Ledarskap i vardagen

Vår organisationsstruktur och människorna bakom den är förutsättningen för vårt företags framgångar. De främjar en kultur som präglas av ansvarskänsla, kundfokus och samarbete och ger våra över 23 000 medarbetare styrkan att leverera världsledande livsmedels- och dryckeslösningar i stor skala.

Gruppbild på Tetra Pak-medarbetare

Möt vår verkställande ledningsgrupp

President och CEO

Adolfo Orive

Adolfo har varit President och CEO för Tetra Pak sedan april 2019. Hans karriär på Tetra Pak sträcker sig över tre decennier, och han har lett olika funktioner och verksamheter på flera platser i världen. 

 

Adolfo har haft en mycket viktig roll när det gäller att definiera företagets strategi och har varit en drivande kraft bakom företagets mål och varumärkeslöfte att vi bevarar det goda – Protects What's Good – det vill säga skyddar livsmedel, människor och planeten.

 

Adolfo är baserad i Lausanne, Schweiz. Han kommer ursprungligen från Mexiko och har en kandidatexamen i Industrial Engineering vid Ibero-American University (IBERO) och en masterexamen i Business Administration vid Autonomous Institute of Technology (ITAM) i Mexiko.

Executive Vice President för Market Operations

Tatiana Liceti


Tatiana har varit Executive Vice President för Market Operations sedan november 2021. Dessförinnan var hon Vice President för Nord- och Sydamerika och medlem i det tidigare globala ledarskapsteamet.

Hon började på företaget 1998 och har senare haft flera ledande befattningar, bland annat Managing Director för Tetra Pak Mexico, Tetra Pak Andina och Tetra Pak Peru.

Tatiana är baserad i Lausanne, Schweiz. Hon kommer från Peru och har en masterexamen i företagsekonomi från Babson College, Massachusetts, USA.

Executive Vice President för Packaging Solutions

Ola Elmqvist


Ola har varit Executive Vice President för Packaging Solutions sedan november 2021. Dessförinnan var han Executive Vice President för Processing Solutions & Equipment och medlem i det tidigare globala ledarskapsteamet.

Ola inledde sin karriär som Production Management Trainee på Tetra Paks fabrik i Lund år 1990. Han har senare haft ett antal ledande befattningar, bland annat Vice President Business Unit Liquid Food, Vice President Supply Chain Operations för Greater China samt Managing Director för Tetra Pak South Eastern Europe.

Ola är baserad i Lausanne, Schweiz. Han är svensk och har en masterexamen i elektronik och elektroteknik från Lunds tekniska högskola.

Executive Vice President för Processing Solutions & Equipment

Charles Brand


Charles Brand är Executive Vice President för Processing Solutions & Equipment sedan november 2021. Dessförinnan var han Vice President för Europa och Centralasien och medlem i det tidigare globala ledarskapsteamet.

Han började på företaget under 1985 som Electronics Development Engineer. Han har senare haft flera befattningar, däribland Executive Vice President för Product Management & Commercial Operations och Managing Director för Tetra Pak i Taiwan.

Charles är baserad i Lausanne, Schweiz. Han kommer från Storbritannien och har en examen i elektroteknik från Lunds tekniska högskola.

Executive Vice President för Services

Roberto Franchitti


Roberto har varit Executive Vice President för Services sedan november 2021. Dessförinnan var han Executive Vice President för Services & Quality och medlem i det tidigare globala ledarskapsteamet.

Roberto kom till företaget 2007 som Programme Manager för utveckling och teknik. Senare har han haft flera ledande befattningar, däribland Vice President, Carton Value & Economy Platform och Cluster Leader Services, Sydeuropa.

Roberto är baserad i Lausanne, Schweiz. Han är italiensk-brittisk och har en examen i maskinteknik från Anglia Ruskin University i Storbritannien.

Executive Vice President för Development & Technology

Laurence Mott


Laurence Mott är Executive Vice President för Development & Technology sedan november 2021. Dessförinnan var han Executive Vice President för Development & Engineering och medlem i det tidigare globala ledarskapsteamet.

Laurence anslöt sig till Tetra Pak under 2001 som Aseptic Technology Manager. Senare har han haft ett flertal högre chefsbefattningar, däribland Vice President Packaging Technologies och Vice President Carton Bottle & Gable Top Packaging Platform.

Laurence är baserad i Lausanne, Schweiz. Han är britt och har en doktorsexamen i Fibre Science and Mechanics från University of Maine, USA, och en masterexamen i naturvetenskap från University of Wales, Storbritannien.

