Långvarigt partnerskap, långvariga resultat

Visste du att livsmedels- och dryckesindustrin på det stora hela endast använder 20–40 % av sin produktionskapacitet? Tetra Pak Plant Secure är en servicelösning för dig som vill uppnå långvariga kostnads- och prestandaförbättringar – i hela fabriksdriften. Vi kan hjälpa dig på plats för att identifiera luckor, utbilda din personal och minimera eventuella osäkerheter. Vi tar en större risk och förbättrar din kapacitet – tillsammans med dig i ett långsiktigt åtagande.

Vi når operativa framgångar tillsammans

För att tillgodose kraven från både kunder och investerare krävs en effektiv drift som genomsyras av enhetlighet, från styrelserummet till fabriksgolvet. Inom ramen för Tetra Pak® Plant Secure utvärderar vi hela din anläggning och hjälper dig att fokusera på aktiviteter som ger de rätta ekonomiska och operativa effekterna för att på så sätt öppna dörren till nya möjligheter. Vi hjälper till med allt från daglig förvaltning till anläggningsövergripande kostnadsmodeller och ger rekommendationer som bidrar till att uppfylla dina leveransmål och sänka de totala kostnaderna.
Operatörer som tittar på en skärm

Så ökade vi effektiviteten med 11,4 % på två år

En sydamerikansk producent av juice och nektar stod inför ökande produktionskrav på en förpackningslinje där prestandan och digitaliseringsgraden var låg och teknisk kompetens saknades.

Tack vare vår grundliga metod för kontinuerlig förbättring bidrog vi till att öka produktionen med över 100 miljoner förpackningar per månad.
Plant Secure, utrustning och livsmedel

LÄS MER OM ATT OPTIMERA PRODUKTIVITETEN

Se vårt webinar

Hur kan livsmedels- och dryckestillverkarna leverera hållbara verksamhetsresultat och strategiska förbättringar? I vårt webinar förklarar våra experter hur företag kan genomföra anläggningsövergripande förändringar som optimerar produktiviteten och lönsamheten – med garanterat bra resultat.

Ladda ned tekniskt dokument

För att kunna producera högkvalitativa produkter, leverera dem till kunderna i tid och minimera kostnaderna behöver en tillverkare hela tiden förbättra sin verksamhet. I den här rapporten redovisas en väl beprövad strategi som används i många branscher för att analysera, jämföra och sedan genomföra operativa förbättringar.

Vad kan vi göra för dig?

Vill du veta hur en servicelösning skulle kunna gynna din verksamhet? Kontakta oss för ett möte där vi diskuterar dina behov och hur vi skulle kunna skräddarsy en lösning för dig.
Vi lovar dig:
  • En bättre och mer hållbar verksamhet på hela anläggningen
  • Driftkostnadsgaranti
  • Optimerad strategi och utnyttjandegrad för tillgångar
  • Integrering och fullständig spårbarhet på hela anläggningen
  • Bättre beslutsfattande med hjälp av digitala verktyg
  • Optimerad lagerinventering

Det finns mer ...

Våra servicelösningar kan hjälpa dig med alla driftutmaningar, från enskilda tillgångar till hela värdekedjor. Om Tetra Pak® Plant Secure inte var precis det du letade efter, så kanske någon av följande lösningar passar bättre?

Proaktivt underhåll till en förutsägbar kostnad

Förbättrad prestanda med en garanti