€12.5 billion in 2022

Under 2022 uppgick vår nettoförsäljning till 12,5 miljarder euro.

We sold 193 billion packages in 2022.

År 2022 sålde vi 193 miljarder förpackningar.

Antal maskiner

Antal maskiner

Utforska senaste nytt från oss

Utforska våra senaste rapporter

report fy22 blue border

Hållbarhetsrapport 2022

Tetra Paks hållbarhetsrapport för räkenskapsåret 2022 sammanställd i linje med GRI Standards, presenterar vi våra ambitioner och insatser för att leda hållbarhetsomställningen.

Woman in the grass

Tetra Pak Index 2021

Vi berättar hur dagens konsumenter omvärderar vad som är viktigt i livet och insatser för livsmedel, hälsa och miljö.

Man drinking green juice

Trendipedia

Våra trendrapporter kommer vartannat år. Här kan du ta reda på vad som väcker dina konsumenters intresse och hitta inspiration till nya affärsmöjligheter.

Utmärkelser och erkännande

tetra pak

Tetra Pak utsett till European Climate Leader 2023 av Financial Times

Erkännandet är ett bevis för företagets framsteg mot minskade växthusgasutsläpp och vårt starka engagemang för klimatåtgärder.

cdp logo

Tetra Pak på CDP:s ”A”-lista för fjärde året i rad

Tetra Pak har av den globala, ideella miljöorganisationen CDP fått erkännande för sitt ledarskap inom företags transparens och resultat när det gäller klimatförändringar och skogen.

Apremavi land

Tetra Pak startar projekt för att bidra till att återställa biologisk mångfald

Det banbrytande markåterställningsprojektet Araucaria Conservation Programme i Brasilien är branschens första naturbaserade återställningsprojekt.

Lär känna oss