Helhetssyn på hållbarhet


De hållbarhetsutmaningar som vi står inför är alla nära förbundna med varandra och bidrar tillsammans till klimatförändringen. Därför behöver vi förstå hur komplexa utmaningarna är – och inte försöka lösa ett problem genom att skapa ett annat.

Vi ska göra livsmedel säkra och tillgängliga överallt och vi lovar att bevara det goda – och skydda livsmedel, människor och planeten. Genom att anta en helhetssyn på hållbarhet kan vi använda vår expertis och teknik och våra partnerskap för att utveckla världens livsmedelssystem1.

Läs mer om vår hållbarhetsstrategi

Våra fokusområden

Growing plants in lab

Livsmedelssäkerhet och kvalitet

Säkra och näringsrika livsmedel är avgörande för att förse en växande befolkning med mat. Läs om hur vi kan bidra till säkra, tåliga och hållbara, globala livsmedelssystem2.

Robot picking tomtatoes

Livsmedelsförluster och matsvinn

Livsmedelsförluster orsakas främst i produktionen eller på grund av att livsmedel kastas eller aldrig förpackas, medan matsvinn kan bero på den korta hållbarhetstiden och konsumenternas ohållbara konsumtionsvanor.

Woman in desert

Tillgång till mat

När mat transporteras till människors hem kan den försenas av bristen på infrastruktur. Svårigheter att ta emot livsmedel på ett säkert sätt kan i själva verket bidra till hungersnöd i vissa utvecklingsländer.

Happy young women

Social hållbarhet

Se hur vi värnar om mänskliga rättigheter i hela värdekedjan. Läs om hur våra arbetsmetoder stöder medarbetare och samhällen i linje med vårt löfte om att skydda livsmedel, människor och planeten.

Windmills in sunset

Klimat och minskade koldioxidutsläpp

När världen kämpar för att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 °C3 behöver vi hitta sätt att producera, bereda, förpacka och distribuera mer livsmedel på ett mer hållbart sätt – och minska miljöpåverkan i varje länk av värdekedjan.

Green landscape

Natur och biologisk mångfald

När världen förlorar 137 vilda djurarter per dag4 och jorden avskogas, behöver vi hjälpa till att återställa och skydda ekosystem. Läs om hur vi försöker minska vår påverkan på miljön.

Woman and recycling bin

Cirkularitet och återvinning

Avfallsmängderna förväntas öka med 70 procent till 20505, så vi behöver ställa om till mer cirkulära livsmedelssystem som förhindrar matsvinn. Läs om hur vi visar vägen.

Tetra Pak workers

Vår arbetsstyrka

Vi skyddar våra medarbetare genom att skapa en företagskultur som tillgodoser deras säkerhet, hälsa och välmående. Vi skapar en arbetsmiljö med äkta mångfald där alla medarbetare är respekterade, inkluderade, engagerade, ges rättvisa möjligheter och behandlas lika, oberoende av bakgrund.

Mer läsning

Intro image Go nature go carton

Go Nature. Go Carton.

Vår målsättning är att gå i täten för branschens hållbarhetsomställning. Ta reda på vilka prioriteringar som vägleder oss i våra samarbeten för att möjliggöra ett systemskifte.

Illustration, women drinking, Tetra Prisma Aseptic carton package

Moving Food Forward

Alla människor överallt i världen förtjänar tillgång till säkra och näringsrika livsmedel som inte kostar skjortan. Vi arbetar för att stödja omställningen till säkra, hållbara och tåliga livsmedelssystem7 genom våra insatser, produkter och lösningar.

Front cover Sustainability report 2022

Hållbarhetsrapport FY22

Tetra Paks hållbarhetsrapport ger en heltäckande bild av vår ambition att leda hållbarhetsomställningen inom fem områden där vi tror att vi kan göra störst skillnad: livsmedelssystem, cirkularitet, klimat, natur och social hållbarhet.

Kontakta oss

händer som håller i en iPad

Ta reda på hur vi kan hjälpa dig att leda förändringen mot hållbarhet.

Syfte med kontakten

Välj ett eller flera alternativ
  • 1
  • 2
  • 3

Steg 1 av 3

Kontakta oss

Sammanfattning

Syfte med kontakten

Kontaktinformation

Ange ditt förnamn
Ange ditt efternamn
Vänligen välj land/region
  • 1
  • 2
  • 3

Steg 2 av 3

Kontakta oss

Sammanfattning

Syfte med kontakten
Förnamn
Efternamn
E-post
Land/plats
Något gick fel. Försök igen.

Hur kan jag hjälpa till?

Fyll i det här fältet

Genom att skicka in det här formuläret bekräftar du att du har läst och att du godkänner Tetra Paks sekretesspolicy.

  • 1
  • 2
  • 3

Steg 3 av 3

1 Termen ”livsmedelssystem” avser alla beståndsdelar och aktiviteter relaterade till produktion och konsumtion av livsmedel samt deras följder, bland annat ekonomiska, hälso- och miljömässiga effekter (OECD, https://www.oecd.org/food-systems, 2023).

2Med hållbara livsmedelssystem avses att odla, producera, bearbeta, förpacka, distribuera och konsumera livsmedel utan att det påverkar planeten negativt. Hämtat från OECD. (2019). Accelerating Climate Action. Källa: OECD iLibrary

3Med positiv inverkan menar vi att främja bättre resultat för våra egna medarbetare, anställda och samhällen i vår distributionskedja, anställda inom insamling och återvinning i vår värdekedja som påverkas av klimatförändringar samt övergången till ett nettonollsamhälle på områden som arbete, diskriminering, farliga arbetsförhållanden och hållbar inkomst.

4 IPCC-rapport om effekterna av en global uppvärmning på 1,5 °C https://www.ipcc.ch/sr15

5Mitchell, C. (2022). Deforestation: Clearing The Path For Wildlife Extinctions. Källa: Worldanimalfoundation.org

6Worldbank.org, 2018

7Med hållbara livsmedelssystem avses att odla, producera, bearbeta, förpacka, distribuera och konsumera livsmedel utan att det påverkar planeten negativt. Hämtat från OECD. (2019). Accelerating Climate Action. Källa: OECD iLibrary