​​​​​​​​​​​​​​​​Förkolningsutrustning för aseptiska och kylda kolsyrade produkter 

Kolsyresättning handlar inte bara om att tillsätta bubblor till en dryck utan också om att hålla kvar dem där när de väl har tillsatts. Detta är något av en konst.

Koldioxid är en färglös och luktlös gas som är löslig i vatten. Hur lätt gasen löses upp beror på temperatur, tryck och vilken brix-nivå som krävs. Lösligheten minskar i takt med att vätskans sockerinnehåll ökar. Vätskan måste därför ha exakt rätt tryck för att koldioxiden ska lösas upp ordentligt.

Tetra Paks utrustning för kolsyresättning ger önskat resultat genom att kombinera statisk blandning med precis flödes-, tryck- och temperaturkontroll. Med vår kompetens, expertis och avancerade utrustning kan vi också hjälpa dig att kolsyresätta dina produkter på ett kostnadseffektivt sätt.
Tetra Pak är ett av få företag som erbjuder processutrustning för både aseptiska och kylda (pastöriserade) kolsyrade produkter.

​Tetra Pak® Kontinuerlig blandare B med kolsyreenhet

Tetra Pak® Kontinuerlig blandare B med kolsyreenhet

Tetra Pak Kontinuerlig blandningsenhet B med kolsyreenhet är optimerad för exakt, effektiv kontinuerlig blandning och kolsyrning av läskedrycker.

​​​​​​Tetra Alcarb® kolsyreenhet​

Tetra Alcarb kolsyreenhet

Tetra Alcarb är en kolsyreenhet som används för kontinuerlig kolsyresättning av läskedrycker och andra drycker för ett koldioxidinnehåll på upp till 10 g/l.