Go Nature. Go Carton.

ÖVERSIKT      ÅTGÄRDER      HÅLLBARA LÖSNINGAR      UTFORSKA   

Hur kan vi säkra världens livsmedelsförsörjning samtidigt som vi skyddar planeten?

De hållbarhetsutmaningar som vi står inför är alla nära förbundna med varandra och bidrar tillsammans till klimatförändringen: År 2050 väntas jordens befolkning ha ökat med mer än 25 procent1, vilket innebär att efterfrågan på livsmedel ökar. Dock står livsmedelssystemen i dag för över en tredjedel av de globala växthusgasutsläppen2, och ändå går en tredjedel av all mat som produceras förlorad eller kastas3.

Vi i branschen måste samarbeta i hela värdekedjan och vidta gemensamma åtgärder som minskar koldioxidutsläppen och omvandlar världens livsmedelssystem, samtidigt som de bidrar till cirkularitet och ökar återvinningsgraden för livsmedelsförpackningar.

Tillsammans för ett systemskifte

Naturbaserade lösningar4 kan ha en viktig roll i att lösa världens hållbarhetsutmaningar, och pappersbaserade kartongförpackningar förser redan människor över hela världen med säkra livsmedel. Vi befinner oss på en resa för att utveckla världens mest klimatsmarta livsmedelsförpackning som är tillverkad av enbart ansvarsfullt anskaffade material eller återvunna material som är helt återvinningsbara och koldioxidneutrala.5 Vi utvecklar innovativ process- och förpackningsteknik för livsmedel som sänker vatten- och energiförbrukningen och minskar avfallet.
Varje dag bedriver vi tillsammans med kunder, partners, regeringar, icke-statliga organisationer och konsumenter aktiviteter som kan driva fram ett verkligt systemskifte.

 

Se hela berättelsen.

Tillsammans för ett systemskifte

Naturbaserade lösningar4 kan ha en viktig roll i att lösa världens hållbarhetsutmaningar, och pappersbaserade kartongförpackningar förser redan människor över hela världen med säkra livsmedel. Vi befinner oss på en resa för att utveckla världens mest klimatsmarta livsmedelsförpackning som är tillverkad av enbart ansvarsfullt anskaffade material eller återvunna material som är helt återvinningsbara och koldioxidneutrala.5 Vi utvecklar innovativ process- och förpackningsteknik för livsmedel som sänker vatten- och energiförbrukningen och minskar avfallet.
Varje dag bedriver vi tillsammans med kunder, partners, regeringar, icke-statliga organisationer och konsumenter aktiviteter som kan driva fram ett verkligt systemskifte.

 

Se hela berättelsen.

Utforska våra hållbarhetsämnen

Vår målsättning är att gå i täten för branschens hållbarhetsomställning. Detta innebär att bidra till hållbar utveckling och samtidigt ha en positiv inverkan genom våra produkter, tjänster och åtgärder. Det finns fyra tydliga prioriteringar som genomsyrar våra aktiviteter:

Kvinna med cirkularitetssymbol mot kartongbakgrund

Driva cirkulära lösningar

För att förbättra insamling, sortering och återvinning samarbetar vi med intressenter i hela värdekedjan för återvinning. Vi utformar också våra pappersbaserade kartongförpackningar för att öka fiberinnehållet och användningen av återvunna material.

Tallrik i kartongversion, med väderkvarn och vindkraftverk

Koldioxidminskningar i livsmedelssystem

Vi har förbundit oss till att nå nettonollutsläpp av växthusgaser i vår egen verksamhet senast år 2030, med en liknande målsättning i värdekedjan till år 2050, och detta gör vi genom att kombinera åtgärder för att minska, undvika och kompensera för utsläppen.

Apelsin insvept i en jordglob av kartong

Bidra till tåliga och stabila livsmedelssystem

I ett samarbete för att främja omvandlingen av livsmedelssystemen, arbetar vi i hela värdekedjan för att öka tillgången till säkra livsmedel, minska livsmedelsförlusterna och matsvinnet samt bygga hållbara värdekedjor för livsmedel.

kvinna i kartong med djur och biologisk mångfald

Skydda och återställa den biologiska mångfalden

Tillsammans med globala och lokala intressenter arbetar vi för att skydda och återställa den biologiska mångfalden, med fokus på ansvarsfull spårning, markåterställning och effektiv vattenanvändning.

Vår resa och våra lösningar

genomskinlig kartong som står på papp med en skog i bakgrunden

Världens mest klimatsmarta livsmedelsförpackning

Följa vår strategi för att leverera världens mest hållbara livsmedelsförpackning, tillverkad enbart av ansvarsfullt anskaffade förnybara eller återvunna material som är helt återvinningsbara och koldioxidneutrala5.

Experter som tittar på kartongförpackningar och en maskin

Upptäck våra hållbara lösningar

Ta reda på hur våra lösningar kan hjälpa till att minska ditt klimatavtryck – från förnybara och ansvarsfullt anskaffade kartongförpackningar till processteknik och tjänster som minskar vatten- och energianvändningen samt produktsvinnet.

framsida av häfte mot kartongbakgrund

Utforska vår senaste hållbarhetsrapport

Läs gärna vår hållbarhetsrapport om du vill lära dig mer om hur livsmedelsavfall kan omvandlas till nya, innovativa produkter eller hur ekosystemen kan regenereras. Här beskriver vi våra aktiviteter och framsteg med att gå i täten för branschens hållbarhetsomställning.

framsida av häfte mot kartongbakgrund

Whitepaper: Bygga tåliga och stabila livsmedelssystem

Livsmedelssystemets globala aktörer har en unik möjlighet att arbeta tillsammans för att ta itu med utmaningarna för våra livsmedelssystem. Detta whitepaper kan fungera som en utgångspunkt för samtal, eftersom det redovisar våra tankar och ambitioner kring det här arbetet och hur det kan angripas från olika vinklar.

modell av casehäfte mot orange bakgrund

Se framgångsberättelserna i praktiken

Vill du göra din livsmedelsproduktion mer effektiv? Eller bemöta konsumenternas krav på hållbara förpackningar? Bläddra igenom våra case för att se vad våra kunder har uppnått med hjälp av våra förnybara förpackningslösningar, effektiva processtekniker och experttjänster.