”Vi samarbetar för att ta fram innovativa och banbrytande lösningar”

Hur kan livsmedels- och dryckesindustrin hantera alla de utmaningar som väntar oss? Innovationssamarbete är A och O.

 

Laurence Mott, ansvarig för Development & Technology, förklarar: ”Det är relativt enkelt att tillverka en helt hållbar förpackning, men den måste ju också vara säker. Och om du inte kan göra det i stor skala kan du inte minimera livsmedelssvinnet och du kan inte bistå befolkningen på global nivå. Det krävs ett mycket starkt samarbete för att klara alla tre delar”.

”Vi samarbetar för att ta fram innovativa och banbrytande lösningar”

Hur kan livsmedels- och dryckesindustrin hantera alla de utmaningar som väntar oss? Innovationssamarbete är A och O.

 

Laurence Mott, ansvarig för Development & Technology, förklarar: ”Det är relativt enkelt att tillverka en helt hållbar förpackning, men den måste ju också vara säker. Och om du inte kan göra det i stor skala kan du inte minimera livsmedelssvinnet och du kan inte bistå befolkningen på global nivå. Det krävs ett mycket starkt samarbete för att klara alla tre delar”.

Innovation för att skydda livsmedel, människor och planeten

Är du nyfiken på vårt innovationsarbete?

Robot som håller i sallad

Fokusområden

Fokusområden

För oss handlar innovation inom förpackningar för livsmedels- och dryckesindustrin om att fokusera på användningen av hållbara material, hur vi producerar mat och minskar svinnet.

En man med Tetra Pak-förpackningar vid en svart tavla

En lång innovationshistoria

En lång innovationshistoria

Berättelsen om Tetra Paks mest banbrytande framsteg från det att företaget grundades 1951 och den tetraederformade kartongförpackningen såg dagens ljus.

Kvinnor tittar på ett papper

Innovationsekosystem

Innovationsekosystem

Vi tror på öppen innovation och samarbete med människor inom och utanför Tetra Pak som en del i vårt ekosystem för innovationssamarbete.

Fantasifull kartongförpackningsdesign

Produktinnovation

Produktinnovation

Oavsett hur din nuvarande vision ser ut gör vi vårt bästa för att skapa innovation både med dig och för dig för att bygga en tåligare och mer hållbar framtid.