En blick in i framtiden

Framtiden kommer att föra med sig många utmaningar och möjligheter för vårt företag och hela livsmedels- och dryckesindustrin. År 2030 kommer vi ha möjlighet att göra livsmedel säkra och tillgängliga överallt, för ännu fler människor. Kundernas och planetens framtida behov kräver dock nya perspektiv – när det gäller kvalitet, hållbarhet, integrering och optimering, för att inte tala om innovation. Samtidigt står vi fast vid vårt åtagande om livsmedelssäkerhet. Genom att anta ett nytt perspektiv kan vi uppfylla vårt löfte – att bevara det goda.

För att uppnå det tänker vi vara den självklara partnern för hela livsmedelsindustrin, som levererar hållbara lösningar, optimala resultat och minnesvärda kundupplevelser. Och vi tänker nå dit genom att fokusera på våra fyra nyckelområden: leverera livsmedelssäkerhet och bästa kvalitet, leda hållbarhetsomställningen och integrering och optimering av våra kunders verksamhet samt främja innovation för tillväxt.

Bild av världen 2030

Vår strategi till 2030

Läs mer om några områden där vi utvecklas i linje med vår strategi

Lär känna oss