12 november 2021

Så här arbetar vi nytänkande för att skapa världens mest hållbara livsmedelsförpackning

Förpackningar bidrar till att hålla livsmedel säkra, näringsrika och tillgängliga, men en stor andel av dagens förpackningar är tillverkade av fossilbaserad, nyproducerad plast, som ger betydande koldioxidutsläpp. Därför har vi på Tetra Pak inlett en resa för att skapat världens mest hållbara livsmedelsförpackning, helt förnybar, helt återvinningsbar och koldioxidneutral.

Vår grundare, Ruben Rausing, efterlämnade ett visdomsord som jag tycker väldigt mycket om: En förpackning ska spara mer än den kostar. Och jag tror att de orden kanske är sannare än någonsin i dag. Vi behöver nämligen inte bara skydda produkten inuti, utan också se till att förpackningen vi producerar har så liten inverkan som möjligt på miljön.

Arbetet med att göra livsmedelsförpackningar hållbara och gå över till en cirkulär ekonomi som ger låga koldioxidutsläpp utgör en enorm och omvälvande utmaning för vår industri. Lyckligtvis bygger Tetra Pak på 70 år av nytänkande. Det genomsyrar vårt sätt att bemöta varje ny utmaning och kommer också att vara avgörande när vi ska skapa världens mest hållbara livsmedelsförpackning.

Konsumenterna driver på hållbar förändring

Jag anser att förpackningsindustrin har en fantastisk chans just nu, eftersom konsumenterna är så intresserade av hållbara produkter och aktivt driver på innovativa lösningar. Det är det som driver oss och säger att alla investeringar som vi har gjort de senaste tio åren i ny teknik, kunskap och kompetens har varit värt det. Det ger ett enormt genomslag i värdekedjan och banar väg för genomgripande förändringar i förpackningsindustrin, vilket är väldigt spännande.

”Jag anser att förpackningsindustrin har en fantastisk chans just nu, eftersom konsumenterna är så intresserade av hållbara produkter och aktivt driver på innovativa lösningar”.

Vi är redan på god väg, men för att ta oss hela vägen i mål krävs nytänkande och samarbete. Nytänkande genom att locka till oss rätt kompetens för att utveckla rätt produkter, så att vi kan se till att vi kan leverera världens mest hållbara förpackning. Och samarbete inom hela värdekedjan, så att vi kan arbeta tätt tillsammans med partners och kunder för att tillgodose konsumentefterfrågan.

Nya idéer och nya sätt att arbeta på

Det kvarstår ett antal utmaningar i vår bransch och vi måste vända oss till den senaste tekniken för att kunna erbjuda nya och olika typer av förpackningar. Och det krävs att vi arbetar på olika sätt och tänker utanför ramarna. Därför behöver vi nya färdigheter och förmågor – ett brett urval av tekniska och vetenskapliga kompetenser, alltifrån maskintekniker och automationsingenjörer till mikrobiologer och regelexperter och så vidare. 

Konkurrensen på marknaden är stenhård och att hitta dessa färdigheter är en enorm utmaning. Förpackningsindustrin har kanske inte alltid varit den mest attraktiva branschen när det handlar om att locka till sig nya talanger, men jag upplever att det håller på att ändra sig. Man ser att det finns enorma möjligheter här att bidra till att förändra världen. De vill göra skillnad genom att vara med och ta fram innovativa och hållbara produkter och lösningar.

Jag tror att vi är väl positionerade i dag, eftersom vi har investerat i den akademiska världen, teknisk kompetens, förmågor och färdigheter i många år. Vi försöker förutse kommande behov, utmaningar och problem och det innebär att vi har investerat i vår resa mot världens mest hållbara livsmedelsförpackning i över tio år. Jag kan se att det ger oss en fördel nu. Vi är i en position där vi har möjlighet att utveckla materialet, fyllningsutrustningen, processutrustningen och distributionssystemen parallellt när vi rör oss genom utvecklingsprocessen.

”Vi har investerat i vår resa mot världens mest hållbara livsmedelsförpackning i över tio år. Jag kan se att det ger oss en fördel nu”.

Samarbete är A och O

Men vi klarar det inte på egen hand. Den gamla föreställningen om en linjär distributionskedja existerar inte längre. Vi måste arbeta i väldigt nära samarbete med våra utvecklingspartners och kunder och jag tror att vi kan ta samarbetet till nästa nivå genom att bjuda in fler och fler partner till vad vi vill kalla en sorts ekosystem för utveckling.

Vi har redan gjort detta med vår traditionella distributionskedja och bjudit in uppstartsföretag och andra företag som har hjälpt oss med otroligt innovativa idéer. Vi ska behålla det intensiva kommunikationsutbytet och dialogen med kunder och varumärken, för i slutändan är det de som ska presentera produkterna för konsumenterna.

Tricket med hållbarhet är inte bara att producera ett litet antal hållbara förpackningar. Du måste kunna producera dem i stor skala. Det går att tillverka förpackningsprototyper som är helt hållbara, men de måste ju också vara säkra. Om du inte lyckas göra det i stor skala kan du inte minimera livsmedelssvinnet eller tillgodose behoven hos hela världens befolkning.

”Tricket med hållbarhet är inte bara att producera ett litet antal hållbara förpackningar. Du måste kunna producera dem i stor skala”.

För att skapa en hållbar framtid för livsmedelsförpackningar krävs ett cirkulärt helhetsperspektiv på värdekedjan. Det är bara genom att se utmaningar inom miljö, samhälle och ekonomi som en tätt sammanvävd helhet som vi kan leverera en helt koldioxidneutral förpackning. Vi har redan åstadkommit enorma framsteg med att utveckla en koldioxidsnål, cirkulär portfölj, men vår nuvarande innovationsresa kommer att förändra industrin i grunden när vi arbetar för att förverkliga visionen om den perfekta dryckeskartongen: en helt förnybar och återvinningsbar förpackning. Om vi alla hjälps åt kan vi leverera bättre produkter för en hållbar framtid.

Fyra viktiga områden för världens mest hållbara livsmedelsförpackning

Fokus på förnybara material

År 2014 lanserade vi en förpackning tillverkad helt och hållet av växtbaserat, förnybart material. Nu vill vi byta ut aluminiumfolien i våra aseptiska förpackningar och lansera den första helt förnybara aseptiska förpackningen till år 2024.

Använda mer återvunnet material

Vi strävar efter att kunna producera växtbaserade eller återvunna polymerer med samma kvalitet och livsmedelssäkerhet som icke-förnybara och icke-återvinningsbara polymerer för att göra våra förpackningar mer hållbara. 

Framtidssäkra, hållbara öppningar

År 2021 lanserade vi vår portfölj av kopplade korklösningar avsedda att undvika nedskräpning. Vi har förbundit oss att investera omkring 100 miljoner euro per år de närmaste 5–10 åren för att utveckla mer hållbara lösningar.

Utforma för återvinning

En viktig del i vår Strategi 2030 är att ta ett helhetsgrepp med fokus på återvinning och återvinningsbarhet i vår förpackningsdesign, så att vi kan höja efterkonsumtionsvärdet för våra kartonger hos återvinningsföretagen.

Fler berättelser från vår värld