Tetra Pak® Aseptisk doseringsenhet F

Avancerad teknik för ultimat flexibilitet vid aseptisk dosering

  • Enastående produktflexibilitet. Byt bara till en annan behållare med tillsatta ingredienser
  • Högprecisionsdosering som förhindrar svinn av dyra ingredienser och säkerställer jämn produktkvalitet
  • Sparar tid och resurser vid utveckling av nya produkter, eftersom komplexiteten minskar och det inte finns något behov av att justera processen
Tetra Pak® Aseptisk doseringsenhet F

Tetra Pak® Aseptisk doseringsenhet F – flexibel aseptisk dosering

Tetra Pak® Aseptisk doseringsenhet F är en unik och innovativ teknik för tillförsel med hög precision av funktionella ingredienser i basprodukten efter den slutliga värmebehandlingen, precis före fyllningen.
Systemet stabiliserar de värmekänsliga funktionella ingredienserna och ser till att de överlever. På så sätt undviker du överdosering av dyra ingredienser.
Tetra Pak Aseptisk doseringsenhet F är helautomatisk och installeras mellan process- och fyllningsmaskinerna. Den kan användas med en eller flera fyllningsmaskiner.

Snabbfakta

Enhet för automatisk kontinuerlig aseptisk dosering av ingredienser

KAPACITET
Doseringsfrekvens 0,5–30 liter/timme; produktfrekvens 1 000–20 000 liter/timme

TILLÄMPNINGAR
Enzymer som laktas, vitaminer, smaker, färger, Omega 3 och probiotika

Funktioner

Högprecisionsdosering

Minskar svinnet, säkerställer jämn kvalitet

För att exakt rätt mängd tillsatta ingredienser ska kunna tillföras basprodukten övervakas de tillsatta ingredienserna med ett vägningssystem medan mängden basprodukt övervakas med flödessändare när den matas in i fyllningsmaskinen. Noggrannheten förbättras ytterligare genom att slangar med olika diameter används för olika recept.

”Just in time”-produktion

”Just in time”-produktion

Möjliggör maximal produktflexibilitet

Doseringsenheten har placerats enligt tillverkningsmetoden ”just in time” och sitter precis före fyllningsmaskinen. Ingredienserna doseras i sista stund före packning. Det går extremt snabbt och lätt att växla från en tillsatt ingrediens till en annan. Allt operatören behöver göra är att byta ingrediensbehållaren i doseringsenheten (och förpackningsmaterialet i fyllningsmaskinen).

Injicering av ingrediens

Minskar behovet av rengöring, sparar produktionstid

I och med att de doserade ingredienserna inte kommer i kontakt med någon beredningsutrustning uppströms finns det inget behov av någon mellanliggande rengöring på plats mellan produktionssessioner med olika produkter. Förbrukningen av energi och rengöringsmedel minskar därför också.

Slutet system för ingredienser

Flexibel och säker kontinuerlig ingredienstillsättning

Ingredienserna som ska doseras är separat förpackade på förhand samt kvalitetskontrollerade innan de skickas till din produktionsanläggning i bruksfärdiga 5- eller 10-liters aseptiska behållare. Inför doseringen kopplas det förslutna ingredienspaketet till produktlinjen via en aseptisk överföringsslang.

Receptstyrningssystem

Receptstyrningssystem

Förbättrar livsmedelsskyddet, säkerställer spårbarheten

Operatören skannar in streckkoden på ingredienserna och slangutrustningen, varpå receptstyrningssystemet bekräftar att det är rätt ingredienser och utrustning för produkten i fråga. Alla data lagras så att de kan analyseras om ett problem uppstår.

Produktkvalitetskontroll

Fördubblad hållbarhetstid

Vid produktion av UHT-låglaktosmjölk innebär aseptisk dosering att produkten tillsätts mindre laktas, och det i sin tur betyder lägre sockerhalt i mjölken. En lägre sockerhalt minskar mjölkens färgförändring (som orsakas av Maillard-reaktionen) och fördubblar i regel produktens hållbarhetstid från tre till sex månader.