Om färskvaror

Vi förlitar oss på baslivsmedel för att få i oss näring varje dag. Många livsmedel och drycker, till exempel mjölk, juice och växtbaserade alternativ, är dock väldigt ömtåliga och har kortare hållbarhetstid än andra typer av livsmedel. En av livsmedelsindustrins allra viktigaste uppgifter är att säkerställa livsmedelssäkerhet och samtidigt minska koldioxidavtrycket i hela värdekedjan för livsmedel.

Aseptiska process- och förpackningslösningar kan skydda färskvaror och göra dem tillgängliga för konsumenter i stora områden genom en längre hållbarhetstid.

Klimatsmarta förpackningar i EU


I EU produceras 250 miljoner ton färskvaror per år1. Livsmedelsindustrin väljer dryckeskartonger till ungefär 59 procent av juice, 75 procent av mjölk och en stor andel av andra mejerialternativ i EU2.

 

Om färskvaror inte bereds och förpackas aseptiskt, måste kylkedjan bibehållas och hållbarhetstiden blir kortare. Annars bryts maten ner och förstörs på bara några dagar och kan vara farlig att förtära för människan.

 

Europeiska beslutsfattare står nu inför utmaningen att stifta lagar om förpackningar för den här typen av livsmedel i linje med EU:s Green Deal-ambitioner3, som strävar efter att göra livsmedelssystem hållbara och tåliga och samtidigt bidra till minskade livsmedelsförluster, matsvinn och koldioxidutsläpp.

Fågelperspektiv av ett glas juice

Ladda ned vår infografik för att ta reda på mer

Aseptisk fyllningsteknik i kombination med innovativa förpackningar, till exempel pappersbaserade aseptiska dryckeskartonger, bevarar livsmedel och drycker säkra och smakrika i sex till tolv månader utan kylning eller konserveringsmedel. I vår infografik kan du läsa mer om vikten av aseptisk teknik för att skydda och bevara livsmedel.

pouring juice from carton to glass

Juice

Aseptiska process- och förpackningslösningar hjälper till att förlänga hållbarhetstiden för färskvaror och skyddar mot mikrobiell förstörelse och kvalitetsförsämringar.

girl drinking milk from carton

Mjölk

Sättet på vilket mjölk processas, förpackas och hanteras genom värdekedjan påverkar livsmedelssäkerheten, hållbarhetstiden och risken för matsvinn.

rice drink in tetra pak carton

Växtbaserade drycker

Växtbaserade drycker kräver särskilda process- och förpackningslösningar. Det finns viktiga aspekter att beakta när det gäller livsmedelssäkerhet och tillgänglighet.

Om aseptiska lösningar

Aseptisk betyder fri från mikrobiologisk kontaminering. Genom att använda lufttäta, aseptiska fyllnings- och förpackningssystem går det att skydda färska, flytande livsmedel i sex till tolv månader utan kylning eller konserveringsmedel och samtidigt bevara färg, textur, smak och näringsinnehåll.

 

Den aseptiska processen ser till att inga skadliga bakterier finns i livsmedlen eller förpackningsmaterialen vid paketering. Alla delar av produktionskedjan måste vara kommersiellt sterila. Det här omfattar livsmedlen och förpackningsmaterialen, maskinerna och miljön där förpackningen äger rum. ​​ 

Utmaningar utan aseptiska förpackningar

Varför väljer europeiska juiceproducenter aseptiska system?

 

Vid juicetillverkning använder livsmedelsproducenten en aseptisk process för att värmebehandla, fylla och förpacka produkten och undvika skadliga mikroorganismer i hela distributionskedjan fram till konsumtion.7

På så sätt kan hållbarhetstiden för färska livsmedel och drycker enklare förlängas, vilket minimerar förluster och svinn i hela förpacknings- och distributionsprocessen.

Livsmedelssäkerhet och matsvinnsminskning på en ny nivå

Dryckeskartonger spelar en central roll i globala livsmedelssystem genom att bidra till att göra livsmedel säkra och tillgängliga överallt. Genom att använda förnybara, växtbaserade material och återvinning efter konsumtion hjälper de till att minska koldioxidavtrycket och bidrar samtidigt till minskat matsvinn. 

