VÅRT ARBETSSÄTT

Vi tror att ansvarsfull spårning är rätt sak att göra som företag. Vårt mål är att minimera de negativa effekterna och tillföra något positivt till företag, människor och samhällen i vår distributionskedja.
Spårning av plantor hållbarhet

En strategisk prioritet

Som undertecknande part i FN:s Global Compact och i vårt stöd för FN:s mål för hållbar utveckling 12, arbetar vi tillsammans med intressenter för att främja kontinuerliga förbättringar på områden som mänskliga rättigheter, arbetsstandarder och miljö samt för att agera mot korruption.

Ansvarsfull spårning är ett strategiskt mål för våra upphandlingsorganisationer. Det innebär att detta ingår i nyckelmålen för hela verksamheten och de individuella målen i alla våra regioner. Det har också ett eget garantisystem som är integrerat i vårt ramverk för bolagsstyrning. ​

Våra förväntningar

Vi kräver att alla leverantörer följer vår uppförandekod för leverantörer (leverantörskoden). Den innehåller våra förväntningar baserade på de 10 principerna i FN:s Global Compact. Vi uppmuntrar också leverantörerna att sträva efter kontinuerliga förbättringar genom att investera i en egen hållbarhetsagenda som syftar till att uppfylla eller överträffa global best practice. 

Leverantörskoden ska ses som en integrerad del av alla avtal som reglerar relationen mellan Tetra Pak och en leverantör. Alla nya leverantörer måste godkänna leverantörskoden innan vi inleder några affärer med dem. Och de måste hålla fast vid detta åtagande under hela relationen.

Garantisystem

Vi har implementerat ett garantisystem för ansvarsfull spårning som hjälper oss att kontrollera att vår leverantörskod efterlevs. Prioriterade leverantörer måste löpande utföra självutvärderingar och revisioner på plats samt implementera korrigerande åtgärder i händelse av materialfynd. Underlåtelse att följa leverantörskoden kan leda till att affärsrelationen med en leverantör avslutas. 

Leverantörsengagemang

Vi använder Sedex, Supplier Ethical Data Exchange, för att samordna resultaten och följa upp de årliga självutvärderingarna av utvalda leverantörer. I händelse av särskilt angelägna fall begär vi att leverantörerna genomför revisioner på plats med hjälp av SMETA-metoden (Sedex Members Ethical Trade Audit) och därefter genomför korrigerande åtgärder enligt en överenskommen tidsplan.

Vi arbetar också med EcoVadis för att hjälpa våra upphandlingsteam att bättre bevaka miljöfrågor, sociala frågor och ledningsfrågor i distributionskedjan. EcoVadis rankar oss bland den främsta en procenten för miljö och hållbar upphandling.

Under 2019 förbättrade vi våra partnerskap med tredje parter, till exempel Sedex och EcoVadis, för att optimera täckningen av utvärderingar i vår leverantörsbas med hjälp av en riskbaserad strategi. Vi valde också ett nytt riskhanteringssystem för distributionskedjan som integrerar tredjepartsdata, till exempel från EcoVadis, med artificiell intelligens och mediescreening. Detta ger möjlighet till kontinuerlig bevakning och stärker våra aktiviteter angående ansvarsfull spårning och leverantörers riskhantering.

Som en del av ombildningen av vår leverantörsorganisation skapade vi dessutom en central styrfunktion som i samarbete med inköpskategorier fastställer strategier och ger expertstöd på områdena hållbarhet, efterlevnad och riskhantering.

Utbildning

Vi har lanserat och sedan uppdaterat en modul för e-learning om ansvarsfull spårning som riktar sig till alla medarbetare som är involverade i upphandling.

Vi har också inrättat ett expertforum som består av centrala och lokala representanter för leverantörsstyrningen för att säkerställa att ansvarsfull spårning integreras i de dagliga aktiviteterna. Forumet säkerställer också att specifika kategorikrav och lokala krav beaktas i vår globala strategi. ​