Tetra Pak Index: Livsmedelshandeln på nätet

Den elfte årliga upplagan av Tetra Pak Index fokuserar på framväxten av livsmedelshandeln på nätet och vilka unika möjligheter den innebär för mat- och dryckesindustrin. Årets rapport är full av insikter om denna nya omnikanalvärld, och den bygger på konsumentundersökningar i fem länder, en närstudie av shoppare i USA och Storbritannien, intervjuer med näthandlare i USA, Europa och Kina samt en global studie av marknadssegment utförd av Euromonitor. Exklusivt lanserad på Packaged, det sjunde globala toppmötet i Amsterdam den 25:e och 26:e juni 2018.

Internets kraft transformerar livsmedelshandeln, precis som det har revolutionerat så många andra detaljhandelssektorer. Livsmedelshandeln har vissa utmaningar, men dessa åtgärdas och övervinns, och näthandeln fortsätter att växa markant snabbare än (och ofta på bekostnad av) andra kanaler.​

Kundupplevelsen omdefinieras

E-handeln omdefinierar det sätt på vilket konsumenter tar emot, upplever och reagerar på produkter. Med fler inköps- och informationsställen än någonsin förut blir det viktigt med engagemang i varumärke till konsument under hela vägen till inköp och därefter. I den här avdelningen får du veta varför nätet är den snabbast växande kanalen för livsmedelshandeln idag och varför återförsäljare och varumärken betraktar nätet som en avgörande konsumentkanal. Du får också veta hur försöken att kapitalisera på dess disruptiva påverkan håller på att bli en katalysator för en större förändring i återförsäljarledet. Dagens och morgondagens affärsmodeller och den cirkulära konsumentresan som påskyndar utvecklingen vid nästan alla beröringspunkter för att höja konsumentens intryck och nöjdhet.
Bild: mamma och barn handlar livsmedel

Marknadsanalys

I en undersökning i februari 2018 på uppdrag av Tetra Pak intervjuades ledande e-handlare som säljer livsmedel i Nordamerika, Europa och Kina. Syftet var att få en uppfattning om dessas säljkanaler, värdekedjor och behov av förpackningsmaterial, samt att få deras perspektiv på de lokala konsumenternas behov, både i nutid och 2025. I det här avsnittet får du veta vilka huvudfaktorer de fokuserar på, vilken teknik de investerar i och våra rekommendationer till mat- och dryckesvarumärken för att uppfylla dessa behov.
Bild: välkända landmärken och livsmedelsbil

Trender som formar livsmedelshandeln på nätet

Vi ser fyra huvudsakliga trender som formar marknaden för livsmedelshandeln på nätet, både nu och i framtiden: bekvämlighet, teknik och prestanda, hållbarhet samt personligt och unikt. I den här delen undersöker vi också vad som skapar kundnöjdhet och vilka faktorer som bidrar till att skapa lojalitet. Vi kommer också fokusera på hur dessa faktorer kommer att utvecklas i framtiden för att uppfylla behoven hos den nya generationen av ständigt uppkopplade konsumenter som kräver on demand.Bild: livsmedelsbil, hemleverans