Möt experterna i panelen om hållbarhet


Panelen består av fem oberoende externa rådgivare och har till uppgift att informera och vägleda vår ledning och organisation samt bistå Tetra Pak i att utveckla och konkretisera en integrerad hållbarhetsagenda som uppfyller intressenternas förväntningar och säkerställer att Tetra Pak kan reagera effektivt på externa förändringar i driftmiljön.

Hillhouse Professor vid Yale University, ordförande i advisory panel om hållbarhet

Dan Esty

Dan Esty är Hillhouse Professor vid Yale University med huvuduppdrag vid utbildningarna inom Law och Environment – och sekundära uppdrag inom utbildningarna för Management och Global Affairs. Han är också Director vid Yale Center for Environmental Law and Policy och Co-director vid Yale Initiative on Sustainable Finance.

Professor Esty har skrivit eller redigerat 14 böcker (däribland de prisbelönta volymerna ”Green to Gold” och ”A Better Planet”) och dussintals artiklar om klimatförändring, miljöskydd, lagstiftningsreformer och hållbarhet – och hur dessa ämnen är kopplade till företagsstrategi, konkurrenskraft, hållbarhetssiffror och handel.

Han haft ett flertal ledande befattningar inom Förenta staternas miljövårdsmyndighet, däribland inom den delegation som förhandlade fram 1992 års Framework Convention on Climate Change. Han har också arbetat som chef inom Connecticut Department of Energy and Environmental Protection. Nyligen avslutade han en tvåårig allmän tjänstledighet från Yale – under vilken han arbetade inom Världshandelsorganisationen (WTO) med att hjälpa generaldirektör Ngozi Okonjo-Iwela att utveckla en hållbarhetsstrategi för det globala handelssystemet. Han är en av ledarna för projektet Remaking Trade for a Sustainable Future och har, tillsammans med ett nätverk av tankeledare från hela världen, utvecklat Villars Framework for a Sustainable Trade System.

Professor Dan Esty
Director för Potsdam Institute for Climate Impact Research

Johan Rockström

Johan Rockström är Director vid Potsdam Institute for Climate Impact Research och professor i miljövetenskap med inriktning på vattenresurser och global hållbarhet.

Han är en internationellt erkänd forskare, känd för att bidragit till utvecklingen av Planetary Boundaries Framework, som visar vilka ramar vi måste följa för att upprätthålla en ”säker verksamhetsmiljö för mänskligheten”. Innan detta arbete fokuserade Johan på att bygga upp motståndskraft i områden med vattenbrist och blev specialist inom vattenresurser efter att ha arbetat i nästan ett decennium med praktisk vattenforskning i tropiska områden.

Utöver forskningen är Johan också vetenskaplig rådgivare till flera regeringar och styrelsemedlem i eller medlem av flera rådgivande nämnder och kommittéer. Johan är medlem i EU‑kommissionens expertgrupp om anpassning till klimatförändringar och social förändring, medlem av tyska nationella vetenskapsakademin, Leopoldina och styrelsemedlem i EAT Foundations rådgivande nämnd, där han medförfattade rapporten The EAT-Lancet Commission on Healthy Diets From Sustainable Food Systems.

Som forskare har Johan publicerat över 150 forskningsartiklar inom alltifrån från land‑ och vattenhantering till global hållbarhet.

Johan Rockström
FRSA, Chief Executive, GLOBE International secretariat

Malini Mehra

Malini började arbeta på GLOBE, organisationen för miljöjurister, år 2014 efter en framgångsrik internationell karriär inom hållbar utveckling. Vid GLOBE arbetar hon med nya sätt att arbeta med hållbarhetsstyrning tillsammans med seniora lagstiftare och domare och har ett unikt och integrerat sätt att utföra sin roll: med över 30 års erfarenhet som kampanjmedarbetare, social entreprenör, beslutsfattare och högt uppsatt rådgivare i offentliga och privata sammanhang liksom inom volontärsfären och FN.

Som statsvetare och specialist på genusfrågor har hon arbetat som rådgivare till generalsekreterare Kofi Annan på FN‑relaterade samhällsförändringsprojekt och varit medförfattare till FN:s rapporter om mänsklig utveckling.

För Storbritanniens regering drev Malini internationell hållbarhetsutveckling och förhandlade banbrytande partnerskap med Kina, Indien, Brasilien, Sydafrika och Mexiko. Hon är Commissioner to the Mayor of London för hållbar utveckling och agerar rådgivare för FN:s ansvariga för riskreducering. År 2000 – 2013 grundade och drev hon den prisbelönta indiska icke-statliga organisationen Centre for Social Markets, en tidig pionjär inom hållbarhet i företag och klimatförändringsrörelser. Därefter följde ett antal år när hon ledde globala kampanjer på INGO:er, bland dem Friends of the Earth International och Oxfam. Hon har suttit i flera bolagsstyrelser och ideella styrelser inklusive företag som Unilever, Kimberly-Clark, BHP Billiton och NGO:er som China Dialogue och Global Reporting Initiative.

