​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Innovationer på Tetra Pak

Att skapa innovationer innebär att omvandla kunskap till nya produkter och tjänster eller nya processer och arbetsmetoder. Att sträva efter förnyelse, innovationer, är en av de viktigaste drivkrafterna i den globala ekonomin. Innovationer stimulerar konkurrensen och påverkar själva grundvalen för vår existens. De skapar jobb, ökar tillväxten och mobiliserar faktorer som hjälper ett land att förbättra konkurrenskraften i sin ekonomi.​​

​På Tetra Pak är en innovation resultatet av processen att utveckla en idé till en produkt eller ett nytt arbetssätt som ger mervärde till verksamheten. Att skapa innovationer omfattar hela kedjan från att få en idé till att nå marknaden med en ny eller förbättrad produkt. Hur du än väljer att definiera begreppet är det viktigt. Att skapa innovationer är en av grundförutsättningarna för vår överlevnad och tillväxt.

Kvinnor inom innovation vid Tetra Pak

Innovation är en av de viktigaste drivkrafterna i världsekonomin. Innovationer stimulerar konkurrensen och påverkar själva grundvalen för vår existens. De skapar jobb, ökar tillväxten och mobiliserar faktorer som kan hjälpa en nation att förbättra konkurrenskraften i sin ekonomi. Här ingår allt från att skapa en idé till att nå marknaden med en ny eller förbättrad produkt. Vi är stolta över att få presentera 13 kvinnor som driver innovationsarbetet framåt och förändrar vårt sätt att arbeta, förbättrar vårt sätt att skapa och revolutionerar vår inverkan på världen runt omkring oss.

Innovationsröster

Innovationssamarbete för att klara utmaningarna för förpackningsindustrin på hållbarhetsområdet.

Hållbarhetsjournalisten och presentatören Catarina Rolfsdotter-Jansson introducerar Voices of Innovation-serien med kortfilmer, där vi utforskar det pågående innovationssamarbetet inom förpackningsindustrin.

Innovationsröster

Innovationssamarbete för att klara utmaningarna för förpackningsindustrin på hållbarhetsområdet.

Hållbarhetsjournalisten och presentatören Catarina Rolfsdotter-Jansson introducerar Voices of Innovation-serien med kortfilmer, där vi utforskar det pågående innovationssamarbetet inom förpackningsindustrin.

Produktutvecklingscentrum

Innovation finns alltid på dagordningen i den snabbrörliga livsmedelsindustrin. Våra produktutvecklingscenter kan hjälpa dig att utveckla innovativa lösningar snabbt och kostnadseffektivt.

Vårt produktutvecklingscenter i Lund erbjuder livestreamade produkttester i realtid och med hög upplösning. Tjänsten sparar inte bara tid och pengar åt kunderna, utan överbrygger också många av de restriktioner som införts för personliga sammankomster och resor under pandemin.

Kundinnovationscenter

Livsmedels- och dryckestillverkarna vill hela tiden förnya sig för att bli bättre eller utveckla nya, näringsrika livsmedel och drycker för konsumenter.

Oavsett om du besöker ett centrum personligen eller deltar i en virtuell session förblir målet detsamma: Att få uppleva varje steg av innovationsresan på ett enda ställe, med experter från världens alla hörn till ditt förfogande.

Connected Package

Digitaliseringen förändrar förpackningarnas roll. Med hjälp av uppkopplade förpackningar kan livsmedels- och dryckesproducenter göra sina förpackningar till fullskaliga informationsbärare samt erbjuda ökad spårbarhet och ett högre värde för intressenter i hela värdekedjan.

Förpackningar handlar inte längre bara om produktskydd och funktionalitet – det handlar också om uppkoppling och obegränsade möjligheter.

Moving food forward

Vi på Tetra Pak Processing Solutions & Equipment bedriver innovationsarbete för att bana väg för ett hållbart livsmedelssystem för världens växande befolkning med minsta möjliga påverkan på planeten. Genom att utnyttja vår kompetens inom livsmedelsapplikationer och samtidigt samarbeta med våra kunder och ledande externa partner, formar vi morgondagens livsmedelsindustri med hjälp av framtidssäker teknik.

Vårt fokus på nya tekniker ligger i nuläget på följande innovationsområden: hållbara processlösningar, växtbaserade produkter samt digitalisering och automatisering av lösningar för livsmedelsberedning. Vi utforskar ny banbrytande teknik som alternativa proteinkällor, konstruerade livsmedel samt anpassade produkter och ingrediensfunktionalitet.

För att hänga med i den snabba marknadsutvecklingen och hålla koll på alla trender samarbetar vi aktivt med externa ekosystem, som nystartade livsmedelsteknikföretag, acceleratorer, den akademiska världen och våra kunder.

Innovation med digitalisering

Se hur vi skapar värde för våra kunder med hjälp av nya digitala verktyg och innovationer – som uppkopplade maskiner, dataanalys, mobila appar, virtuell utbildning och fjärrsupport.


Läs mer om fjärrsupport och automationstjänster, våra underhållstjänster för planerat underhåll och våra experttjänster inom service

Innovation med digitalisering

Se hur vi skapar värde för våra kunder med hjälp av nya digitala verktyg och innovationer – som uppkopplade maskiner, dataanalys, mobila appar, virtuell utbildning och fjärrsupport.


Läs mer om fjärrsupport och automationstjänster, våra underhållstjänster för planerat underhåll och våra experttjänster inom service

Har du en uppfinning inom vårt verksamhetsområde?

Har du eller ditt företag en uppfinning som skulle kunna revolutionera framtidens förpackningsindustri för livsmedel – eller en teknik, metod eller design för förpackningar till livsmedelsprodukter som passar morgondagens konsumenter? På Tetra Pak välkomnar vi uppfinnare och är kanske intresserade av att utveckla just din uppfinning – om den passar vår produktportfölj, nu eller i framtiden.

Mer om innovation

Personer på ett innovationsmöte

Snabba upp innovationsprocessen inom läskedrycker

Snabba upp innovationsprocessen och få en konkurrensfördel med ett beredningssystem som kan hantera flexibla volymer och flera ingredienser.

Bredbar ost i Tetra Fino Aseptic

Där Innovation möter rimliga priser

Där innovation möter rimliga priser: Obour Land lanserar ny bredbar smältost som blivit mycket populär

Video med Francisco Razzolini

Klimatutmaningen skapar en ny anda av innovationssamarbete i förpackningsindustrin

Viktiga aktörer i förpackningsindustrin har insett att det inte går att hantera de många utmaningarna genom att arbeta isolerat och utan att samarbeta.

Video med Malin Ljung

Partner i förpackningsinnovation siktar på material som är helt förnybart

Dagens kartongförpackningar består av cirka 70 procent förnybart material från träfiber. Tetra Pak och BillerudKorsnäs samarbetar för att höja den siffran till 100 procent.

Video med Hannu Kasurinen

Mot en cirkulär ekonomi med låga koldioxidutsläpp – med hjälp av innovation för att öka återvinningsbarheten

51 miljarder förpackningar från Tetra Pak återvanns 2019 men för att uppnå en verkligt cirkulär ekonomi där avfallet minskar och material förblir i bruk krävs att alla förpackningar kan få nytt liv.

Laurence Mott

Vi löser globala utmaningar genom innovationssamarbete

Hur ska branscherna för livsmedel och drycker samt förpackningar kunna hantera stora utmaningar som klimatförändringar och att göra livsmedel säkra och tillgängliga för en växande global befolkning?