Som ett led i vårt fortsatta engagemang för framtiden och i linje med vår strategiska ambition att leda hållbarhetsomställningen, har vi tagit ett helhetsgrepp inom fem sammanhängande och ömsesidigt beroende områden där vi anser att vi kan göra störst skillnad: livsmedelssystem, cirkularitet, klimat, natur och social hållbarhet. Beredning och förpackning av livsmedel är centrala för att möjliggöra övergången till säkra, hållbara och tåliga livsmedelssystem1.

Vi i branschen måste samarbeta i hela värdekedjan för livsmedel och vidta gemensamma åtgärder som kan minska koldioxidutsläppen och omvandla världens livsmedelssystem, samtidigt som de bidrar till cirkularitet och ökar återvinningsgraden för livsmedelsförpackningar.

Läs mer om hur våra produkter, lösningar och insatser har gjort verklig skillnad.

Välj ett fokusområde för att utforska fler berättelser

Livsmedelssystem

Shaping lives and food systems
Find out how we're working towards transitioning to secure, sustainable and resilient food systems.
Gå till berättelserna

Cirkularitet

Towards a circular future
Find out what we're doing worldwide to improve the collection & recycling of beverage cartons.
Gå till berättelserna

Klimatet

Addressing the emissions
Find out what we're doing to contribute to lowering climate footprint across the entire value chain.
Gå till berättelserna

Naturen

Restoring nature
Find out how we are using renewable resources to protect and restore nature.
Gå till berättelserna

Social hållbarhet

Empowering people
Find out what we’re doing to protect and empower people by respecting human rights throughout the value chain.
Gå till berättelserna
Tetra Pak Sustainability Report

Engagemang för framtiden

Vår årliga hållbarhetsrapport ger en heltäckande bild av hur vi samarbetar i hela världen för att främja en hållbar utveckling av livsmedels- och dryckesindustrin.

Kontakta oss

Ta reda på hur vi kan hjälpa dig att leda förändringen mot hållbarhet.

Syfte med kontakten

Välj ett eller flera alternativ
  • 1
  • 2
  • 3

Steg 1 av 3

Kontakta oss

Sammanfattning

Syfte med kontakten

Kontaktinformation

Ange ditt förnamn
Ange ditt efternamn
Vänligen välj land/region
  • 1
  • 2
  • 3

Steg 2 av 3

Kontakta oss

Sammanfattning

Syfte med kontakten
Förnamn
Efternamn
E-post
Land/plats
Något gick fel. Försök igen.

Hur kan jag hjälpa till?

Fyll i det här fältet

Genom att skicka in det här formuläret bekräftar du att du har läst och att du godkänner Tetra Paks sekretesspolicy.

  • 1
  • 2
  • 3

Steg 3 av 3

1 Det innebär att bidra till säkra, smidiga och hållbara livsmedelssystem som ger tillgång till säkra, prisöverkomliga och näringsrika livsmedel och som minimerar matsvinnet och matavfallet inom hela värdekedjan.

2 Med hållbar utveckling avses utveckling som tillgodoser dagens behov utan att kompromissa om framtida generationers möjligheter att tillgodose sina egna behov.
Källa: https://www.iisd.org/mission-and-goals/sustainable-development