FRSA Malini Mehra
CEO, Institute for Human Rights and Business

John Morrison

John Morrison är CEO för Institute for Human Rights and Business (IHRB), en global ”tanke- och handlingssmedja” som bildades 2009 och som erkänts av FN, ett antal regeringar samt företag och organisationer i civilsamhället. IHRB arbetar just nu med nya initiativ på områden som rättvis omställning (Just Transition), arbetarskydd i gulfländerna, värdighet i den byggda miljön, handel/sanktioner/ansvarsfullt utträde, migrerande arbetstagare, reformer inom bolagslagstiftning och bolagsstyrelsernas roll.

John sitter i ett antal rådgivande grupper och styrelser för myndigheter, företag och internationella organisationer, däribland Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling samt UK Export Finance. Nyligen utsågs han till oberoende styrelsemedlem i hållbarhets- och etikkommittén för John Lewis Partnership i Storbritannien. Han har skrivit flera böcker, däribland ”The Social License”.

John var Harkness Fellow i USA och studerade ursprungligen arkeologi och förhistoria innan han började arbeta med mänskliga rättigheter och flyktingskydd. I slutet av 1990-talet började han som rådgivare åt Anita och Gordon Roddick och fick därefter anställning inom The Body Shop International innan blev ansvarig för Business Leaders Initiative on Human Rights från 2003 till 2009.

John Morrison
CEO för Beijing Future Innovation Center

Changhua Wu

Changhua är politisk analytiker och specialiserar sig på Kinas klimatpolicy och strategi för hållbar utveckling. Hon är också Chief Executive Officer för Beijing Future Innovation Centre, en plattform för offentlig-privata partnerskap som främjar teknisk utveckling inom hållbarhet.

Changhua är professionellt erkänd för sitt ledarskap när det gäller att bekämpa klimatförändringar och förespråka Kinas "clean revolution". Hon är verksam i olika globala ledarskaps‑ och expertpaneler och ‑grupper, inklusive the World Economic Forum Future Council on Clean Electricity, Governing Council of Asia Pacific Water Forum, Global Infrastructure Basel Foundation, World Green Design Organisation, och Green Growth Alliance of National New Areas, bland andra. Hon har agerat som rådgivare till en stor mängd ledare i offentlig och privat sektor samt icke-statliga organisationer angående strategier för hållbar utveckling och innovation, så som Världsbanken och FN:s Environment and Development Programme, P4G, liksom för ledande globala företag och lokala politiska beslutsfattare.

Changhua är en flitigt anlitad kommentator både i kinesiska och internationella medier inom miljöfrågor och var redaktör för den engelska utgåvan av China Environment News.

Changhua Wu

Arbete för ökad hållbarhet

Overview of Circularity, Biodiversity, Food and Climate

Go Nature. Go Carton.

Vår målsättning är att gå i täten för branschens hållbarhetsomställning. Ta reda på vilka prioriteringar som vägleder oss i våra samarbeten för att möjliggöra ett systemskifte.

Artistic illustration woman and people in various situations

Moving Food Forward

Alla människor överallt i världen förtjänar tillgång till säkra och näringsrika livsmedel som inte kostar skjortan. Vi arbetar för att stödja omställningen till säkra, hållbara och tåliga livsmedelssystem1 genom våra insatser, produkter och lösningar.

Mer läsning

En kvinna i solnedgången

Vår hållbarhetsstrategi

Vår hållbarhetsstrategi

Tetra Pak är ett världsledande företag inom process- och förpackningslösningar och vi arbetar för att leverera världens mest klimatsmarta livsmedelsförpackning.

Flickor sitter utanför ett trähus

Helhetssyn på hållbarhetsutmaningar

Helhetssyn på hållbarhetsutmaningar

Läs om vår helhetssyn på hållbarhet. Lär dig mer om hur vi hanterar komplexa utmaningar inom livsmedel, klimat, natur, cirkularitet och social hållbarhet.

två lantbrukare på ett fält

Engagemang bland intressenter

Engagemang bland intressenter

Tetra Pak har ett nära samarbete med intressenter – kunder, leverantörer och partner – över hela världen för att understödja deras behov av att driva långsiktig hållbarhet. Se hur.

Träd i skogen

Advisory panel om hållbarhet

Advisory panel om hållbarhet

Lär känna experterna i Tetra Paks advisory panel om hållbarhet, som formar och informerar om vårt hållbarhetsarbete och hjälper oss att uppnå våra hållbarhetsmål.

Kontakta oss

händer som håller i en iPad

Ta reda på hur vi kan hjälpa dig att leda förändringen mot hållbarhet.

Syfte med kontakten

Välj ett eller flera alternativ
  • 1
  • 2
  • 3

Steg 1 av 3

Kontakta oss

Sammanfattning

Syfte med kontakten

Kontaktinformation

Ange ditt förnamn
Ange ditt efternamn
Vänligen välj land/region
  • 1
  • 2
  • 3

Steg 2 av 3

Kontakta oss

Sammanfattning

Syfte med kontakten
Förnamn
Efternamn
E-post
Land/plats
Något gick fel. Försök igen.

Hur kan jag hjälpa till?

Fyll i det här fältet

Genom att skicka in det här formuläret bekräftar du att du har läst och att du godkänner Tetra Paks sekretesspolicy.

  • 1
  • 2
  • 3

Steg 3 av 3

1Termen ”livsmedelssystem” avser alla beståndsdelar och aktiviteter relaterade till produktion och konsumtion av livsmedel samt deras följder, bland annat ekonomiska, hälso- och miljömässiga effekter (OECD, https://www.oecd.org/food-systems, 2023).