​​​​​​​​​Ruben Rausing (1895–1983) – grundare av Tetra Pak​

Tetra Pak grundades av Ruben Rausing, som föddes i Raus utanför Helsingborg i Sverige. Efter att i första världskrigets slutskede år 1918 ha tagit examen vid Handelshögskolan i Stockholm, reste Ruben till USA där han år 1920 tog en Master of Science vid Columbia University i New York.

Ruben Rausing visar upp en pappersmodell av förpackningsdesignen för Tetra Classic

Ruben Rausing visar upp en pappersmodell av förpackningsdesignen för Tetra Classic

Under sina studier i USA kom Ruben Rausing för första gången i kontakt med självbetjäningsbutiker. Han insåg att detta koncept även skulle komma till Europa och att efterfrågan på färdigförpackade varor därmed skulle öka. År 1929, samma år som börskraschen på Wall Street satte igång den stora depressionen, grundade han tillsammans med Erik Åkerlund Sveriges och Skandinaviens första specialfabrik för förpackningar. Företaget, Åkerlund & Rausing, skulle bli en av Europas största förpackningstillverkare och det var inom detta företag som de första stegen togs i riktning mot att utveckla en mjölkförpackning.

Historien om en idé

Nya företag börjar ofta med att marknadsföra en teknisk uppfinning. Tetra Paks grundare Ruben Rausing började i stället med att studera marknaden för att sedan kartlägga och utforma affärsidén för sitt framtida företag. Därefter undersökte han de tekniska kraven.

I september 1952 levererades den första maskinen från Tetra Pak till Lundaortens Mejeriförening. I november samma år började mjölkaffärerna sälja grädde i tetraederformade förpackningar på en deciliter.

Läs hela berättelsen i Historien om en idé (pdf).

1952: den första fyllningsmaskinen från Tetra Pak levereras

1952: den första fyllningsmaskinen från Tetra Pak levereras

"Att göra någonting som ingen annan gjort tidigare är faktiskt ganska svårt."

Ruben Rausing