Tetra Laval donerar 109 miljoner kronor till UNICEFs arbete mot covid-19 

Tetra Laval donerar 109 miljoner kronor till UNICEFs arbete för en rättvisare spridning av covid-19 vaccinationer i världens låginkomstländer. Vi kommer bara att besegra pandemin om vi når en tillräckligt hög vaccinationstäckning globalt, säger Lars Renström, styrelseordförande i Tetra Laval Gruppen. UNICEF Sveriges generalsekreterare Pernilla Baralt hoppas att Tetra Lavals stöd ska inspirera fler att vara lika generösa.

UNICEF har sedan början av 2021 distribuerat mer än 700 miljoner doser covid-19-vaccin till 144 länder. De har dessutom gett omfattande stöd till 130 låg-och medelinkomstländer i att nå ut med vaccinet i länderna, till exempel genom kylutrustning till vaccinet, utbildning till vårdpersonal  och kommunikation till befolkningarna för att vaccinera sig. 

Lars Renström, styrelseordförande i Tetra Laval Group:

- Vetenskapen säger oss att vi bara kommer att besegra pandemin om vi når en tillräckligt hög vaccinationstäckning globalt. Att göra medel tillgängliga för UNICEF och Covax är viktigt för oss eftersom det kommer att bidra till bättre hälsa och säkerhet för många människor och förhoppningsvis påskynda återgången till det nya normala. Vi är ett ändamålsstyrt företag som fokuserar på säker livsmedelsdistribution på ett hållbart sätt. Vi vet att UNICEFs ovärderliga arbete med att säkra vaccinationer överallt kommer att fungera i samma riktning.

Den globala samordningen i kampen mot covid-19 sköts genom ett globalt samarbete (ACT-A) för utveck­ling, produktion och rättvis för­delning av covid-19-tester, behandling och vaccin. Inom ramen för ACT-A finns Covax, som fokuserar på att stödja utveck­lingen av vaccinen. Här hanteras också upphand­ling och distribution av vaccin till anslutna länder.

UNICEF har, som världens största upphandlare och distributör av vaccin, utsetts att sköta upphandling och distribution av covid-19 vaccin till låg- och medelinkomstländerna. Uppdraget inkluderar planering och samordning, transport av vaccin, utbildning av hälsopersonal och att förse vårdpersonal med personlig skyddsutrustning. Fokus ligger på prioriterade grupper samt vårdpersonal, lärare och socialarbetare.

- Vi måste få ett slut på pandemin. Miljontals barns liv har påverkats negativt under de senaste två åren på grund av skolstängningarna, den ökade fattigdomen och krisen i sjukvården. Fler barn har hamnat i barnarbete och barnäktenskap, och den mentala ohälsan är skrämmande hög, säger Pernilla Baralt, UNICEF Sveriges generalsekreterare. En rättvis fördelning av vaccin till alla länder är den säkraste vägen ut ur pandemin. Vi är glada att Tetra Laval delar denna övertygelse och hoppas att deras stöd inspirerar fler att vara lika generösa. Det är genom denna typ av samarbeten och partnerskap som vi kommer att lyckas.

Inför 2022 har UNICEF globalt uppmanat till ökat stöd från näringsliv, regeringar och privatpersoner. Utöver att finansiera leveranser av vaccin behövs 933 miljoner USD för diagnostik, tester och behandlingar av covid-19 patienter samt skyddsutrustning för hälsoarbetare och för att stärka hälsovårdssystemen i världens låg- och medelinkomstländer. 

Om Tetra Laval
Tetra Laval bidrar på flera positiva sätt till många människors liv runt om i världen. Våra tre industrigrupper - Tetra Pak, DeLaval och Sidel - tillhandahåller innovativa system som förbättrar effektivitet, kvalitet och säkerhet inom livsmedelsproduktion, förpackning och distribution. Koncernen är verksam i mer än 170 länder, har 35 000 anställda och hade en omsättning 2020 på 13,1 miljarder euro.

Om UNICEF
UNICEF arbetar på några av världens tuffaste platser för att nå världens mest missgynnade barn. I 190 länder och territorier arbetar vi för varje barn, överallt, för att bygga en bättre värld för alla. Läs mer på unicef.se. 

UNICEF stödjer inte något företag, varumärke, produkt eller tjänst.