Müşterek çalışma

Sürdürülebilir gıda değer zincirleri inşa etmek ve gıda emniyeti ile beslenmeye ilişkin küresel güçlükleri ele almak için, paydaşlar arasında işbirliği esastır. Pek çok ortak ve ağ arasında, işbirliği yaptığımız paydaşlar aşağıda belirtilenlerdir:

 • Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ): GIZ; Tetra Pak, süt ürünleri işleyicisi Cargills (Ceylon) PLC ve GIZ arasında bir ortaklık olarak başlayan, Sri Lanka'daki bir Süt Ürünleri Merkezi projesini finanse ediyor ve uyguluyor.
 • Global Alliance for Improved Nutrition (GAIN - Daha İyi Beslenme İçin Global İttifak): GAIN ve Tetra Pak, etki ve vaka çalışmaları dahil olmak üzere, araştırma ve bilgi paylaşımı konularında iş birliği yapıyor. Tetra Laval, GAIN'in liderliğini yürüttüğü çeşitli beslenme ağlarının aktif bir ortağıdır.
 • Küresel Çocuk Beslenmesi Vakfı (GCNF): Tetra Laval Gelişim için Gıda Ofisi, GCNF Yönetim Kurulu'nda temsil edilmektedir. GCNF ve Tetra Laval dünya çapında okul beslenmesini teşvik etmek için birlikte çalışmaktadır.
  "Tetra Pak ve GCNF, kamu ortakları ve özel ortaklar birlikte çalıştığında, çocuklara daha iyi beslenme ve eğitim sağlamak için sürdürülebilir değişiklikler yapabileceğimizin farkında. On yılı aşkın süredir, Tetra Pak ile yenilikçi ve değerli işbirliğimiz, gelişmekte olan ülkelerin dünyanın en savunmasız bazı çocuklarına beslenme ve eğitim imkanı sağlamasına yardımcı oluyor." Gene White, GCNF Başkanı
 • SUN Business Network (SUN BN): SUN, kamu ve özel sektör paydaşlarını bir araya getirerek dünyadaki beslenme ölçeğini büyütme amacını taahhüt eder. Tetra Laval ağın bir üyesi olup, SUN BN'nin Danışma Kurulu'nda temsilcisi bulunmaktadır.
 • İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı (Sida) – Sida Bangladeş'teki bir Süt Ürünleri Merkezi geliştirme projesine yatırım ortaklığı sağlamaktadır. Sida, Tetra Laval ve Parmalat Zambia'nın Zambiya'da başlattığı Okul Sütü pilot programına da ortak fon sağlamıştır. Tetra Laval, Sida girişimiyle kurulmuş bir ağ olan İsveç Sürdürülebilir Kalkınma Liderliği (SLSD) üyesidir.
 • BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO): Tetra Pak ve FAO uzun yıllardır okul sütünün teşvik edilmesi konusunda iş birliği yapıyor, aynı zamanda süt ürünleri geliştirme konusunda da olası ortaklıkları görüşüyor. Tetra Laval, Dünya Gıda Emniyeti Komitesi'ne (CFS) Özel Sektör Mekanizması'nın (PSM) bir üyesidir.
 • BM Küresel İlkeler Sözleşmesi (UNGC): Tetra Pak, 2004 yılından bu yana UNGC'de imza yetkisine sahip olup 10 temel sürdürülebilirlik ilkesini teşvik etmeyi taahhüt ediyor. Tetra Laval Gelişim için Gıda Ofisi, UNGC'nin irtibat noktasıdır.
 • BM Sınai Kalkınma Örgütü (UNIDO): UNIDO, Sida'nın ortak finansman sağladığı, Bangladeş'teki bir Süt Ürünleri Merkezi geliştirme projesinin uygulama ortağıdır.
 • Dünya Gıda Programı (WFP): WFP ve Tetra Pak'ın dünya genelindeki okul beslenme programlarında en iyi uygulamaları paylaştıkları, uzun bir iş birliği geçmişi vardır. WFP ve Tetra Pak latin Amerika'da bir Niyet Mektubu imzalamıştır ve Tetra Pak Latin Amerika Okul Beslenmesi Ağını aktif olarak desteklemektedir. WFP, Zambiya'da Sida'nın finanse ettiği bir Okul Sütü pilot programını uygulamıştır. Tetra Laval Gelişim için Gıda Ofisi, gıda güvenliği konusunda en iyi uygulamaları paylaşarak Suriye'ye yönelik acil okul sütü programı için WFP'ye teknik yardım sağlamıştır.
 • Heifer International: Heifer International, zor durumdaki ülkelere çiftlik hayvanı ve eğitim sağlayarak dünya genelinde açlığı ve yoksulluğu sona erdirmeye çalışan bir STK'dir. Tetra Pak ve Tetra Laval Gelişim için Gıda, Kenya'daki bir süt ürünleri geliştirme projesinde Heifer International ile birlikte çalışmaktadır.​

Okul Beslenmesi El Kitabı

Okul Beslenmesi El Kitabı, okul beslenme programlarının dünya genelindeki çocuklara ve topluluklara sağladığı birçok olumlu fayda ile okul çocukları için sağlığın ve eğitimin iyileştirilmesinde nasıl temel bir rol oynadıkları hakkında benzersiz bir fikir verir.

Arlene Mitchell ile röportaj

Arlene Mitchell, Küresel Çocuk Beslenmesi Vakfının İcra Direktörüdür. Kısa süre önce kapsamlı bir Küresel Okul Yemeği Programları Araştırması'nı yönetiyordu. Çocuk beslenmesi, eğitim ve tarım alanında düşünce önderi olarak Daha önce Bill ve Melinda Gates Vakfında ve BM Dünya Gıda Programı'nda çalıştı.

Gelişim için gıda ile ilgili makaleler