommer steg tre: intelligenta förpackningar. I framtiden kan förpackningar och enheter kommunicera med varandra, vilket öppnar upp för nya servicenivåer, insikter och information till kunder och konsumenter.

  MER OM CONNECTED PACKAGE-PLATTFORMEN

  Connected Package-plattformen

  Connected Package-plattformen

  Connected Package-plattformen, som lanserades av Tetra Pak och drivs av Microsoft Azures molntjänst, gynnar alla parter: livsmedelstillverkare, varumärkesägare, detaljhandlare/e-handlare och konsumenter. Den möjliggör nya lösningar som hjälper vår bransch att möta globala utmaningar och förändra dagens tillverkningssätt.
  Vi är mitt i en digital revolution, som ibland kallas den fjärde industriella revolutionen eller Industry 4.0. Vår Connected Package-plattform gör dig redo att fullt ut delta i den nya, digitaliserade affärsmiljön.
  För tillverkare och varumärkesägare

  För tillverkare/varumärkesägare

  Den nya Connected Package-plattformen möjliggör fullständig spårbarhet för att förbättra produktionseffektiviteten och kvalitetskontrollen samt öka transparensen. Tillverkare kan spåra produkternas historik och ursprung – och därmed övervaka marknadsresultat och identifiera potentiella problem.
  För detaljhandlare/e-handlare

  För detaljhandlare/e-handlare

  Det ger större synlighet i distributionskedjan och insikter i realtid, vilket hjälper e-handlare och återförsäljare att spåra lagerrörelser, få varningar när problem uppstår och övervaka leveransprestandan. Det blir snart möjligt att uppnå full transparens i hela distributionskedjan.
  Från gård till återvinning

  För konsumenter

  Detta innebär att konsumenter får tillgång till stora mängder information, till exempel var produkten tillverkades, vilken gård ingredienserna kommer från och hur förpackningen kan återvinnas. Det här öppnar upp för nya möjligheter till direktkommunikation med konsumenters favoritmärken via roliga spel och appar, där konsumenten kan ge feedback.

  EN PLATTFORM. FLERA LÖSNINGAR.

  En plattform. Flera lösningar.

  En plattform. Flera lösningar.

  Tetra Pak® Connected Package-plattformen erbjuder fler lösningar. Vårt Consumer Engagement-erbjudande ger stöd för interaktiva marknadsföringskampanjer som skapar konsumentlojalitet, ökar försäljningen och stärker konsumentförtroendet. Dessutom utvecklar vi en spårningslösning som snart ska lanseras.
  Vi tillhandahåller en kombination av hård- och mjukvara för varje lösning, plus allt tekniskt och marknadsföringsrelaterat stöd som du behöver för att komma i gång och köra framgångsrika kampanjer. I vårt erbjudande ingår utrustning för att skapa och skriva ut en unik kod på varje förpackning, en portal och API:er för apputveckling, ett verktyg för att skapa kampanjer och en instrumentpanel för resultatövervakning i realtid. Tetra Pak® Connected Package-plattformen kan anpassas efter dina behov och finns i hela världen. Den är speciellt framtagen för livsmedels- och dryckesindustrin.
  Konsumentengagemang

  Konsumentengagemang

  Med den här lösningen blir förpackningen en inkörsport till nya digitala produktupplevelser. Consumer Engagement möjliggör riktade och snabbt justerbara marknadsföringskampanjer med feedback i realtid. Det gör det också möjligt för varumärkesägare att dela produktinformation som bekräftar äkthet och skapar förtroende bland konsumenter.
  Spårningskod

  Spårning (kommer snart)

  Den unika koden på varje förpackning möjliggör spårbarhet och värdeleverans i hela ekosystemet genom att tillhandahålla
 • Synlighet i distributionskedjan
 • Lagerhantering och distributionsinformation
 • Reklamationshantering och riktade produktåterkallelser
 • Transparens med uppgifter om produktens ursprung/processer
 • Information om återvinning
 • KUNDCASE

  Virtuell valuta ökade försäljningen

  Insamlingen av virtuella mynt som kunde lösas in mot priser var ett incitament för konsumenterna att köpa och skanna nektarförpackningar. Mynten kunde bytas in mot priser under den här skanna-och-vinn-kampanjen. Resultatet blev att försäljningen av varumärkets nektar ökade med 10 %.
  Läs hela kundcaset

  Mejeriproducent i Centralamerika byggde varumärkesvärden med skanna-och-vinn-kampanj

  Ett mejeriföretag lanserade en skanna-och-vinn-kampanj inför julen. Kampanjen blev en succé som överträffade förväntningarna med råge. Försäljningen ökade med 28 %. De sålde 300 000 liter mer mjölk i december 2020 än i december 2019.
  Läs hela kundcaset

