Utmaningar för natur och biologisk mångfald

Minskad biologisk mångfald får katastrofala följder för vårt ekosystem, som vi alla förlitar oss på för ren luft, friskt vatten, mat och resurser. Utrotningen av arter går allt snabbare – varje dag går 137 vilda djurarter förlorade, mycket på grund av skövlingen av skogar till förmån för jordbruk.1

Det är dags att agera. Skydd och återställning av natur kommer att vara avgörande för att bromsa och vända minskningen av biologisk mångfald och minska växthusgasutsläppen2,3. Det är därför vi måste samarbeta för att återställa ekosystem och samtidigt producera mat.

two men in field

Stöd till leverantörer för att skydda naturen

Vi främjar arbetsmetoder för ansvarsfull spårning hos alla våra leverantörer i världen. I vårt leverantörsinitiativ “Join us in protecting the planet” har vi som mål att minska utsläppen från leverantörer av basmaterial med 50 procent till 2030, jämfört med 2019 års nivåer. Vi fokuserar på att lösa utmaningar kopplade till klimat, biologisk mångfald och cirkularitet.

Som undertecknande part i FN:s Global Compact har vi utsett ansvarsfull spårning till strategiskt mål för oss och vår distributionskedja. Genom att utbyta best practice, ställa upp ambitiösa mål och kontinuerligt se över våra framsteg uppmuntrar vi våra leverantörer att främja sådant beteende i sina egna värdekedjor.

water article

En värld med säker tillgång till vatten 8

Vi ser till hela värdekedjan för att minska våra förpacknings- och processlösningars vattenrelaterade effekter på lokala vattenresurser. Vi bidrar till att lösa gemensamma vattenutmaningar vid utsatta källor9.Som medlem i Alliance for Water Stewardship samarbetar vi för att införa och främja ett globalt ramverk för hållbar vattenanvändning. 

Lär dig mer genom att ladda ned infografiken och utforska resultaten av Quantis undersökning.

man planting trees

Markåterställningsprogram

Araucaria Conservation Programme är kartongindustrins första naturbaserade projekt med fokus på att återställa förstörd landsbygdsmark i atlantskogen i Brasilien. I projektet används inhemska arter för att återställa upp till 7 000 hektar till 2030 till gagn för lokalsamhällen och regionens flora och fauna.

Certifierade och kontrollerade källor

Som en del i vår ambition om att skapa helt förnybara förpackningar utforskar vi kontinuerligt hållbara alternativ som leder oss bort från fossilbaserade material med höga koldioxidutsläpp och i riktning mot förnybara och ansvarsfullt anskaffade material som ger låga koldioxidutsläpp.

I våra kartongförpackningar kommer all kartong och de växtbaserade polymererna från certifierade eller andra kontrollerade källor – och vår växtbaserade portfölj blir större för varje år. För att stödja ansvarsfull spårning arbetar vi med certifieringsstandarder från tredje part, som Forest Stewardship CouncilTM 4, Bonsucro 5, RSB (Roundtable on Sustainable Biomaterials), ASI (Aluminium Stewardship Initiative) och ISCC PLUS. De här tredjepartsstandarderna hjälper oss att bevara och återställa den biologiska mångfalden, mildra och anpassa oss till klimatförändringarna, bidra till global vattenresiliens och återställa naturen.6

Vi samarbetar också inom Ellen MacArthur Foundations CE100-nätverk för att främja användning och återanvändning av förnybara material i syfte att minska framtida koldioxidutsläpp och trycket på naturliga ekosystem.

Förnybarhetsmärkta förpackningar

Trees and forest floor

Kartong

En traditionell, enliters kartongförpackning från Tetra Pak är tillverkad av i genomsnitt 70 procent kartong, vilket är en förnybar källa om den anskaffas på ett ansvarsfullt sätt. Det ger ett lägre koldioxidavtryck än för glas-, plast- eller aluminiumförpackningar.

Milk cartons in the grocery

Polymerer

Växtbaserade material är förnybara om de anskaffas på ett ansvarsfullt sätt. De bidrar till att minska koldioxidutsläppen från våra förpackningar jämfört med fossilbaserade material. Vår långsiktiga ambition är att alla våra kylda och rumstempererade förpackningar ska tillverkas av förnybara och/eller återvunna alternativ i stället för av fossilbaserad plast.

aluminium roll

Aluminium

Aluminium ingår i aseptiska kartonger eftersom det förhindrar oxidering och ljusskador så att färskvaror klarar sig bättre utan kylning i flera månader. Även om detta lager är i det närmaste försumbart arbetar vi hela tiden för att göra det ännu tunnare, samtidigt som vi undersöker alternativa, förnybara barriärmaterial.

Våra fokusområden

Kontakta oss

händer som håller i en iPad

Ta reda på hur vi kan hjälpa dig att leda förändringen mot hållbarhet.

Syfte med kontakten

Välj ett eller flera alternativ
  • 1
  • 2
  • 3

Steg 1 av 3

Kontakta oss

Sammanfattning

Syfte med kontakten

Kontaktinformation

Ange ditt förnamn
Ange ditt efternamn
Vänligen välj land/region
  • 1
  • 2
  • 3

Steg 2 av 3

Kontakta oss

Sammanfattning

Syfte med kontakten
Förnamn
Efternamn
E-post
Land/plats
Något gick fel. Försök igen.

Hur kan jag hjälpa till?

Fyll i det här fältet

Genom att skicka in det här formuläret bekräftar du att du har läst och att du godkänner Tetra Paks sekretesspolicy.

  • 1
  • 2
  • 3

Steg 3 av 3

1Mitchell, C. (2022). Deforestation: Clearing The Path For Wildlife Extinctions. Källa: Worldanimalfoundation.org

2IPBES. (2019). The global assessment report on biodiversity and ecosystem services. Källa: Ipbes.net 

3IPCC. (2021). Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Källa: Ipcc.ch

4Tetra Paks FSC-licenskod är FSC™ C014047

5 www.bonsucro.com

6 https://www.tetrapak.com/sustainability/approach/stakeholder-engagement/our-partners

7 Med hållbara livsmedelssystem avses att odla, producera, bearbeta, förpacka, distribuera och konsumera livsmedel utan att det påverkar planeten negativt. Hämtat från OECD. (2019). Accelerating Climate Action. Källa: OECD iLibrary

8 FN:s vattenorgan definierar säker tillgång till vatten som ”en befolknings förmåga att tillse hållbar tillgång till tillräckliga mängder vatten av godtagbar kvalitet för sin försörjning, människors hälsa och samhällsekonomisk utveckling, för att säkerställa skydd mot vattenburna föroreningar och vattenrelaterade sjukdomar samt för att bevara ekosystem i ett klimat av fred och politisk stabilitet” (https://www.unwater.org/publications/water-security-and-global-water-agenda)

9 Utsatta källor identifieras enligt SBTN-metodiken, baserat på åtta indikatorer som avser vattnets mängd, kvalitet och flöde. För varje indikator ges en poäng mellan 1 och 5. Inom dessa tre kategorier anger en indikator med poängen 3 eller högre att källan är utsatt (https://sciencebasedtargetsnetwork.org/resources/)