Förpackningsmaterial för Tetra Pak kartongförpackningar

Basmaterialet i alla våra förpackningar är kartong. Men vi använder bara så mycket som krävs för att göra de tillräckligt stabila, utan onödig extravikt. Kartong är ett förnybart material framställt av trä.

Skikt av aseptisk kartongförpackning

Kartong

Våra förpackningar består till största delen av kartong. Det ger stabilitet, styrka och en slät yta att trycka på.

Polyetylen

Polyetylenen skyddar mot fukt på utsidan och gör att kartongen kan fästa på aluminiumfolien.

Aluminiumfolie

Aluminiumfolien skyddar mot syre och ljus så att näringsvärde och smak hos livsmedlet i förpackningen bevaras i rumstemperatur.

Röntgenteknik för att kontrollera förpackningsmaterial

Nyckeln till att nå bästa möjliga resultat snabbt och med minst materialresurser ligger i att hitta rätt kombination av material, design, bearbetning och förbehandling. För detta krävs djupgående detaljkunskaper.

Läs artikeln ”How X-ray helps build better milk cartons” på foodprocessing.com

Vill du ha mer information om förpackningsmaterial? Kontakta oss.