”Vi samarbetar för att ta fram innovativa och banbrytande lösningar”

Hur kan livsmedels- och dryckesindustrin hantera alla de utmaningar som väntar oss? Innovationssamarbete är A och O.

 

Laurence Mott, ansvarig för Development & Technology, förklarar: ”Det är relativt enkelt att tillverka en helt hållbar förpackning, men den måste ju också vara säker. Och om du inte kan göra det i stor skala kan du inte minimera livsmedelssvinnet och du kan inte bistå befolkningen på global nivå. Det krävs ett mycket starkt samarbete för att klara alla tre delar”.

”Vi samarbetar för att ta fram innovativa och banbrytande lösningar”

Hur kan livsmedels- och dryckesindustrin hantera alla de utmaningar som väntar oss? Innovationssamarbete är A och O.

 

Laurence Mott, ansvarig för Development & Technology, förklarar: ”Det är relativt enkelt att tillverka en helt hållbar förpackning, men den måste ju också vara säker. Och om du inte kan göra det i stor skala kan du inte minimera livsmedelssvinnet och du kan inte bistå befolkningen på global nivå. Det krävs ett mycket starkt samarbete för att klara alla tre delar”.

Innovation för att skydda livsmedel, människor och planeten

Är du nyfiken på vårt innovationsarbete?

Man holding Tetra Pak packages next to a blackboard

En lång innovationshistoria

Innovation är en del av vår själ och har så varit ända sedan vi utvecklade värdens första tetraederformade livsmedelsförpackning. Sedan dess har vi oförtrutet fortsatt vårt innovationsarbete.

Two women in a meeting

Innovationsekosystem

Innovationssamarbete handlar om att se saker ur olika perspektiv. Vi samarbetar med företag, uppstartsföretag, den akademiska världen med flera för att lösa utmaningarna i livsmedelsindustrin.

Woman drinking water

Vårt syfte

Vi åtar oss att göra livsmedel säkra och tillgängliga och vi lovar att bevara det goda: livsmedel, människor och planeten. Det här syftet driver oss i allt vi gör och är centralt för alla våra beslut.