Helhetsgrepp om utrustningens livscykel

Så hjälper Tetra Pak Services kunder att kunna ägna sig åt sin passion – osttillverkning

I Tetra Paks globala serviceorganisation handlar det inte bara om att laga sådant som är trasigt. Vår portfölj med servicelösningar antar ett helhetsperspektiv och arbetar förebyggande med att erbjuda kunderna långsiktig support. Bart Spuijbroek, Cheese Service Manager Europe, sammanfattar enhetens ambitioner.

”Vårt huvudsakliga mål är att låta kunderna ägna sig åt sin passion: att göra ost. Deras förväntningar på oss som företag är, med rätta, att vi ska leverera rätt anläggning – och hålla igång den”, förklarar han.

Uppdraget, och att få ny utrustning i produktion, är bara början på processen. Utrustning till ostproduktion ska köras i många år, och under livscykeln kommer den att behöva nya delar och underhåll. Tetra Pak inriktar sig på att vara involverat från start till mål, under utrustningens hela livscykel. Todd Stertz, Cheese Services Manager Americas, förklarar:

”Vi fokuserar på kundupplevelsen och relationer från dag ett. När vi har levererat en anläggning eller utrustning fortsätter vi att arbeta med kunden för att säkerställa att deras behov tillgodoses under utrustningens hela livscykel. Vår heltäckande serviceportfölj hjälper oss att stödja de här behoven genom att tillhandahålla delar, utbildning, underhåll, uppgradering av utrustning och allt annat som kunden kan behöva”.

Proaktiv inställning till underhåll

När det gäller underhåll arbetar Tetra Pak i dag huvudsakligen förebyggande med utrustning för ostproduktion. Det långsiktiga målet är att vi ska röra oss mot preskriptivt underhåll. Den grundläggande tanken i dag är att vi kan minimera driftstopp och kostnader genom att arbeta förebyggande.

”Så mycket som möjligt av verksamheten är lokal, men vi har ett globalt arbetssätt och tillgång till ett globalt kompetenscentrum. Allt underhåll på ostutrustning, oavsett om det är installerat i USA, Nya Zeeland, Tyskland eller någon annanstans, utförs på samma sätt. Vi har ett underhållssystem, TPMS – som är en förkortning för Tetra Pak Maintenance System – som kan mobilisera våra servicetekniker var som helst i världen. Distributionskedjan är också global. Vi har ett antal lager på strategiska geografiska platser för att stödja vår verksamhet, och ser en ära i att ha delar tillgängliga globalt för att understödja vår utrustning. Om en del behövs i Nederländerna kommer den att ha samma kvalitet och specifikation som den vi levererar i Australien”, säger Bart Spuijbroek.

Traditionellt sett brukar en servicetekniker vara någon som byter delar eller helt enkelt tar hand om vad det nu är som behöver fixas. Men Tetra Paks serviceerbjudande har också en mer proaktiv aspekt.

”Tetra Pak arbetar för att göra underhåll mer preskriptivt, med maskiner som själva dikterar sina behov och varnar när underhåll krävs. Den här tekniken har redan integrerats i en del ostutrustning och vi förbereder oss för att vidta den här åtgärden med fler maskiner i framtiden. Den nya tekniken i kombination med vår omfattande kompetens när det gäller delar och servicelogistik innebär för kunderna service på en helt ny nivå”, berättar Jamie MacKenzie, Cheese Service Manager för Asien och Stillahavsområdet.

Hänga med i utvecklingen

Vid osttillverkning är det väldigt viktigt att utrustningen och processen samarbetar. Genom att anlita ledande experter inom utrustning och ostteknik kan Tetra Pak även ge rekommendationer om förbättringar av driften och förändringar i utrustning, så att en anläggning kan fungera bättre eller företaget till och med kan utöka verksamheten för att producera nya ostprodukter.

”En kund kanske redan har en anläggning som producerar bra, men de vill hitta sätt att öka volymen och förbättra verksamheten. Då kan Tetra Pak tillhandahålla en expert på ostteknik som genomför en granskning och ger rekommendationer om utrustning och process. Våra ostspecialister kan även ge råd som hjälper kunder att tillverka nya produkter eller använda ny teknik med befintlig utrustning. Eftersom vi är tillverkare av originalutrustning (OEM) kan våra ostspecialister även samarbeta med designexperter för att uppgradera din utrustning till de nya specifikationer som krävs”, säger Todd Stertz.

Digitalisering och fjärrlösningar

Det finns en ökad efterfrågan på fjärrsupport. och på senaste tiden har den trenden förstärkts. Men redan före pandemin strävade många företag efter att minska resandet för att sänka kostnader och uppfylla miljöpolicyer.

”Många av våra kunder använder vårt automatiserings- och informationssystem, Tetra Pak PlantMaster. Så när en kund med dygnet runt-service får problem har de också tillgång till automatiseringssupport dygnet runt via ett callcenter, som kopplar dem till en expert om så behövs. Den här servicen är förstås mer kostnadseffektiv än mobila servicetekniker”, säger Bart Spuijbroek.

Digitaliseringen skapar också nya möjligheter. Todd Stertz ger ett exempel:

”I ostfabriker har vi också börjat använda datavetenskap och artificiell intelligens för att analysera hur kunden kan optimera fukthalten i sin ost, förbättra produktens konsistens och kvalitet och få ut mer produkt av mjölken”.

Bart Spuijbroek ser stora möjligheter med distansutbildning.

”I stället för att utbilda operatörer i ett klassrum använder vi nätverktyg och videor. Producenter kan få tillgång till hela databaser med utbildningsinnehåll, som de i sin tur kan erbjuda till medarbetarna på ostfabriken. Det här är ett mer flexibelt sätt att arbeta med kompetensutveckling, eftersom operatörerna kan göra det vid behov och när de vill”, förklarar Bart Spuijbroek.

Och i takt med att nya utbildningsmoduler blir klara får kunden också tillgång till dem. Det här arbetssättet med långsiktigt samarbete utgör själva grunden för hur Tetra Paks serviceorganisation föredrar att bedriva sin verksamhet.

”Partnerskapet kan även omfatta ett innovationsperspektiv. Vi bildar team med kunder som är intresserade av att samarbeta med oss för att utveckla och testa nya lösningar”, avslutar Bart Spuijbroek.

Digital teknik skapar nya möjligheter inom Tetra Pak och förbättrar vårt sätt att interagera med kunderna. Och kunderna kan fortfarande förvänta sig samma förstklassiga service när de behöver hjälp med något som rör utrustningen.

Tetra Paks portfölj av tjänster