Küresel zorluklar

Arabadaki sebzeler ve iki adam

Gıda sistemleri dengesiz

Bugün 690 milyon insan açlık çekiyor.2 Yetersiz beslenmenin obezite ve bulaşıcı olmayan hastalıklarla bir arada bulunduğu birçok ülke, kötü beslenmenin çifte yüküyle karşı karşıya.3

Sebze atığı

Gıda sistemleri israfa yol açıyor

Küresel olarak her yıl insan tüketimi için üretilen gıdanın üçte biri kayboluyor veya israf ediliyor.4 Gıda kaybı, ağırlıklı olarak üretim sırasında veya gıda asla paketlenmediği için meydana gelirken gıda israfı genellikle sürdürülebilir olmayan tüketim uygulamalarından kaynaklanıyor.

Saman yığınları

Gıda sistemleri sürdürülebilir değil

Gıda sistemleri, sera gazı emisyonlarının üçte birinden fazlasını oluşturuyor.5 Gıda üretimi ve dağıtımıyla ilgili süreçlerin ürettiği emisyonların miktarı hızla artıyor.

Küresel gıda sistemlerinin neden dönüşmesi gerekiyor?


Güvenli ve sürdürülebilir gıda sistemlerine sahip bir dünya için çalışma 

Küresel ölçekte, gıda sistemleri birçok zorlukla karşı karşıya. Gıdanın üretilme, işlenme, paketlenme, dağıtılma ve tüketilme şekli gıda güvenliğini aksatıyor ve gezegene zarar veriyor. Kıtlık, toprak erozyonu ve kuraklık gibi iklimle ilgili zorluklar gıda üretiminin azalmasına neden oluyor ve tedarik zincirlerinde COVID-19'un neden olduğu aksaklıklar yaşanıyor. 

Aynı zamanda, yetersiz beslenmenin aşırı kilo, obezite ve diğer beslenmeyle ilgili hastalıklarla bir arada bulunduğu birçok ülke, kötü beslenmenin çifte yükünü yaşıyor. Buna dünya nüfusunun 2050'ye kadar 9,7 milyara6 ulaşacağı öngörülen nüfus artışı ve güvenli, besleyici gıdaya olan talepteki artış da ekleniyor.

Gıda kaybı ve israf ciddi bir zorluk olmaya devam ediyor 

Gıda erişilebilirliğine yönelik zorluklara rağmen üretilen gıdanın üçte biri her yıl kayboluyor veya israf ediliyor4. Gıda kaybı genellikle üretim esnasında veya gıdaların paketlenmeyip atılması nedeniyle oluşuyor. Gıda israfı ise perakendecilerin karşılaştığı kısa raf ömrü sorunundan ve sürdürülebilir olmayan tüketim uygulamalarından kaynaklanabiliyor. 

Gıda değer zincirleri sürdürülebilir değildir 

Gıda sistemlerinin küresel sera gazı emisyonlarının üçte biri birini oluşturduğu göz önüne alındığında, gıda kaybı ve israfı özellikle zarar veriyor. Gıda sistemleriyle ilgili proseslerde üretilen emisyonlar özellikle de gelişmekte olan ülkelerde giderek artıyor5

Gıda, tedarik zinciri üzerinden hedefine doğru yol alırken, birçok ülkede altyapı eksikliğinden dolayı da bozulabiliyor. Gıdaların çiftliklerden insanların evlerine güvenli ve emniyetli bir şekilde ulaştırılamaması, bazı gelişmekte olan ülkelerde açlığın nedenini oluşturuyor. Erişilebilir gıda proses ve paketleme çözümleri, uzak bölgelerde güvenli ve besleyici gıdaların erişilebilirliğinin sağlanmasında bir rol oynayabilir. 

