Välkomna samarbete för att lösa framtidens utmaningar

De globala utmaningar som vi står inför i dag väcker viktiga frågor om hur vi producerar och konsumerar livsmedel. Hur säkerställer vi livsmedelssäkerhet för en växande befolkning, samtidigt som vi minskar det omfattande svinn som sker i dag? Det blir allt tydligare att vi behöver ställa om till en cirkulär ekonomi. Vilka hållbara förpackningsmaterial kan vi använda för att garantera säker leverans av livsmedel till konsumenter?

Vi håller på att bygga upp ett samarbetsbaserat innovationsekosystem som ska göra det möjligt att besvara de här frågorna. Tillsammans med samarbetspartner från teknikbranschen, uppstartsföretag, forskarvärlden med mera arbetar vi för att ta fram framtidens lösningar för livsmedels- och dryckesindustrin.

Vi skyddar livsmedel, människor och planeten

För att besvara de här frågorna fokuserar vi på områden som hjälper oss att uppnå vårt syfte: Vi åtar oss att göra livsmedel säkra och tillgängliga och vi lovar att bevara det goda. Vi arbetar bland annat med att främja hållbara material, minskat svinn och livsmedelsproduktion.

 Närbild på trä

Hållbara material

Vi utgår från en cirkulär ekonomi när vi väljer material att använda och samarbetar med andra företag och institut för att göra våra förpackningar mer hållbara.

Kvinna i livsmedelsbutik

Minska matsvinnet

På vägen mot att uppnå ett viktigt mål för en hållbar utveckling arbetar vi med att minska ineffektiviteten och matsvinnet i hela värdekedjan för livsmedel.

Hand som håller i en tomat

Livsmedelsproduktion

Genom att producera livsmedel på ett ansvarsfullt, hållbart och innovativt sätt kan vi arbeta för att uppnå FN:s andra mål för hållbar utveckling, Ingen hunger, till 2030.

Viktiga frågor för en växande befolkning

Världens befolkning växer snabbare än någonsin och för att se till att det finns tillräckligt med mat för alla – på ett säkert, mer hållbart och rättvist sätt – krävs det många starka röster och skarpa hjärnor.

 

I den här korta videon går vi igenom några av de frågor som våra experter och samarbetspartner ställer för att hitta morgondagens lösningar.

Viktiga frågor för en växande befolkning

Världens befolkning växer snabbare än någonsin och för att se till att det finns tillräckligt med mat för alla – på ett säkert, mer hållbart och rättvist sätt – krävs det många starka röster och skarpa hjärnor.

 

I den här korta videon går vi igenom några av de frågor som våra experter och samarbetspartner ställer för att hitta morgondagens lösningar.

Är du nyfiken på vårt innovationsarbete?

En kvinna och en man tittar på en skärm

Vår syn på innovation

Vår syn på innovation

Från det att företaget grundades och hela vägen till dagens verksamhet har innovation alltid varit central för allt vi gör på Tetra Pak och för att skapa en bättre framtid för oss alla.

En man med Tetra Pak-förpackningar vid en svart tavla

En lång innovationshistoria

En lång innovationshistoria

Berättelsen om Tetra Paks mest banbrytande framsteg från det att företaget grundades 1951 och den tetraederformade kartongförpackningen såg dagens ljus.

Kvinnor tittar på ett papper

Innovationsekosystem

Innovationsekosystem

Vi tror på öppen innovation och samarbete med människor inom och utanför Tetra Pak som en del i vårt ekosystem för innovationssamarbete.

Fantasifull kartongförpackningsdesign

Produktinnovation

Produktinnovation

Oavsett hur din nuvarande vision ser ut gör vi vårt bästa för att skapa innovation både med dig och för dig för att bygga en tåligare och mer hållbar framtid.