Förnybara och återvinningsbara material

Dryckeskartonger är en återvinningsbar förpackningslösning som ger låga koldioxidutsläpp och är en viktig länk i tåliga distributionskedjor. Den höga andelen förnybara material i kartongförpackningar (i genomsnitt 70 procent) bidrar till att de ger lägre koldioxidavtryck än andra förpackningar.6. De återvinns också i hög grad inom EU, där återvinningsandelen ligger på över 50 procent5 och man har förbundit sig att öka andelen till 90 procent insamlat för återvinning och 70 procent återvunnet till 2030.

För att åstadkomma det här har industrin investerat cirka 200 miljoner euro för att utöka återvinningskapaciteten för dryckeskartonger i EU och man planerar att investera ytterligare 120 miljoner euro till 2027. Vi investerar också 100 miljoner euro per år för att ge livsmedels- och dryckeskartonger en ännu bättre miljöprofil. Pengarna går bland annat till forskning och utveckling inom förpackningar tillverkade med förenklad materialstruktur och större andel förnybart innehåll.

Återvunnet innehåll

Det allra viktigaste för förpackningslösningar är att tillgodose livsmedelssäkerheten och användningen av återvunnen plast i förpackningar är beroende av tillgången på tillräckligt stora mängder lämpliga och livsmedelsklassade material.
 

Där sådana material är tillgängliga kan andelen återvunnet eller växtbaserat innehåll i förpackningar ökas och därmed ge skjuts till vår resa mot en cirkulär ekonomi8 utan att kompromissa med livsmedelssäkerheten. Tetra Pak har lovat att använda i genomsnitt minst 10 procent återvunnen plast i alla våra dryckeskartonger som säljs i Europa senast 2025.
 

Det kommer att krävas innovativa lösningar för att öka andelen återvunnet innehåll i aseptiska kartongförpackningar. År 2022 lanserade vi kartongförpackningar med certifierade återvunna polymer i korkar, ovansidor och beläggningar som ett sätt att främja cirkularitet genom att återanvända plast som annars skulle ha hamnat på soptippen. 

Mer läsning

Illustration, women drinking, Tetra Prisma Aseptic carton package

Moving Food Forward

Alla människor överallt i världen förtjänar tillgång till säkra och näringsrika livsmedel som inte kostar skjortan. Vi arbetar för att stödja omställningen till säkra, hållbara och tåliga livsmedelssystem9 genom våra handlingar, produkter och lösningar.

Food systems key visual

Bidra till tåliga och stabila livsmedelssystem

I ett samarbete för att främja omvandlingen av livsmedelssystemen9, arbetar vi i hela värdekedjan för att öka tillgången till säkra livsmedel, minska livsmedelsförlusterna och matsvinnet samt bygga hållbara värdekedjor för livsmedel.

1Viktiga siffror om den europeiska livsmedelskedjan, Eurostat, 2021.
22018 Liquid Fruit Market Report, AIJN, 2018; Impact assessment study of an EU-wide collection for recycling target of beverage cartons, ACE, 2022.
3A European Green Deal, EU-kommissionen, 2019.
4Extended shelf life milk-advances in technology, Rysstad och Kolstad, 2006.
5Growth of food-borne pathogens Listeria and Salmonella and sporeforming Paenibacillus and Bacillus in commercial plant-based milk alternatives, Klaudia Bartula, Máire Begley, Noémie Latour, Michael Callanan, FOOD MICROBIOLOGY, 2023.
6Supporting evidence - Environmental performance of beverage cartons, Circular Analytics, 2020
7Tetra Pak Orange Book.
8Den cirkulära ekonomin är ett ramverk för systemlösningar som tar itu med globala utmaningar som klimatförändringar, minskad biologisk mångfald och föroreningar. – Ellen MacArthur.
9Termen ”livsmedelssystem” avser alla beståndsdelar och aktiviteter relaterade till produktion och konsumtion av livsmedel samt deras följder, bland annat ekonomiska, hälso- och miljömässiga effekter (OECD, https://www.oecd.org/food-systems, 2023).