VÅRA KUNDCASE BERÄTTAR VÅRA HISTORIER

Ökad lönsamhet och effektivitet med förstklassig teknik för livsmedelssäkerhet och kvalitet – arbetet vi gör för våra kunder ger konkreta resultat och mätbara fördelar. Resultaten talar för sig själva. Läs våra kundcase. De visar vad vi menar bättre än något annat.

Förutse fel

Förutse felen innan de uppstår

Tack vare vår övervakning av separatorernas status, som är en del av vår tjänst för förebyggande underhåll, kunde ett spanskt mejeriföretag undvika 48 timmars oplanerat driftstopp.
#DeliveryReliability

Supereffektivitet

Supereffektivitet

En asiatisk livsmedels- och dryckesproducent hade redan en bra verkningsgrad för linjen, men lyckades ändå förbättra den med 5 procent.
#DeliveryReliability

Inuti fabriken som sparade 6,5 miljoner euro.

Sparade 6,5 miljoner på nio månader

Betydande besparingar – ett av resultaten efter implementering av ett TPM-program för fullständigt produktivt underhåll.
#Lönsamhet

LIVSMEDELSSÄKERHET OCH KVALITET

Tekniskt whitepaper om livsmedelssäkerhet och kvalitet

Upptäck värdet av uppkopplade lösningar med Industri 4.0

Upptäck hur Industri 4.0 hjälper tillverkningsföretag att koppla upp livsmedelsindustrin och optimera verksamheten.

Upptäck värdet, Lås dröm stort, whitepaper

Upptäck värdet av uppkopplade lösningar genom att starta i liten skala

Dröm stort, börja smått – att först fokusera på att koppla upp nyckelområden kommer att bana väg för fler möjligheter.

Upptäck värdet av uppkopplade lösningar och förbättra produktiviteten

​​​​​​​​​​​Upptäck värdet av uppkopplade lösningar och förbättra produktiviteten

Gör mer med vad du redan har - hur Industri 4.0 kan förbättra produktiviteten.

Upptäck värdet av anslutna lösningar och öka produktionsflexibiliteten

Upptäck värdet av anslutna lösningar och öka produktionsflexibiliteten

Upptäck hur Industri 4.0 kan hjälpa dig att leverera vad som behövs, när det behövs.

Infografiken Den höga kostnaden för låg kvalitet

Förpackningsmaterial säger en hel del om kvalitet

Konsumenter bedömer kvalitet på ett par sekunder. De kommer att välja attraktiva förpackningar från en välfylld hylla.

Två flickor som dricker juice

Vad är livsmedelskvalitet?

Livsmedelskvalitet kan definieras på olika sätt. Läs mer om vad det verkligen betyder för konsumenter och tillverkare.

människor som skakar hand

Hur säkerställer du livsmedelskvalitet?

Läs hur vi har hjälpt hundratals kunder världen över med att utveckla system för kvalitetssäkring av livsmedel.

Ökning av försäljningen av tjänster

Vad är utmärkt kvalitet?

Hur kan du vara säker på att dina kvalitetsnivåer håller? Här kan du se några av tecknen.

Infografiken Den höga kostnaden för låg kvalitet

Det höga priset för låg kvalitet

Därför lönar det sig att investera i kvalitet och att vidta kvalitetsåtgärder.

Whitepaper Frontiers of food quality

Tekniskt dokument

Säkerställ optimal smak, färg, textur och högt näringsvärde.

Glasburk med apelsinjuice

FDA-efterlevnad

Våra center för automationstjänster hjälpte en fruktpuréproducent att säkerställa efterlevnad av FDA:s riktlinjer.

Kvalitetsarbete

Fullständig TPM-strategi

Implementeringen av ett fullständigt produktivt underhållsprogram hjälpte vår kund att minska konsumentklagomålen med 74 procent.

Kvalitetsstyrning

Förbättrad kvalitetsstyrning

Ett uppdaterat kvalitetsstyrningssystem hos vår kund ledde till att mängden produkter som inte gick att sälja på grund av dålig kvalitet minskade med 90 procent.

smörjmedel

Livsmedelsklassade smörjmedel

När ett sydamerikanskt mejeri gick över till livsmedelsklassade smörjmedel fick man en betydligt lägre förbrukning av hydraulolja.

Juiceutbildning

Operatörs- och kvalitetsutbildning

Operatörsutbildning resulterade i ökade produktionsvolymer och förbättrade kvalitetsrutiner för en juiceproducent.

Grafik över Tetra Pak Services and Quality

Anpassade lösningar för kvalitetsmätning

Ett väl utformat och implementerat kvalitetssystem ökar effektiviteten och sänker kostnaderna.

TPM för minskade CIP-kostnader

Minska CIP-kostnaderna

Genom att kombinera TPM (Total Productive Maintenance) och digital analys, kunde en tillverkare av buteljerat vatten minska CIP-kostnaderna (Cleaning-in-Place) med 30 procent.

LEVERANSSÄKERHET

Möte

Förutse fel för att öka produktiviteten

Upptäck hur vår spanska kund lyckades undvika 50 timmars driftstopp.

Människor som jobbar i en fabrik.

Minskad variabilitet med 84 procent

Tetra Pak® Plant Care med ett avtal om prestandagaranti hjälpte kunden att förbättra utrustningsstabiliteten och minska variabiliteten med 84 procent.

Fabriksarbetare som utför underhåll

Från bra till utmärkt

Med en förbättring av verkningsgraden för linjen på 5 procent kunde en asiatisk producent klara av både nya och befintliga kontraktspaketeringsbeställningar.

Personal arbetar

Skräddarsydd underhållsplan

En skräddarsydd årlig underhållsplan resulterade i en verkningsgrad för linjen på över 96 procent.

