Utmaningen

Livsmedelsförluster och matsvinn är en allt större källa till oro världen över. Det produceras tillräckligt med livsmedel för att förse jordens åtta miljarder människor med mat, men ändå går miljontals till sängs hungriga1. Mer än en tredjedel av all mat går förlorad– men det skulle räcka att vi räddar bara hälften av den för att mätta hela världen.

Livsmedelsproduktion är ett viktigt område för att driva hållbar förändring – och vi tror att vi kan hjälpa till. Genom att effektivisera produktionsanläggningar, livsmedelsberedningsteknik och förpackningslösningar kan vi förbättra distributionskedjor för livsmedel och skapa tåligare livsmedelssystem.

Så kan vi bidra

Om vi lyckas minska livsmedelsförluster och matsvinn kan vi uppnå flera fördelar. Det är därför detta är en av våra grundläggande principer och ett område där vi tror att vi kan spela en viktig roll.

Processteknik för att minska förluster och svinn

I flera decennier har våra aseptiska process- och förpackningslösningar gjort det möjligt att skydda färskvaror, förlänga deras hållbarhetstid och bidra till minskade livsmedelsförluster. Utveckling av ny processteknik för livsmedel är ett annat område som kan effektiviseras för att bli ännu bättre på att undvika livsmedelsförluster och svinn i produktionen.

Se våra processlösningar 

Banbrytande maskiner och processer sätter ribban för hur vi kan undvika att livsmedel går förlorade under tillverkningsprocessen, även under de första stegen. Effektiv processutrustning som Tetra Pak® VVC med vertikal blandare är optimerad för att bevara partiklarnas storlek och form vid kesoproduktion. Över 90 procent av partiklarna behåller en godtagbar storlek efter blandning. På så sätt kan tillverkaren undvika produktskador och rester i maskinerna, vilket drastiskt minskar produktsvinnet jämfört med konventionella, horisontella blandare.

Lång hållbarhetstid, mindre matsvinn

Förpackningar utformade för att förlänga livslängden för livsmedlen bidrar till att de inte förstörs. Ett stort utbud av förpackningsstorlekar och förslutningar, så att du alltid kan välja det som passar bäst till dina lokala konsumenter: På så sätt håller livsmedel längre innan de blir förstörda. När en av våra kunder i Japan insåg att äldre konsumenter hade svårt att hinna konsumera innehållet i en enlitersförpackning innan produkten förstördes, kunde vi exempelvis i stället erbjuda halvliters- eller 900 ml-alternativ och därmed minska svinnet bland konsumenterna.

Upptäck vår förpackningsportfölj

Förvandla biprodukter till livsmedel

Vi samarbetar också med partners för att omvandla biprodukter från livsmedelsproduktionen till värdeadderande ingredienser samt minska matsvinnet och göra mesta möjliga av råmaterialen.

I ett samarbete med EnginZyme undersöker vi användningen av teknik som breddar användningsområdet för enzymer, t.ex. genom att förvandla stora mängder sur vassle från färskost till mervärdesingredienser som fiber.

Arbete för ökad hållbarhet

Viktig illustration av livsmedelssystem

Bidra till tåliga och stabila livsmedelssystem

I ett samarbete för att främja omvandlingen av livsmedelssystemen, arbetar vi i hela värdekedjan för att öka tillgången till säkra livsmedel, minska livsmedelsförlusterna och matsvinnet samt bygga hållbara värdekedjor för livsmedel.

En pojke med en boll framför en gul vägg

Moving Food Forward

Hur drar vi vårt strå till stacken för att forma en värld med säkrare och mer hållbara livsmedelssystem?3

Våra fokusområden

Tetra Paks hållbarhetsrapport

Engagemang för framtiden

Vår årliga hållbarhetsrapport ger en heltäckande bild av hur vi samarbetar i hela världen för att främja en hållbar utveckling av livsmedels- och dryckesindustrin.

En kvinna i solnedgången

Vårt syfte driver vår hållbarhetsstrategi

Vår hållbarhetsstrategi drivs av vårt syfte och vi fokuserar på livsmedelssystem, klimat, natur, cirkularitet och ansvarsfullt företagande.

1Action Against Hunger. (2022). World Hunger Facts. Källa: Actionagainsthunger.org

2WWF. (2022). Save 1/3. Källa: Saveonethird.org

3Med hållbara livsmedelssystem avses att odla, producera, bearbeta, förpacka, distribuera och konsumera livsmedel utan att det påverkar planeten negativt. Hämtat från OECD. (2019). Accelerating Climate Action. Källa: OECD iLibrary