2020-06-17

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Bättre än batch: varför du sparar pengar med kontinuerlig juiceproduktion

Juicer, nektar och icke-kolsyrade drycker (JNSD) tillverkas av tradition med hjälp av lösningar för batchproduktion. Men batchlinjer kräver vanligtvis massor av hårdvara och förlitar sig ofta på en komplex installation för att producera flera produkter. Det kan också uppstå precisionsproblem i hanteringen av ingredienser. Men med kontinuerlig produktion kan dessa utmaningar övervinnas, så att effektiviteten ökar och du kan spara pengar. 

Bättre än batch: spara pengar med kontinuerlig juiceproduktion

Historiskt sett har batchproduktion tilltalat producenter av juice, nektar och icke-kolsyrade drycker. Att arbeta i batcher gör det lätt att nå önskad produktionsvolym för en dryck, till exempel apelsinjuice, och sedan enkelt byta till nästa produkt – äppeljuice, persikonektar eller vad det nu kan vara. 

Men batchproducenter brottas med flera olika utmaningar. För det första innefattar batchproduktion mycket mer utrustning, även om den initiala investeringen är lägre än för kontinuerlig produktion. I stället för en enda installation som producerar alla dina produkter, genererar en batchdesign större avtryck för produktionen. Du behöver ha en särskild bufferttank för varje produkt som du producerar – och extrautrustning för varje tank. 

​Svinn vid byten 

För det andra leder de frekventa produktbytena som kännetecknar batchproduktion till ett betydande produktsvinn. För varje batchändring går standardprodukt för konsumtion förlorad under bytesprocessen. Dessutom är rengöringsbehovet stort eftersom mer utrustning behöver rengöras, vilket leder till att mer vatten och rengöringsmedel går åt. 

För det tredje finns det inom batchproduktionsdesignen ingen flexibilitet i hanteringen av ingredienser. När ingredienser väl har administrerats, är det svårt att ändra eller justera blandningen. Resultatet blir att producenterna är tvungna att arbeta inom hela intervallet av receptspecifikationsgränser för att säkerställa att de når den erforderliga tröskeln för en viss ingrediens. Det påverkar såväl kostnader som produktionsmängd.  

För många batchproducenter är ingredienshanteringen en stor utmaning. Men det finns en lösning: kontinuerlig blandning. En design för kontinuerlig blandning möjliggör större ingrediensprecision eftersom systemet justerar doseringsnivåerna kontinuerligt under processens gång. 

​Kontinuerliga fördelar 

– Batchblandning kräver att du använder hela intervallet av ingrediensspecifikationsgränser för att säkerställa den definierade kvalitetsnivån, och det tar tid. Med kontinuerlig blandning kan du vara mycket snabbare och det är mycket enklare att vara exakt eftersom systemet ständigt mäter och reglerar, förklarar Andreas Rueppell, Line Solution Manager Beverages på Tetra Pak. – Det här gör att du kan sänka det angivna börvärdet så att det ligger närmare den lägre specifikationsgränsen utan att förlora dyrbar tid. 

Han tillägger att kontinuerlig blandning möjliggör ett optimalt utnyttjande av råmaterial. – En mer exakt ingrediensstyrning banar väg för effektivare produktion och minskad råmaterialanvändning och därmed högre slutlig produktkvalitet. 

Rueppell säger att juiceproducenter kan spara över 250 000 euro per år i ingredienskostnader bara genom att byta till kontinuerlig blandning. – Större precision och exakthet i ingredienshanteringen är nyckeln till att anpassa produktionen och ändå säkerställa alla nödvändiga produktspecifikationer. 

Det sänker producentens kostnader, samtidigt som produktens enhetlighet och kvalitet säkerställs. 

​Effektivitet genom precision 

De här fördelarna kan uppnås tack vare den höga precisionen hos en modern kontinuerlig blandare. En kontinuerlig blandare kombinerar kort sagt flera vätskeflöden – till exempel vatten, sirap och koncentrat – till ett stort flöde som hela tiden övervakas, flera gånger per sekund, för att säkerställa att receptet är korrekt. Om en avvikelse upptäcks justerar blandaren sig automatiskt för att hålla processen på rätt spår.  

Dessutom blir produktsvinnet lägre. Produkt går vanligtvis förlorad vid uppstart, vid periodiskt återkommande stopp och vid produktbyten. I en kontinuerlig blandare omfattas de odefinierade blandningsfaserna i varje modul i slutet av produktionen helt och hållet av en smart recepthanteringsrutin. Det eliminerar produktsvinnet från receptformulering till slutet av processen. Bortsett från att minimera produktsvinnet ger detta också en kortare produktionstid, minskar rengöringsarbetet och minskar produktionsprocessens miljöavtryck totalt sett. 

– Minimeringen av produktsvinn vid uppstart och produktändringar är en fantastisk fördel med kontinuerlig blandning. Det här praktiskt taget eliminerar det vanliga produktsvinnet, säger Rueppell. – I en konfiguration med konventionell blandning kan man lätt förlora 100 000 liter av produkten per år på grund av blandningsfaserna. Återkopplingen som Tetra Pak får från marknaden är att kontinuerlig blandning sparar upp till 28 000 euro per år i rena råmaterialkostnader, för att inte tala om de saknade produktvolymerna. 

​​​​Mindre stilleståndstid, mindre rengöring 

Genom att byta till kontinuerlig blandning kan du också öka effektiviteten, eftersom utrustningen inte står overksam som vid batchblandning. Dessutom innebär det minskade rengöringsbehovet mindre stilleståndstid och ger besparingar i vatten- och rengöringsmedelsförbrukningen. 

– I en batchkonfiguration kan du bara producera en produkt åt gången och du måste vänta tills processen är klar innan du startar en annan produkt från en annan tank. Det är ineffektivt, säger Rueppell. 

Föreställ dig en juiceproducent som vill öka blandningskapaciteten. Istället för att investera i ytterligare tre tankar till batchlinjen kunde producenten köpa en kontinuerlig blandare. Kontinuerliga blandare ger lågt avtryck jämfört med tankar, vilket gör det möjligt att utöka kapaciteten, och därmed spara pengar, utan att behöva utvidga anläggningen. 

– Kontinuerlig blandning löser så många utmaningar i dryckesproduktionen, säger Rueppell. – Du sänker drift- och råmaterialkostnaderna, ökar produktionseffektiviteten, minskar produktsvinnet och säkerställer hög produktkvalitet. Det är verkligen en räddare för dryckesindustrin.