Arbete på en display

Lägga en stabil grund

Vårt erbjudande om skräddarsydd installation och idrifttagning hjälpte en juiceproducent att lägga en stabil grund för kontinuerlig prestanda hos utrustningen.

Fabriksarbetare som arbetar med utrustning

Minskad driftstoppstid med förebyggande underhåll

Ett sydamerikanskt mejeri minskade driftstoppstiden med över 140 timmar tack vare förebyggande underhåll med Condition Monitoring-aktiverade linjer.

Samarbetsinriktade arbetssätt och kontrakt med driftkostnadsgaranti genererar stora förbättringar

Maximera effektiviteten

Med ett samarbetsinriktat arbetssätt och ett underhållskontrakt hjälpte vi en juiceproducent att förbättra effektiviteten och minska driftskostnader.

Juiceinstallation

Uppstart av en juiceverksamhet

Vårt erbjudande om skräddarsydd idrifttagning hjälpte en asiatisk juiceproducent med installation, personalutbildning med mera.

Mejeriinstallation

Investering i en ny förpackningslinje från Tetra Pak

När en mejeriproducent investerade i en ny förpackningslinje ingick underhållsutbildning och prestandaanalyser i vårt idrifttagningserbjudande.

Energiförbrukning för mejeri

Energibesparingar med HD EnergyIQ

Genom att uppgradera till HD EnergyIQ kunde en mejeriproducent minska energiförbrukningen – och samtidigt öka drifttiden.

Styrsystem för drycker

Byte av styrsystem

En dryckesproducent bytte ut sin gamla automationsutrustning mot en modern lösning. Den totala driftstoppstiden? Mindre än fyra timmar.

Mejeriproducent

Optimera en Cleaning In Place-station

En kinesisk mejeriproducent optimerade användningen av vatten med hjälp av Cleaning In Place-rapporter från Tetra PlantMaster Production Integrator.

Säkerställa spårbarhet

Säkerställa spårbarhet

Genom att använda Tetra Paks automationstjänster och programvara möjliggjorde vi full spårbarhet genom hela anläggningen hos en mejeriproducent.

Underhåll som ökar effektiviteten

Ökad effektivitet på fabriken

Tetra Paks tekniker var på plats och hjälpte till att förbättra effektiviteten på en fabrik från 75 procent till över 90 procent.

Minskade kostnader

Minskade underhållskostnader

Med hjälp av en skräddarsydd lösning kunde en europeisk mejeriproducent minska underhållskostnaderna med 45 procent.

Glass

Expressleverans

När en viktig belastningsgivare gick sönder i en glassproducents fabrik kunde man återställa produktionen efter 12 timmar tack vare en expressorder.

Mejeriprodukter

Använda underhållsenheter

En mejeriproducent i Asien minskade fyllningsmaskinens driftstoppstid från 24,5 till 5,5 timmar med hjälp av underhållsenheter.

Verkningsgrad

Tetra Pak® Plant Care med prestandagaranti

Förbättrad verkningsgrad för linjen med 3 procent – ett av resultaten från en skräddarsydd underhållslösning.

LÖNSAMHET

Asiatiska kunder

Öka produktionen med 24 procent med TPM

Total Productive Maintenance hjälpte en asiatisk mejeriproducent att öka produktiviteten – trots att de använde utrustning som inte kom från Tetra Pak.

Lösningar

Tetra Pak® Plant Care med förutsägbar underhållskostnad

Med hjälp av en skräddarsydd underhållslösning kunde en europeisk mejeriproducent sänka underhållskostnaderna med 45 procent – och minska förbrukningen av reservdelar med 8 procent.

Minskade driftskostnader

Tetra Pak® Plant Care med driftkostnadsgaranti

En lösning för utrustningsprestanda hjälpte en asiatisk mejeriproducent att minska driftskostnaderna med 20 procent.

Personalutbildning

Operatörscertifiering

Genom att certifiera operatörerna i användning av utrustningen lyckades en asiatisk mejeri- och juiceproducent öka produktiviten med 30 procent.

Experter

Användning av smältbindemedel

Genom att använda smältbindemedel från Tetra Pak® för att fästa korkar och sugrör lyckades en juice- och mejeriproducent minska underhållskostnaderna med 49 procent.

Underhåll

Implementering av TPM hos en tomatpuréproducent

Genom att implementera ett fullständigt produktivt underhåll hjälpte vi en tomatpuréproducent öka utnyttjandet av produktionstiden med 10 procent.

Produktionssvinn

Minimera produktionssvinnet

En glassproducent lyckades förbättra resultatet och minska produktionssvinnet med hjälp av operatörsutbildningar.

Minskade vattenkostnader

Minskad vattenförbrukning med Filtering Station

Genom att installera Tetra Pak® Water Filtering Station hjälpte vi en mejeriproducent att minska vattenförbrukningen i fyllningsmaskinen med 95 procent.

Parts Control

Implementering av Parts Control

En europeisk juiceproducent implementerade en Parts Control-lösning och minskade kapitalet som var bundet i aktier med 90 procent.

Energi- och kostnadsbesparingar

Energi- och kostnadsbesparingar

Genom att byta ut de installerade pumparna mot pumpar i rätt storlek lyckades vi sänka kundens driftskostnader för pumparna med 40 procent.

Minskad vattenförbrukning

Minskad vattenförbrukning

Genom att installera nya ventiler gjorde en asiatisk mejeriproducent stora besparingar på förbrukningen av vatten och rengöringsmedel.

Metalltillverkare

TPM hjälper till att spara 1,8 miljoner euro på 24 månader

En tvådelad lösning hjälpte en europeisk metalltillverkare att förbättra drifttiden, uppnå besparingar på kort sikt och implementera en hållbar företagskultur.