Executive Vice President för Sustainability & Communications

Lars Holmquist


Lars har varit Executive Vice President för Sustainability & Communications sedan november 2021. Dessförinnan var han Executive Vice President för Packaging Solutions & Commercial Operations och medlem i det tidigare globala ledarskapsteamet.

Lars började inom företaget 1991 som Management Trainee. Senare har han haft flera ledande befattningar, bland annat Vice President Marketing för de europeiska och centralasiatiska regionerna och Managing Director för Tetra Pak Adria och Tetra Pak South-Eastern Europe.

Lars är baserad i Lausanne, Schweiz. Han är svensk och har en masterexamen i Industrial Marketing & Mechanical Engineering från Chalmers tekniska högskola i Göteborg.

Executive Vice President för Finance & Supplier Management

Bruce Burrows


Bruce Burrows är Executive Vice President för Finance & Supplier Management sedan november 2021. Innan dess var han Senior Vice President för Finance, Supplier Management & Business Transformation och medlem i det tidigare globala ledarskapsteamet.

Bruce började på företaget 1995 som Management Accountant med bas i Sydafrika och har tidigare haft flera högre chefspositioner.

Bruce är baserad i Lausanne, Schweiz. Han är sydafrikan och har examina i handel och redovisning från University of Natal i Sydafrika. Han är också Chartered Certified Accountant (Sydafrika), Chartered Management Accountant (Storbritannien) och Certified Global Management Accountant (USA).

Executive Vice President för Human Resources & Transformation

Phil Read


Phil är Executive Vice President för Human Resources & Transformation sedan november 2021. Dessförinnan var han Senior Vice President för Human Resources (HR) och medlem i det tidigare globala ledarskapsteamet. Han är även Group HR Officer för Tetra Laval Group.

Phil kom till företaget 2008 som Vice President HR Supply Chain efter att ha arbetat på Dow Chemical och Novartis Pharmaceuticals. Han utsågs senare till Vice President HR Packaging Solutions.

Phil är baserad i Storbritannien. Han är britt och har två masterexamina – en i naturvetenskap från Cambridge University och en i internationella relationer från University of Bristol, båda i Storbritannien.

Executive Vice President för Legal Affairs och General Counsel

Sébastien Thierry


Sébastien är Executive Vice President för Legal Affairs och General Counsel sedan januari 2022.

Han har tidigare varit General Counsel och Secretary of the Board of Directors vid Rexel. Innan dess hade Sébastien ledande befattningar inom Airbus Defence and Space CIS och vid Alcatel. Under sin karriär har han arbetat i Kina, Frankrike, Indonesien, Singapore och Storbritannien.

Sébastien är baserad i Lausanne i Schweiz. Han är fransman och har dubbla examina i fransk och tysk rättsvetenskap från Université de Paris X samt en masterexamen (DESS) i internationell affärsjuridik.

​​​​​​​​​​​​​​​Organisationen inom Tetra Pak-gruppen

Vår organisationsstruktur stöder ledningsgruppen med specialiserade team och expertis för att lösa våra kunders strategiska problem i olika delar av verksamheten.

 

Vi är en del av Tetra Laval-gruppen

Tetra Laval strävar att göra positiv skillnad för människors liv världen över genom tre industrigrupper – Tetra Pak, DeLaval och Sidel. Var och en erbjuder innovativa system för att höja effektiviteten, kvaliteten och säkerheten inom livsmedelsproduktion samt vid beredning, förpackning och distribution av livsmedel. 

 

Varje industrigrupp rapporterar direkt till Tetra Laval-gruppens styrelse, som utformar den övergripande strategin för hela koncernen och övervakar all affärsverksamhet. Styrelseordföranden ser till att koncernens beslut, policyer och strategier genomförs på ett effektivt sätt.

Lär känna oss

A group brainstorming

Strategi

För att fortsätta tjäna vårt syfte behöver vi blicka framåt och hitta sätt att förse jordens växande befolkning med mat på ett hållbart sätt. År 2030 vill vi vara en samlande partner för hela livsmedelsindustrin som tillhandahåller ledande hållbarhetslösningar, optimala resultat och bästa tänkbara kundupplevelse.

Tetra Pak group meeting

Värderingar

Vi förenas av våra delade värderingar och en gemensam kultur. Våra grundläggande värderingar hjälper oss att bidra till vårt syfte i hela den globala organisationen och att samla olika kulturer, länder och bakgrunder.

Two workers carton testing in a lab

Vårt arv

Ända från företagets vagga har vi utvecklat banbrytande teknik och lösningar som bidrar till att göra livsmedel säkra och tillgängliga överallt.