Engagemang och erkännande

Vår framgång är beroende av att våra medarbetare gör sitt bästa. Och för att de ska kunna göra det behöver de känna sig motiverade, involverade och uppskattade. Genom att se till att våra medarbetare är engagerade bygger vi upp en kultur av eget ansvarstagande, mångfald och innovation.

människor som med hjälp av en dator identifierar engagemang

Vi följer upp engagemang

I vår enkät som genomförs vartannat år följer vi upp nivåerna av engagemang. Eftersom 2016 var ett enkätfritt år låg fokus på att ta itu med problem som hade identifierats i 2015 års enkät. Dessa handlade bland annat om: kommunikation och förändringstakt samt behovet av att förnya processorienteringen. Dessa teman var centrala i vår globala ledarskapsworkshop.

Vår processorientering och de starka processägarrollerna fortsätter vara avgörande för vårt sätt att arbeta. Vi kommer att stärka processrollerna och -kunskaperna i hela organisationen och lägger ytterligare fokus på kontinuerliga förbättringar och prestandans inverkan på kundupplevelsen.

Tetra Pak-medarbetare som ler

Gemensamma värderingar

Vi anser att gemensamma värderingar är en förutsättning för lagkänsla och gemensamma mål. I en så mångfasetterad verksamhet som vår, är det viktigare än någonsin att skapa ett gemensamt ”språk”. Våra värderingar är: • Kundfokus och långsiktighet • Kvalitet och innovation • Frihet och ansvar • Teamwork och glädje

Läs mer om våra grundläggande värderingar

medarbetare i samtal

Vi uppmärksammar framgångar och blickar framåt

Det är viktigt för oss att uppmärksamma positiva beteenden och väl utförda arbeten, och vi visar uppskattning för våra kolleger på olika sätt. Alla medarbetare kan till exempel nominera en kollega till ett Excellence Award i fyra olika kategorier: kund, innovation, operativ verksamhet och ledarskap. Vi uppmärksammar även lagarbete med hjälp av utmärkelser för årets bästa marknad och fabrik. Framöver kommer vi att övervaka utvecklingen för identifierade åtgärder, samtidigt som vi förbereder oss för 2017 års medarbetarenkät. Som en del av vårt pågående arbete på detta område granskar vi under 2017 strategin för medarbetarengagemang, och vi kommer även att undersöka och besluta om ytterligare verktyg som ska användas för att mäta engagemang. Vi tittar på den totala medarbetarupplevelsen under hela livscykeln – från att locka framtida talanger till medarbetare som lämnar företaget.

Vinnare av Leadership Excellence Award 2016

​​​​​​​​​​​​​​

Vill du veta mer om medarbetarengagemang?