Aseptisk dosering av värmekänsliga ingredienser

Vi erbjuder två lösningar för aseptisk dosering av värmekänsliga ingredienser för drycker.

  • Tetra Pak® Aseptisk doseringsenhet F med aseptisk överföring av färdigsteriliserade tillsatser.
    Tetra Pak® Aseptisk doseringsenhet F är en unik och innovativ teknik för tillförsel med hög precision av ingredienser i basprodukten precis före fyllning.
  • Tetra Pak® Aseptisk doseringsenhet E med kontinuerlig steril filtrering.
    Tetra Pak® Aseptisk doseringsenhet E kan användas för många olika doseringsfrekvenser och är en kostnadseffektiv lösning för produktion med samma ingrediens.​

Exempel på tillsatser som lämpar sig för aseptisk dosering är laktas, färger, smaker, probiotika, Omega 3, vitaminer, salt och löpelösningar.

Aseptisk kontinuerlig dosering eller batchdosering

Det finns två huvudsakliga sätt att producera UHT-mjölkprodukter: batchdosering eller kontinuerlig dosering. Nedan visas lösningar för respektive lösning. Du ser direkt att kontinuerlig dosering kräver betydligt mindre hårdvara. Det behövs ingen vakuummaskin/pastöriseringsmaskin och inga mellanlagringstankar. Mjölken transporteras direkt från mottagningsområdet till UHT-enheten, följt av en mycket kompakt kontinuerlig aseptisk doseringsenhet placerad före eller efter den aseptiska bufferttanken. Miljöavtrycket blir avsevärt mindre – liksom investeringskostnaden.
aseptisk kontinuerlig dosering eller batchdosering
Tetra Pak® Aseptisk doseringsenhet E

Tetra Pak® Aseptisk doseringsenhet E för mejeriprodukter

Aseptisk dosering av riktiga lösningar och suspensioner med partiklar som är mindre än 0,22 mikroner i aseptiska system.

Tetra Pak® Aseptisk doseringsenhet F

Tetra Pak® Aseptisk doseringsenhet F, flexibel aseptisk dosering

Flexibel aseptisk dosering – tillförsel med hög precision av funktionella ingredienser i basprodukten efter den slutliga värmebehandlingen, precis före fyllning.