Vi har en öppen, samarbetsinriktad inställning

Med vår långa tradition av innovation strävar vi alltid efter att ha ett öppet sinne och skapa utrymme för de bästa idéerna. Det handlar om att utforma arbetssätt präglade av samarbete och se saker ur olika perspektiv. I takt med utvecklingen av digital teknik strävar vi hela tiden efter att arbeta med de senaste och bästa lösningarna. Allt för att hjälpa våra kunder att klara tuffa utmaningar inom livsmedel och drycker.

Portrait of Sridevi Marisetty

Den ständiga hållbarhetsfrågan

Varför är klimatförändringarna och en cirkulär ekonomi så viktiga för förpackningsindustrin?

Portrait of Elisabeth Baungaard

Banbrytande forskning och utveckling

Hur skapar vi innovativa, förnybara förpackningar utan att kompromissa med livsmedelssäkerheten?

Portrait of Abigail Dagadu

Styrka genom samarbete

Hur kan samarbete och innovation driva på hållbara värdekedjor för livsmedel?

Portrait of Sridevi Marisetty

Sridevi Marisetty, Digital Solutions Manager

Jag började inom Tetra Pak år 2018 som Digital Solution Manager, och det är jag även i dag. Jag har över 18 års erfarenhet av att leda strategiska lösningar inom telekommunikationsbranschen och började arbeta vid Tetra Pak efter 13 år på AT&T. I min expertis ingår bland annat att leda flera innovationsprogram och tillhandahålla lösningar, från att skapa prototyper av nya produktidéer till kommersialisering.

Portrait of Elisabeth Baungaard

Elsebeth Baungaard, Food Category Engineer

Jag började inom Tetra Pak för mer än två decennier sedan som Mechanical Designer. Sedan dess har jag haft flera roller inom företaget, däribland teamledare för frysar, teknisk produktchef för komponenter och FoU-projektledare. Jag tillträdde nyligen som portföljansvarig vid produktutvecklingscentret för glassinnovation i Aarhus, Danmark.

Portrait of Abigail Dagadu

Abigail Dagadu, Food Science Lead

Som forskare vid Tetra Pak Americas Center of Expertise Food är mitt huvudsakliga fokus att säkerställa att livsmedelssäkerheten upprätthålls i hela värdekedjan, samtidigt som jag undersöker nya sätt att förbättra produktens smak eller näringsvärde.

Lund university

Nya framsteg med Lunds universitet

Vi har ingått ett femårigt strategiskt partnerskap med Lunds universitet. Genom att skapa en plattform för branschexperter, studenter och professorer för att dela idéer och resurser, banar vi tillsammans väg för nya lösningar i värdekedjan för livsmedel – från att skapa nya och hållbara material från skogsresurser till att utveckla emulgerade produkter och förnya förpackningarnas form och format.

Children with carton

Universitetet för Modena och Reggio Emilia

På universitetet för Modena och Reggio Emilia samarbetar Tetra Pak med Almage Lab i projekt som rör AI och interaktionen mellan människa och maskin. Arbetet handlar bland annat om hur AI och djupinlärning kan användas för att hitta nya sätt att konstruera maskiner. 3D-hållningsberäkningar och ställningsanalyser används också för att ta fram nya designer för maskiner som ska manövreras av människor och förbättra dagens maskiner.

Samarbetet med universitetet för Modena och Reggio Emilia omfattar även ett partnerskap med HiPeRT-laboratoriet (High-Performance Real-Time) i forskningsprojekt där man tar hjälp av AI för att få ut mesta möjliga av den inbäddade beräkningskraft som används i självkörande fordon och maskiner. I det här projektet hoppas Tetra Pak kunna hjälpa laboratoriet att snabba på djupinlärningsalgoritmer om inbäddade enheter och höja säkerheten i självkörande produktionsmaskiner.

MIT:s ILP-program

Massachusetts Institute of Technology (MIT) har ett program som heter Industrial Liaison Program (ILP). Det har snabbt blivit en av de mest användbara kanalerna när Tetra Pak vill utnyttja MIT:s berömda expertis för att lösa sina industriella utmaningar. Samarbetet med MIT bildades för att ge oss möjlighet att utveckla avancerad styrteknik för hantering av förpackningsmaterial och undersöka potentialen hos maskininlärning och fysisk modellering.

Är du nyfiken på vårt innovationsarbete?

Robot som håller i sallad

Fokusområden

Fokusområden

För oss handlar innovation inom förpackningar för livsmedels- och dryckesindustrin om att fokusera på användningen av hållbara material, hur vi producerar mat och minskar svinnet.

En man med Tetra Pak förpackningar vid en svart tavla

En lång innovationshistoria

En lång innovationshistoria

Berättelsen om Tetra Paks mest banbrytande framsteg från det att företaget grundades 1951 och den tetraederformade kartongförpackningen såg dagens ljus.

En kvinna och en man tittar på en skärm

Vår syn på innovation

Vår syn på innovation

Från det att företaget grundades och hela vägen till dagens verksamhet har innovation alltid varit central för allt vi gör på Tetra Pak och för att skapa en bättre framtid för oss alla.

Fantasifull kartongförpackningsdesign

Produktinnovation

Produktinnovation

Oavsett hur din nuvarande vision ser ut gör vi vårt bästa för att skapa innovation både med dig och för dig för att bygga en tåligare och mer hållbar framtid.