  Ledande varumärke inom nektardrycker återskapade intresset för varumärket

  Försäljningen av nektardrycker ökade nästan omedelbart och tusentals människor deltog i en direktdragning av priser. Skanna-och-vinn-kampanjen var ett nytt sätt för kunden att interagera med konsumenterna och gav en djupare inblick i konsumenternas beteende med hjälp av skanningsdata i realtid.
  Läs hela kundcaset

  Så här genererade en marknadsledande mejeriproducent mer försäljning

  Hur genererar man mer försäljning när man redan är marknadsledande? Ett europeiskt mejeriföretag genomförde tre nationella skanna och vinn-kampanjer och såg sin marknadsandel för smaksatt mjölk öka från 30,3 procent till 33,8 procent.
  Läs hela kundcaset

  En digital kampanj för konsumentengagemang stärkte varumärkesmedvetenheten

  Den första digitala kampanjen för konsumentengagemang i Ryssland stärkte varumärkesmedvetenheten. Vår kund fick praktiska insikter efter att nästan 90 000 konsumenter skannat en QR-kod på juiceförpackningar.
  Läs hela kundcaset

  ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Försäljningen ökade med 18 %

  Försäljningen ökade med 18 procent när en av våra kunder i Centralamerika följde upp en lansering av en proteinberikad mjölk med en skanna-och-vinn-kampanj. De använde relevant innehåll och attraktiva priser för att locka konsumenterna.
  Läs hela kundcaset

  Crowdfunding via marknadsföring skapade goodwill

  Tusentals konsumenter deltog i en Connected Package-kampanj i Latinamerika. De skannade förpackningar för att generera poäng för en gott ändamål. Varumärkeskännedomen ökade dramatiskt och goodwill likaså.
  Läs hela kundcaset

  Ett europeiskt företag fick tillgång till massor av information om sina kunder

  Under en skanna-och-vinn-kampanj som genomfördes av ett europeiskt mejeriföretag deltog 94 procent av användarna i en quiz. Frågesporten hade ett pedagogiskt syfte och lyfte fram fördelar med de produkter som marknadsfördes i kampanjen.
  Läs hela kundcaset

  Ett kinesiskt mejeriföretag ökade varumärkesmedvetenheten

  Ett mejeriföretag i Kina skapade varumärkeslojalitet hos en ny generation kinesiska konsumenter med hjälp av en skanna-och-vinn-kampanj. Yoghurtförsäljningen ökade med 12 %.
  Läs hela kundcaset

  MER OM LÖSNINGAR FÖR KONSUMENTENGAGEMANG

  Få en glimt av framtiden

  Få en glimt av framtiden: Föreställ dig hur interaktiva etiketter kan öka konsumenternas engagemang och tillgodose deras behov av produktinformation.
  Roliga och funktionella förpackningar

  Konsumentengagemang – gör dina förpackningar roligare och mer funktionella

  I vår lösning ingår skanna-och-vinn- och lojalitetskampanjer och produkttransparens för konsumenterna. Vilka är de fyra största fördelarna för varumärkesägare?
 • Öka försäljningen med engagerande interaktiva kampanjer
 • Stärk värdet för ditt varumärke och positionera det som en digital föregångare
 • Få insikter i realtid som gör dina kampanjer mer framgångsrika
 • Förbättra avkastningen för marknadsföring med exakt riktade och justerbara kampanjer
 • Tekniskt dokument: Intelligenta förpackningar

  I det här dokumentet diskuterar vi hur digital teknik – möjliggjord av Industry 4.0-revolutionen – erbjuder tillverkare, varumärkesägare, återförsäljare och konsumenter nya sätt att interagera med varandra och förstå hur produkterna produceras, distribueras, konsumeras och återvinns. Allt det här är möjligt tack vare högre uppkopplingsgrad och den uppkopplade förpackningen.
  Registrera dig för att ladda ned det tekniska dokumentet Intelligent packaging – Give products a digital life

  Webbinarium: Hur förändrar digitaliseringen spelreglerna för förpackningsmaterial?

  Här tittar vi på hur man hittar nya möjligheter att få mer värde från förpackningsmaterial. Förpackningar handlar inte längre bara om produktskydd och funktionalitet – det handlar också om uppkoppling och upplevelser. Tack vare digitaliseringen kan man utveckla förpackningsmaterialen. Den digitala resan har tre grundläggande faser – kodade, uppkopplade och intelligenta förpackningar. I det här webbinariet fokuserar vi på den andra fasen: den uppkopplade förpackningen.
  Registrera dig och se webbinariet
  Receptet på framgångsrik marknadsföring

  Receptet på framgångsrik marknadsföring

  Vad krävs för att skapa en interaktiv skanna-och-vinn-kampanj?
 • Skapa och skriv ut ett unikt ID på varje förpackning.
 • Använd vår utvecklarportal och vårt API-bibliotek för att skapa din egen mobilapp.
 • Låt dina konsumenter skanna koden och vinna priser.
 • Övervaka din kampanj via kundportalen, samla in data i realtid och gör justeringar vid behov.