2020-07-16

​​​​​​​​​​​​​​​​​​Du kan tillverka juice, nektar och icke-kolsyrade drycker med 50 % mindre vatten och nästan 70 % mindre energi. Inga hakar.

Samhället förändras snabbt och inte bara på grund av COVID-19-pandemin. I dagens samhälle är förväntningarna höga på hur ett företag ska bete sig. Företag som leder vägen i viktiga frågor som hållbarhet, jämlikhet och rättvisa får i sin tur både respekt och kunder.

Den globala klimatkrisen har ett särskilt fokus på individuella handlingar, där konsumenterna uttrycker sin åsikt genom att göra tydliga och handlingsbara val i vardagen, som när de bestämmer vilken smak och vilken typ av juice de vill ha när de går genom mataffärens gångar.

Det beror på att konsumenterna nu i större utsträckning än någonsin gör val som är större än bara en inköpslista för produkter och tjänster. De vill att varumärken ska arbeta på ett sätt som är hållbart och leder till positiv förändring. Om ett företag inte erbjuder det kan det i bästa fall leda till frustration över varumärket och, i värsta fall, till att man helt bryter med det företaget.

Därför måste innovation idag syfta mot två resultat: ge bättre vinstmarginaler och hjälpa till att uppfylla kundernas förväntningar om att ett företag även skyddar vår planets resurser.

För livsmedels- och dryckesindustrin är det dessa konsumentförväntningar som gör att en innovation som Tetra Paks nya lågenergilinje för juice, nektar och icke-kolsyrade drycker (JNSD) kan förändra branschen. Genom en radikal ny produktionsstrategi med hållbarhet i grunden erbjuder Tetra Pak dryckesproducenter ett verktyg som hjälper dem att uppfylla de viktigaste målen: sänka driftskostnaderna avsevärt för att tillverka en dagligvaruartikel som juicedrycker och möta förväntningarna om att ett varumärke och dess konsumenter tillsammans kan bidra till en mer hållbar värld. Resultatet är en ökning av varumärkesförtroende som stöds av en mycket effektivare drift.

Tetra Paks nya JNSD-linje är den första av sitt slag i branschen. Den innebär ett helt nytt sätt att bearbeta dessa produkter genom att titta på dem med en hållbarhetsblick. Resultatet är en tillverkningslinje som är billigare att använda och som uppfyller viktiga hållbarhetsmål, t.ex. att minska vattenförbrukningen med upp till 50 % och sänka energiförbrukningen med upp till 67 %, beroende på produktionsscenariot.

Vatten är en knapp resurs världen över. Livsmedels- och dryckesindustrin har upprepade gånger hamnat i rampljuset för den mängd vatten som dess produktionsprocesser förbrukar. Hög energiförbrukning har också lyfts fram, eftersom det inte bara är dåligt för slutresultatet utan också för att det står i strid med att vår värld akut måste minska sin totala energiförbrukning för att begränsa effekterna av klimatförändringar.

I hela dryckesindustrins leveranskedja kräver allmänheten en bättre hållbarhet för energi- och vattenanvändning i allt från produktion till förpackning och transport. Slutkunderna ägnar allt större uppmärksamhet åt hållbarhetsstatistik, och det gäller lika mycket på den alltmer konkurrensutsatta JNSD-marknaden, där man pressar ur den sista droppen ineffektivitet från verksamheten.

Man säger ofta att det som är komplicerat är sällan användbart och det som är användbart är sällan komplicerat, och när det gäller den nya JNSD-tekniken från Tetra Pak har den geniala designen sin grund i dess enkelhet.

Med en originell banbrytande metod för processkonceptet tar den nya tekniken i princip bort onödiga slösaktiga delar och slår samman befintliga processtekniker i en strömlinjeformad, energieffektiv processlinje som kombinerar filtrering, UV-behandling, pastörisering och aseptisk blandning i en enda.

Traditionellt sett omfattar bearbetningen av JNSD först blandning av juicekoncentrat och vatten innan man pastöriserar hela dryckens volym. Genom att se att denna värmebehandling är det mest energikrävande steget i processen kunde Tetra Pak förändra den traditionella metoden. Det unika bearbetningskonceptet behandlar endast minsta möjliga koncentratvolym i stället för att pastörisera drycken i sin helhet.

Resten, som är vatten, behandlas separat med kostnadseffektiva lågenergitekniker som filtrering och UV-ljus. Först i slutet blandas strömmarna aseptiskt för att få fram slutprodukten.

Genom att dela upp JNSD-produktionslinjen i två separata strömmar undviker denna innovativa metod att arbeta med onödigt stora volymer, minskar energianvändningen under värmebehandlingen, minskar produktsvinnet under produktbyten och sänker den totala mängden energi, vatten och andra resurser som används vid rengöring på plats och sterilisering på plats.

Genom att effektivisera detta ger den nya tekniken tillverkare möjlighet att öka sin lönsamhet och försäljning samtidigt som kostnaderna för energi och vatten minimeras. Det viktigaste är att allt detta uppnås med hänsyn till de högsta livsmedelssäkerhets- och kvalitetsstandarder som alltid har varit kärnan i Tetra Paks innovation.

Med sådana praktiska fördelar är det lätt att förbise en av teknikens största styrkor: möjligheten att ge slutkunderna miljövänliga produkter som går i linje med deras värderingar och säkerställer en position på inköpslistor och kylskåpsdörrar världen över för livsmedels- och dryckesvarumärken med sikte mot framtiden.

I en värld där det finns ett akut behov av att skydda vår planet och uppfylla konsumenternas förväntningar på miljövänliga alternativ, kan hållbarhet inte bara vara en krydda för JNSD-industrins uppdrag att göra drycker av hög kvalitet som smakar gott. Genom att investera i tillverkningstekniker som har låg kostnad men hög hållbarhet kan man signalera att ett varumärke står för något och att man står tillsammans med sina konsumenter i dessa viktiga frågor.

Man på laboratorium, Christer Lanzingh
JNSD-linje