2020-06-11
LAUSANNE, SCHWEIZ

​​​​​​Tetra Pak förbinder sig att nå nettonollutsläpp

Företaget tillkännager att det förbinder sig att uppnå nettonollutsläpp av växthusgaser i sin egen verksamhet senast 2030 samt har som målsättning att uppnå nettonollutsläpp av växthusgaser i hela värdekedjan fram till 2050. 

I dag bekräftar Tetra Pak sin strategiska prioritering om att driva hållbarhetsomställningen genom att sätta upp ett mål om att uppnå nettonollutsläpp i hela värdekedjan senast 2050. På vägen dit har ett delmål om nettonollutsläpp i den egna verksamheten satts upp för 2030. Företaget kommer också att sätta upp utsläppsminskningsmål i linje med 1,5 °C-scenariot, i enlighet med Science Based Targets-initiativet (SBTi) för Scope 1, 2 och 3.

Tetra Pak grundades på idén att en förpackning ska spara mer än den kostar och därför har hållbarhet alltid varit kärnan i hur företaget bedriver sin verksamhet. Sedan 1999 har företaget varje år samlat in data från hela organisationen om energianvändning och växthusgasutsläpp. Redovisningen av växthusgasutsläpp granskas sedan 2013 av en oberoende tredje part.

Lars Holmquist, Executive Vice President Packaging Solutions and Commercial Operations på Tetra Pak, säger: ”Vi har genomgående lyckats uppnå våra klimatmål alltsedan det första målet som sattes 2002 och igen 2005. Och vi är på god väg att uppfylla våra mål för 2020. År 2017 blev vi det första företaget i förpackningsindustrin för livsmedel och drycker att få våra mål för minskad klimatpåverkan godkända av SBT-initiativet (Science Based Targets, vetenskapsbaserade mål). Mer nyligen anslöt vi oss till European Alliance for Green Recovery, det första paneuropeiska uppropet till mobilisering av gröna investeringar efter krisen. I dag går vi åter i täten genom att sätta upp ambitiösa mål om nettonollutsläpp av växthusgaser som kommer att driva på omställningen i hela vår sektor och hela värdekedjan. Planeten står inför sin största miljöutmaning någonsin och förväntar sig det av oss”.

Tetra Pak kommer att fokusera på fyra viktiga områden för att uppnå nettonollutsläpp av växthusgaser i den egna verksamheten till 2030 och för att uppnå sina ambitioner för hela värdekedjan till 2050:

  • Minska energirelaterade utsläpp genom att hushålla med energin, förbättra energieffektiviteten, installera solcellspaneler och köpa förnybar energi. Sedan 2011 har Tetra Pak investerat över 16 miljoner euro i energieffektivisering och därmed undvikit att energianvändningen ökat med 23 procent under denna period. Till dags datum har företaget installerat solcellspaneler på cirka 2,7 MW (eller cirka 8 000 solpaneler). Det ger oss el med låga koldioxidutsläpp, samtidigt som vi sparar in driftskostnader. Som medlem i RE100-initiativet har Tetra Pak gått från att använda 20 procent förnybar el 2014 till att använda 69 procent 2019 – och företaget är på god väg att uppnå sitt mål på 80 procent till 2020. I arbetet ingick installation av solpaneler i hela verksamheten och inköp av certifikat för förnybar energi. Företaget var ett av de första som gjorde detta i länder som Thailand och Sydafrika.
  • Samarbete med leverantörer och andra intressenter i hela värdekedjan för att uppnå betydligt lägre koldioxidavtryck. Tetra Pak samarbetar med leverantörer för att minska uppströms koldioxidutsläpp, bland annat genom att ställa upp ambitiösa mål om förnybar energi och öka användningen av förnybara och återvunna material – vilket är avgörande för att möjliggöra en cirkulär ekonomi med låga koldioxidutsläpp.
  • Snabba på utvecklingen av en cirkulär förpacknings- och utrustningsportfölj som ger låga koldioxidutsläpp och arbeta för att hjälpa kunder att uppnå deras utsläppsmål. Stegvis förändringar av investeringsnivån i hållbar innovation hjälper företag att förverkliga sina ambitioner om en helt återvinningsbar förpackning tillverkad helt av förnybara eller återvunna material samt att erbjuda process- och förpackningslinjer med minimalt koldioxidavtryck.
  • Utveckling av hållbara värdekedjor för återvinning genom samarbete med kunder, avfallshanterings- och återvinningsföretag, kommuner, branschsammanslutningar och utrustningsleverantörer. Tetra Paks vision är att alla dryckeskartonger kan samlas in för återvinning och att inga dryckeskartonger blir skräp eller skickas för deponi.

Lars Holmquist avslutar: ”För tio år sedan ställde vi upp ett klimatmål för 2020 om att hålla nere vår klimatpåverkan i värdekedjan till 2010 års nivåer och samtidigt låta verksamheten växa. Detta har hittills hjälpt oss att spara 12 miljoner ton växthusgasutsläpp. Vi anser att vår förmåga att definiera och visa framsteg i linje med forskningens och samhällets förväntningar, vår innovationskraft och vår samarbetsstrategi för hela värdekedjan har lett oss på rätt väg i arbetet med att uppnå vårt nya mål”.

Presskontakt för mer information

​Lucia Freschi​, Tetra Pak​, +39 347 2632237

Relaterat material att ladda ned

Lars Holmquist, Executive Vice President Packaging Solutions & Commercial Operations

Lars Holmquist, Executive Vice President Packaging Solutions & Commercial Operations

(BILD, 2 870 KB)

Solpanel

Solpanel

(BILD, 10 899 KB)

Solpanelinstallation på Tetra Pak-anläggning

Solpanelinstallation på Tetra Pak-anläggning

(BILD, 1 073 KB)

Granplantor i skogen

Granplantor i skogen

(BILD, 127 KB)

Hållbart skogsbruk

Hållbart skogsbruk

(BILD, 10 322 KB)

Tetra Rex® Plant-based-kartongförpackning

Tetra Rex® Plant-based-kartongförpackning

(BILD, 164 KB)