Möt vår advisory panel

Panelen består av fyra oberoende externa rådgivare, valda utifrån erfarenhet och expertis, egenskaper som bedömdes vara nödvändiga för att utforma en nyskapande hållbarhetsagenda som hjälper oss att nå våra hållbarhetsmål och vår ultimata ambition att skapa världens mest klimatsmarta livsmedelsförpackning.

Johan Rockström, direktör för Potsdam Institute for Climate Impact Research

Johan Rockström, direktör för Potsdam Institute for Climate Impact Research (ordförande)

Johan Rockström är direktör vid Potsdam Institute for Climate Impact Research och Professor in environmental science med inriktning på vattenresurser och global hållbarhet.

Han är en internationellt erkänd forskare, känd för att bidragit till utvecklingen av Planetary Boundaries Framework, som visar vilka ramar vi måste följa för att upprätthålla en ”säker verksamhetsmiljö för mänskligheten”. Innan Johan angav dessa ramar fokuserade han på att skapa motståndskraft i områden med vattenbrist, och blev specialist inom vattenresurser efter att ha arbetat i nästan ett decennium med praktisk vattenforskning i tropiska områden.

Utöver forskningen är Johan också vetenskaplig rådgivare till flera regeringar och styrelsemedlem i eller medlem av flera rådgivande nämnder och kommittéer. Johan är medlem i EU‑kommissionens expertgrupp om anpassning till klimatförändringar och social förändring, medlem av tyska nationella vetenskapsakademin, Leopoldina och styrelsemedlem i EAT Foundations rådgivande nämnd, där han medförfattade rapporten The EAT-Lancet Commission on Healthy Diets From Sustainable Food Systems.

Som forskare har Johan publicerat över 150 forskningsartiklar inom områden från land‑ och vattenhantering till global hållbarhet.

Malini Mehra FRSA, chief executive, GLOBE International secretariat

Malini Mehra FRSA, chief executive, GLOBE International secretariat

Malini började arbeta på GLOBE, organisationen för miljöjurister, år 2014 efter en framgångsrik internationell karriär inom hållbar utveckling. Vid GLOBE arbetar hon med nya sätt att arbeta med hållbarhetsstyrning tillsammans med seniora lagstiftare och domare och har ett unikt och integrerat sätt att utföra sin roll: med över 30 års erfarenhet som kampanjmedarbetare, social entreprenör, beslutsfattare och högt uppsatt rådgivare i offentliga och privata sammanhang liksom inom volontärsfären och FN.

Som statsvetare och specialist på genusfrågor har hon arbetat som rådgivare till generalsekreterare Kofi Annan på FN‑relaterade samhällsförändringsprojekt och varit medförfattare till FN:s rapporter om mänsklig utveckling.

För Storbritanniens regering drev Malini internationell hållbarhetsutveckling och förhandlade banbrytande partnerskap med Kina, Indien, Brasilien, Sydafrika och Mexiko. Hon är Commissioner to the Mayor of London för hållbar utveckling och agerar rådgivare för FN:s ansvariga för riskreducering. År 2000 – 2013 grundade och drev hon den prisbelönta indiska icke-statliga organisationen Centre for Social Markets, en tidig pionjär inom hållbarhet i företag och klimatförändringsrörelser. Därefter följde ett antal år när hon ledde globala kampanjer på INGO:er, bland dem Friends of the Earth International och Oxfam. Hon har suttit i flera bolagsstyrelser och ideella styrelser inklusive företag som Unilever, Kimberly-Clark, BHP Billiton, och icke-statliga organisationer som China Dialogue och Global Reporting Initiative.

Trewin Restorick, grundare och vd, Hubbub

Trewin Restorick, grundare och vd, Sizzle Innovation

Trewin Restorick är miljöentreprenör, kampanjmedarbetare och vd för en välgörenhetsorganisation. Trewin är grundare av prisbelönta Hubbub Foundation, en social organisation som vill lösa miljöfrågor genom innovativa och nyskapande kampanjer, ofta genom att använda gerillamarknadsföringstekniker.

Han är en respekterad tankeledare i branschen och miljösfären och uttalar sig ofta i miljöfrågor på Business Green, Guardian Sustainable Business och Sky News, och har även utbildat sig hos Al Gore som en av hans klimatförändringsambassadörer.

Trewin har arbetat som Head of Fundraising för Friends of the Earth där han skapade PaperRound, Londons ledande communityåtervinningsföretag, och skapade samt satt i styrelsen för Global Action Plan, en organisation som arbetar för en grön planet och främjar hållbar livsstil genom att koppla samman det som är bra för människor med det som är bra för planeten.

Innan Trewin arbetade med Friends of the Earth arbetade han med jobbskapande på Plymouth City Council och producerade ett TV‑program för ungdomar för BBC som kallades Something Else. I år vann Hubbub Charity Times "Charity of the Year" medan Trewin vann Global Good Award som "Individual Leader of the Year".

Changhua Wu, vd för Beijing Future Innovation Center

Changhua Wu, vd för Beijing Future Innovation Center

Changhua är en politisk analytiker som specialiserar sig på Kinas klimatpolicy och strategi för hållbar utveckling, och Chief Executive Officer of the Beijing Future Innovation Centre, en offentlig och privat partnerplattform som främjar teknisk utveckling för bättre hållbarhet.

Changhua är professionellt erkänd för sitt ledarskap när det gäller att bekämpa klimatförändringar och förespråka Kinas "clean revolution". Hon är verksam i olika globala ledarskaps‑ och expertpaneler och ‑grupper, inklusive the World Economic Forum Future Council on Clean Electricity, Governing Council of Asia Pacific Water Forum, Global Infrastructure Basel Foundation, World Green Design Organisation, och Green Growth Alliance of National New Areas, bland andra. Hon har agerat som rådgivare till en stor mängd ledare i offentlig och privat sektor samt icke-statliga organisationer angående strategier för hållbar utveckling och innovation, så som Världsbanken och FN:s Environment and Development Programme, P4G, liksom för ledande globala företag och lokala politiska beslutsfattare.

Changhua är en flitigt anlitad kommentator både i kinesiska och internationella medier inom miljöfrågor och var redaktör för den engelska utgåvan av China Environment News.

Arbete för ökad hållbarhet

Översikt över cirkularitet, biologisk mångfald, livsmedel och klimat

Go Nature. Go Carton.

Vår målsättning är att gå i täten för branschens hållbarhetsomställning. Ta reda på vilka prioriteringar som vägleder oss i våra samarbeten för att möjliggöra ett systemskifte.

Skolpojke med en boll

Moving Food Forward

Hur drar vi vårt strå till stacken för att forma en värld med säkrare och mer hållbara livsmedelssystem?1

1Termen ”livsmedelssystem” avser alla beståndsdelar och aktiviteter relaterade till produktion och konsumtion av livsmedel samt deras följder, bland annat ekonomiska, hälso- och miljömässiga effekter (OECD, https://www.oecd.org/food-systems, 2023).