MEDARBETARENGAGEMANG

Vår framgång är beroende av att våra medarbetare gör sitt bästa. Och för att de ska kunna göra det behöver de känna sig motiverade, involverade och uppskattade. Genom att se till att våra medarbetare är engagerade bygger vi upp en kultur av eget ansvarstagande, mångfald och innovation.

Gemensamma värderingar

Vi har 23 600 anställda i hela världen och deras insatser och engagemang är avgörande för att vi ska kunna utveckla och bibehålla vår konkurrenskraft. Vår företagskultur bygger på starka, gemensamma kärnvärden som vägleder oss i vår dagliga verksamhet och skapar enhet och sammanhållning mellan våra globala anläggningar.

  • Kundfokus och långsiktighet
  • Kvalitet och innovation
  • Frihet och ansvar
  • Team-work och glädje

Mäta engagemang

Vår enkät om medarbetarengagemang är ett viktigt instrument som hjälper oss att mäta hur involverade och motiverade våra medarbetare är för att de ska kunna prestera sitt allra bästa, samt ett sätt att se hur vi lever upp till de löften vi ger dem.

Enkäten berör flera områden, bland annat mångfald, ledarskap och hållbart engagemang. Svarsandelen för vår senaste enkät, som genomfördes i slutet av 2015, var 85 % – en siffra som står sig bra i en global jämförelse och visar tydligt att våra medarbetare är angelägna om att delge oss sina åsikter.

När det gällde hållbarhetsengagemang var återkopplingen till 82 % positiv. Det placerar oss bland de ledande företagen i världen. Vi är mycket nöjda med att vi lyckats behålla dessa höga poäng under en tid med stora förändringar i organisationen.

Servicetekniker

Uppskattning och erkännande

Det är viktigt för oss att uppmärksamma väl utfört arbete och på olika sätt visa vår uppskattning för de medarbetare som gör verklig skillnad för både företaget och våra kunder. Till exempel Excellence Awards, där alla medarbetare kan nominera en kollega som de tycker bör belönas inom någon av fyra olika kategorier: kund, innovation, operativ verksamhet och ledarskap. Vi utser även den bästa marknaden och den bästa fabriken under det gångna året.

Medarbetare i Kina får erkännande och uppskattning

När konkurrensen om kompetenta medarbetare är stenhård måste vi uppmärksamma dem som anstränger sig lite extra, utöver våra befintliga sex globala utmärkelser. Medarbetare som överträffar förväntningarna i sitt dagliga arbete kan nomineras till utmärkelsen Spontaneous Award, exempelvis för ansvarskänsla, teamwork och innovation. Medarbetare på Tetra Pak i Kina kan när som helst få någon form av erkännande, till exempel ett ”tackkort” från en chef eller kollega för att ha gjort framsteg eller nått delmål i ett projekt. Vid speciella insatser inom den egna funktionen kan en medarbetare nomineras till en Functional Yearly Recognition. Och efter 10 år i tjänst på företaget, och vart femte år därefter, får medarbetarna en Long Service Award.

Tryckoperatörer

Vill du veta mer om våra medarbetares engagemang?