Geleceğin gıda sistemlerinin daha güvenli ve sürdürülebilir olması gerekiyor 

Küresel gıda zorluklarını ele almak için tüm gıda sistemlerine bakmamız ve onları daha güvenli ve daha sürdürülebilir kılmak için çalışmamız gerekiyor: BM, gıda emniyetinin tüm insanların her zaman yeterli, güvenli ve besleyici gıdaya fiziksel, toplumsal ve ekonomik erişimi olması anlamına geldiğini; ve sürdürülebilir gıda sistemlerinin, dünyanın kaynaklarını tüketmeden veya gezegeni olumsuz etkilemeden gıdanın yetiştirilmesi, üretilmesi, işlenmesi, paketlenmesi, dağıtılması ve tüketilmesi anlamına geldiğini belirtiyor.7

Tetra Pak'ta dünyanın gıda sistemlerini ileriye taşımak için üzerimize düşeni yapmak istiyoruz. Doğru uzmanlık, teknoloji ve ortaklıklarla gerçek bir fark yaratabileceğimize inanıyoruz. Bu neden gıdayı güvenli ve her yerde erişilebilir hale getirme taahhüdüne devam ediyoruz. Ve bunu iyi olanı koruyacak şekilde yapacağımıza söz veriyoruz: gıdayı, insanları ve gezegeni koruyoruz.

YOLCULUĞUMUZ

Gıdayı ileriye taşımak.

Günümüzün küresel gıda zorluklarına ve Tetra Pak'ın daha güvenli ve sürdürülebilir gıda sistemlerine sahip bir dünya için gıdayı ileriye taşımak konusunda oynadığı role dair hızlıca genel bir bakış edinin.

Yolculuğumuz

Okuldaki kız

Güvenli ve besleyici gıdaya erişimi artırmak

Küresel ağımızla, gıda paketleme, proses ve teknik uzmanlığımızı birleştirerek gıdaları güvenli ve erişilebilir hale getirmeye kararlıyız.

Yeşil ve kırmızı biberler

Gıda kaybını ve israfını azaltmak

Müşterilerimizle birlikte, gıda kaybını en aza indirmek için yüksek performanslı gıda prosesi çözümleri geliştiriyor ve raf ömrünü artırmanın yanı sıra gıda israfını azaltmaya da yardımcı olan gıda paketleme çözümleri oluşturuyoruz.8

Pirinç tarlasındaki kadın

Sürdürülebilir gıda değer zincirleri oluşturmak

Tedarikçilerimiz ve ortaklarımızla birlikte sürdürülebilir üretim, proses, paketleme, dağıtım ve tüketimi teşvik eden çözümleri destekliyor, geliştiriyor ve tedarik ediyoruz.

Nasıl katkıda bulunuyoruz?

Daha fazlasını keşfedin

Tarlada el sıkışan iki adam

İş birliği

Gıda emniyeti ve beslenmeyle ilgili küresel güçlükleri ele almaya yönelik yolculuğumuzda, paydaşlar arasında iş birliği büyük önem taşıyor. Yolculuğumuz boyunca yaptığımız iş birliklerini öğrenin.

Gıdayı ileriye taşımak başlıklı haber

Haber bültenimiz için kaydolun

Sektördeki zorlukları vurguladığımız ve görüşler paylaştığımız haber bültenimize kaydolun.

1"Gıda sistemleri" terimi, gıda üretimi ve tüketimiyle ilişkili tüm unsurları ve faaliyetleri, bunların ekonomi, sağlık ve çevre alanındaki etkilerini ifade eder (OECD, https://www.oecd.org/food-systems, 2023).

2https://www.un.org/sustainabledevelopment/hunger/

3http://www.fao.org/3/ca9692en/ca9692en.pdf

4https://www.saveonethird.org

5http://www.fao.org/news/story/en/item/1379373/icode/

6https://www.statista.com/statistics/262875/development-of-the-world-population/

7https://www.oecd-ilibrary.org/sites/c6fd4d2f-en/index.html?itemId=/content/component/c6fd4d2f-en

8Pozitif etkiden kastımız, tedarik zincirindeki iş gücümüz, çalışanlarımız ve topluluklarımız; toplama ve geri dönüştürmeden sorumlu çalışanlar; değer zincirimizdeki iklim değişikliği, çalışma, ayrımcılık, tehlikeli çalışma koşulları ve sürdürülebilir gelir alanlarında net sıfıra geçiş ve benzeri konulardan etkilenen insanlar için daha iyi sonuçlara ulaşmaktır.