22 augusti 2023

Från tankesmedja till handling

Målet för European Green Deal är att Europa ska vara klimatneutralt till 2050. En nyckel till att uppnå detta är att ställa upp vetenskapsbaserade mål. Tankesmedjan IEEP (Institute for European Environmental Policy) har sin bas i Bryssel i Belgien och arbetar med hållbarhetsfrågor. De har stöttat den här idén i över 45 år.

År 2018 grundade IEEP plattformen Think2030, som samlar intressenter som europeiska tankesmedjor, civilsamhälle, privat sektor och lokala myndigheter. Tetra Pak var en av de första som gick med.

”Vi går mot något som jag brukar kalla en ”think-and-do tank”. Vi samlar ledande branschaktörer och ger tydliga rekommendationer till beslutsfattare”.

Think2030 fokuserar på att ta fram relevanta, aktuella och konkreta rekommendationer till beslutsfattare med det huvudsakliga målet att identifiera vetenskapsbaserade regelverk för ett mer hållbart Europa.

”Vi går mot något som jag brukar kalla en ”think-and-do tank”. Förutom att arbeta med identifierade luckor och leverera bevis och forskningsresultat, sammanför vi ledande branschaktörer och kunskapsorganisationer och ger tydliga rekommendationer till beslutsfattare”, säger Martijn Pakker, Head of Strategic Relations på IEEP.

Förena intressen inom olika sektorer

Lobbyverksamhet har tidigare ofta skett isolerat. Den akademiska världen arbetade via sina egna kanaler, civilsamhället rörde sig längs egna landsvägar och den privata sektorn brukade mest ha sina egna intressen för ögonen.

”Think2030 samlar intressenter för att fokusera på det som förenar oss som intressenter – och bygger sedan vidare på den gemensamma grunden. Det handlar om att hitta den största gemensamma nämnaren, så att du kan aktivera en större grupp som vill uppnå samma mål”, förklarar Katie Carson, Director of Corporate Affairs, Food & Climate Policy på Tetra Pak.

”Vi tittar på sådant som hur vi kan ta fram rätt regulatoriska förutsättningar för att ställa om till ett hållbart livsmedelssystem”

Målet är att engagera med alla partner för att uppmuntra till kunskapsutbyte mellan sektorer och branscher – och ta reda på var medlemmarna i nätverket kan hjälpa varandra.

Ett viktigt initiativ som plattformen fokuserar på är European Green Deal – och dess olika konsekvenser. I det här sammanhanget undersöker plattformen behovet av att omvandla EU:s livsmedelssystem genom EU:s kommande policyramverk för hållbara livsmedelssystem. Man tittar bland annat på miljö- och hälsofrågor och tar även hänsyn till mångfalden inom Europas jordbruks- och livsmedelssystem.

”Vi tittar på sådant som hur vi kan ta fram rätt regulatoriska förutsättningar för att ställa om till ett hållbart livsmedelssystem – och vi behöver all expertis vi kan få för att uppnå det”, säger Martijn.

Ta tempen på policyutvecklingen

Think2030-plattformen har bidragit till utvecklingen av IEEP:s European Green Deal Barometer, en årlig expertundersökningsrapport som analyserar de framsteg som har uppnåtts när det gäller målen för Green Deal och identifierar luckor och möjligheter.

”Tetra Pak har varit till stor hjälp i arbetet med att ta fram barometern, i synnerhet när det gäller spridning till olika intressentgrupper”.

Barometern har bara funnits i tre år men har redan kallats ett användbart verktyg av EU-kommissionären för miljö, hav och fiske, Virginijus Sinkečius. 

Globala företag spelar en viktig roll för att sprida gemensamma budskap

Tetra Pak är en av de första industrimedlemmarna på plattformen. Ett annat medlemsexempel är Oatly – och att ha de här globala företagen med på båten är värdefullt av flera anledningar, enligt Martijn Pakker.

ett glas havremjölk

”Det ger budskapet tyngd – och hjälper oss också att nå ut längre”, säger han.

Från och med i år och var sjätte månad ska IEEP anordna en nationell Think2030 Dialogue med en Think Sustainable Europe-medlem och andra intressenter i landet för att diskutera miljöpolitik och utbyta idéer och innovationer. På det senaste evenemanget i april fokuserade man på ämnet ”Navigera genom kriser med hållbarhet”. Det anordnades av SEI i samband med det svenska ordförandeskapet i EU.

”Vi behöver ha kvar målen för Green Deal och samma engagemang även efter 2024 och vi måste agera snabbare än vi gör i dag”

”De här evenemangen är ett jättebra forum för att utbyta insikter och arbeta tillsammans med andra ledare. Det är också en chans att visa vägen framåt och förhoppningsvis inspirera andra organisationer”, säger Katie Carson.

Martijn förklarar att industrin har en viktig roll att spela vid genomförandet av Green Deal, framför allt när det gäller innovations- och hållbarhetsarbetet. ”Vi behöver nämligen ha kvar målen för Green Deal och samma engagemang även efter 2024 och det nuvarande politiska mandatet i EU”, säger han.

”Vi måste agera snabbare än vi gör i dag när det gäller Green Deal. Det finns mer än nog att ta itu med. Exempelvis står livsmedelssystemen i dag för över en tredjedel av de globala växthusgasutsläppen – och närmare en tredjedel av all mat går förlorad eller kastas. Hur kan vi producera mer livsmedel globalt för att förse en växande befolkning med mat – och samtidigt motverka effekterna av klimatförändringar som medför helt nya påfrestningar på våra livsmedelssystem?”, undrar Katie.

Think2030 Dialogue i Sverige

Bild från Think2030 Dialogue i Sverige (IEEP 2023)

En one-stop-shop för beslutsfattare

Plattformen har redan visat sig värdefull för beslutsfattare genom att samla många olika intressenter.

”Vi inriktar oss inte på enskilda frågor eller arbetar med en enda vision. Vi vill skapa ett mer hållbart Europa – då behöver vi alla arbeta tillsammans”

”Det underlättar beslutsfattarnas vardag, eftersom vi kan erbjuda en one-stop-shop för rådgivning och för att samla bevis. Samtidigt skickar det en väldigt tydlig signal till beslutsfattare att våra hjärtefrågor inte bara rör en viss sektor”, säger Martijn – och Katie håller med.

”Samarbetsformen understryker verkligen de budskap vi försöker förmedla. Den visar att vi fokuserar på delade prioriteringar – att vi arbetar mot gemensamma mål”, säger hon.

”Vi inriktar oss inte på enskilda frågor eller arbetar med en enda vision. Vi vill skapa ett mer hållbart Europa – då behöver vi alla arbeta tillsammans”, säger Martijn.

European Green Deal-barometern

Think2030-plattformen har bidragit till utvecklingen av IEEP:s European Green Deal Barometer, en årlig expertundersökningsrapport som analyserar de framsteg som har uppnåtts när det gäller målen för Green Deal och identifierar luckor och möjligheter. 

 

”Barometern hjälper oss att skapa en bild av åsikter och uppfattningar hos EU:s miljöexperter och fungerar verkligen som en förtroendebarometer för genomförandet av European Green Deal”, säger Martijn.

Fler berättelser från vår värld