I framkant av livsmedelskvaliteten

Optimal smak, färg, textur och högt näringsvärde

Konsumenterna förväntar sig att få förpackade livsmedel som smakar gott och är säkra att äta och dricka. Återförsäljarna förväntar sig att förpackningarna de säljer kan hanteras i komplexa distributionskedjor utan skador eller svinn, och att de ser bra ut i butikshyllorna. Och livsmedelsproducenterna behöver förpackningar som ger god ekonomi och samtidigt säkerställer att produkternas näringsvärde, utseende, smak och lukt bevaras under hela hållbarhetstiden. Och viktigast av allt, att de inte kan orsaka skador hos konsumenterna.

Tetra Pak har en viktig roll när det gäller att möta dessa olika, och ibland motstridiga, krav. I den här rapporten förklarar vi hur Tetra Pak® Services hjälper kunder att efterleva de höga kraven på livsmedelskvalitet. Vi visar hur våra tjänster skapar mervärde genom hela leveranskedjan från förpackning via distribution och vidare till kundens hem.

Registrera dig för att ladda ned och läsa hela det tekniska dokumentet.

Tetra Paks tekniska dokument om livsmedelskvalitet.