Rengöring på plats

Rengöring på plats (Cleaning In Place, CIP) avser alla de mekaniska och kemiska system som behövs för att förbereda utrustning för hygienisk livsmedelsberedning, som genomförs utan att systemet nedmonteras.

Utrustning för rengöring på plats för livsmedelsskydd och noggrannhet

Vår CIP-utrustning (för rengöring på plats) är utformad för att styra de viktigaste rengöringsparametrarna med stor exakthet. I parametrarna ingår temperatur, flöde och koncentration av lösningsmedel och vatten i kombination med den tid som lösningsmedlet måste vara i kontakt med den nedsmutsade utrustningen för att rengöra den. Rengöringen av utrustning blir ekonomisk i fråga om spenderad tid (drifttiden i produktionen ökar) samtidigt som förbrukningen av resurser minimeras. Detta förebygger också risker i relation till livsmedelsskydd. Rengöring på plats (Cleaning In Place (CIP)), sker antingen efter en processkörning – s.k. normal nedsmutsning – eller när man växlar från ett recept till ett annat.

läs mer

Tetra Pak® CIP-enhet

Tetra Pak® CIP-enhet P

Tetra Pak® CIP-enhet P är ett avancerat automatiskt system för rengöring på plats (CIP) som används för att rengöra bland annat processutrustning som fyllningsmaskiner, pastöriseringsapparater, sanitära rör, tankar, aseptiska tankar och plattvärmeväxlare.

Vi kan hjälpa dig med din livsmedelsproduktion. Kontakta oss angående rengöring på plats