28 april 2023

Samarbete med leverantörer för att bygga upp en mer hållbar distributionskedja

För att uppfylla vårt åtagande om 1,5 °C enligt SBT-initiativet (Science Based Targets) behöver Tetra Pak uppnå nettonollutsläpp av växthusgaser i den egna verksamheten och minska utsläppen med 46 procent i hela värdekedjan till 2030. En stor del av arbetet med att minska våra interna driftsutsläpp är redan utfört, men 35 procent av alla våra utsläpp kommer från leverantörer. För att uppnå målet till 2030 har Tetra Pak sjösatt ett initiativ som är tänkt att inspirera leverantörer till att snabba på sin hållbarhetsomställning. 

”Det berör de flesta av våra basmaterialleverantörer* och omfattar 90 procent av alla material vi köper in”, förklarar Clara Grandry, Sustainability Specialist på Tetra Pak. 

I leverantörsinitiativet presenteras en rad åtgärder som leverantörer kan arbeta med, bland annat minska växthusutsläpp, maximera användningen av återvunnet innehåll och sätta upp ett nettonollmål enligt SBT-initiativet. 

”För vissa leverantörer är hållbarhetsinitiativet ett nytt sätt att arbeta, medan andra har kommit längre och redan arbetar mot vissa mål som sammanfaller med våra, berättar Clara. 

En av de leverantörer som hunnit längre är Klabin, Brasiliens största papperstillverkare och producent av pappersförpackningar. Klabin har redan tilldelats utmärkelser av ramverk som Ecovadis och Dow Jones Sustainability Index. Företaget har i många år arbetat för att minska sina växthusgasutsläpp, återplantera inhemska trädarter och återinföra utrotningshotade arter i sina skogar, men leverantörsinitiativet togs ändå emot med öppna armar.

”Genom att samla alla sina leverantörer kan Tetra Pak lyfta samtalet om hållbarhetsfrågor och det viktiga arbetet. Det gör det enklare att ta ut riktningen för kommande steg – och driver oss alla att sikta högre. Vi befinner oss alla på samma resa”, förklarar Henrique Luvison, Manager of Environmental Responsibility på Klabin.

Vetenskapsbaserade mål säkerställer verkliga framsteg

Enligt Clara Grandry öppnar initiativet upp en ny dimension i Tetra Paks relation till leverantörer. ”Målen är avsiktligt svåruppnåeliga för att höja ambitionsnivån, men för att hjälpa leverantörerna att se vad som är realistiskt är alla mål vetenskapsbaserade.

Vi arbetar med många initiativ inom biologisk mångfald och det har vi gjort ett tag. Men med leverantörsinitiativet går Tetra Pak djupare och ställer frågan: 'Vilka är de positiva effekterna av insatserna?'”

”Hållbarhetsmålen bör framför allt vara vetenskapsbaserade, eftersom de påminner oss om planetens fysiska begränsningar”, säger Clara.

”Vetenskapsbaserade mål gör det enklare för oss att se till att vi gör verklig skillnad och bidrar till kampen mot global uppvärmning”, säger Henrique Luvison, som anser att specifika mål också är otroligt viktigt.

Vi arbetar med många initiativ inom exempelvis biologisk mångfald och det har vi gjort ett tag. Men med leverantörsinitiativet omformulerar Tetra Pak frågan och undrar inte bara vad vi gör, utan går djupare och frågar: 'Vilka är de positiva effekterna av insatserna?'”, berättar Henrique. 

Få med alla leverantörer på samma tåg

Sedan 2015 har Tetra Pak genomfört en årlig datainsamling. Via en onlineplattform kan leverantörer lägga in rådata om energianvändning för en specifik produktionsanläggning. Baserat på informationen beräknar Tetra Pak sedan växthusgasutsläppen för respektive leverantör och materialen som köps in av dem. 

”Det finns inga metoder och lösningar som passar alla. För leverantörer som precis har kommit igång är det viktigt att skapa medvetenhet och öka kunskapen. För leverantörer som kommit längre och har en ambitiös färdplan, är pusselbiten som fattas ofta ett löfte om ekonomiska investeringar”.

”När Tetra Pak införde leverantörsutvärderingen började vi fundera över vår roll i distributionskedjan. ”Det är som om Tetra Pak leder kedjan och säger 'Låt oss alla sikta så högt vi kan' och sedan får med alla leverantörer på samma tåg”, säger han.

Även om leverantörerna har samma mål befinner de sig på olika stationer under sin hållbarhetsresa.

”Det finns inga metoder och lösningar som passar alla. För leverantörer som precis har kommit igång är det viktigt att skapa medvetenhet och öka kunskapen. För leverantörer som kommit längre och har en ambitiös färdplan, är pusselbiten som fattas ofta ett löfte om ekonomiska investeringar. Genom att göra hållbarhet till en så viktig punkt på vår leverantörsagenda, hjälper vi dem att argumentera för sådana investeringar”, säger Clara Grandry.

”Jag tror en viktig lärdom är att hållbarhet är en komplex fråga. Det myllrar av nya regelverk och standarder – och man försöker hela tiden träffa ett rörligt mål, eftersom kunskapen ständigt utvecklas och ökar”.
 

Navigera genom ett myller av hållbarhetsregelverk

Initiativet är nu inne på sitt tredje år. Under de första två åren samlade Clara och hennes kollegor in många synpunkter från leverantörer för att få veta vad som fungerade bra och inte.

”Jag tror en viktig lärdom är att hållbarhet är en komplex fråga, framför allt när man arbetar med flera industrier och regioner. Det myllrar av nya regelverk och standarder – och man försöker hela tiden träffa ett rörligt mål, eftersom kunskapen ständigt utvecklas och ökar”, säger Clara.

Framöver tänker Tetra Pak också uppmuntra sina leverantörer att ansluta sig till erkända ramverk och organisationer på hållbarhetsområdet. 

”Vårt initiativ har redan satt en större boll i rullning. Vi ser att leverantörer investerar i förnybar energi, byter ut gammal utrustning som orsakar föroreningar och samarbetar om exempelvis markanvändningsinformation. Nu vill vi uppmuntra leverantörer att göra ett större hållbarhetsåtagande som omfattar hela företaget och underteckna initiativ som CDP”, säger Clara Grandry. 

Henrique och Klabin ser med spänning fram emot framtiden – och lite nyttig tävlingsanda.

”Så fort vi ser en parameter där vi inte är bäst, vill vi förstå varför så att vi kan jobba ännu hårdare. Det är inspirerande och motiverande, eftersom alla driver varandra att åstadkomma mer än vi trodde var möjligt och samtidigt lära oss av varandra”, säger han.

Lär dig mer om vetenskapsbaserade mål och Tetra Paks insatser

 

*Basmaterial är de material vi använder för att producera förpackningar som vi säljer till livsmedels- och dryckesproducenter, inklusive kartong, polymerer, aluminiumfolie och färg.

Fler berättelser från vår värld