Küresel gıda sistemlerinin neden dönüşmesi gerekiyor?

Güvenli ve sürdürülebilir gıda sistemlerine sahip bir dünya için çalışma 

Küresel ölçekte, gıda sistemleri birçok zorlukla karşı karşıya. Gıdanın üretilme, işlenme, paketlenme, dağıtılma ve tüketilme şekli gıda emniyetini engeller ve gezegene zarar verir. Kıtlık, toprak erozyonu ve kuraklık gibi iklimle ilgili zorluklar gıda üretiminin azalmasına neden oluyor ve tedarik zincirlerinde COVID-19'un neden olduğu aksaklıklar yaşanıyor. 

Aynı zamanda, birçok ülke, yetersiz beslenmenin aşırı kilo, obezite ve diğer beslenme şekli ile ilişkili hastalıklarla bir arada bulunduğu yetersiz beslenmenin çifte yükünü yaşıyor. Buna dünya nüfusunun 2050'ye kadar 9,7 milyara5 ulaşacağı öngörülen nüfus artışını ve güvenli, besleyici gıdaya olan talebin artışını da ekleyin.

Gıda kaybı ve israf ciddi bir zorluk olmaya devam ediyor 

Gıda erişilebilirliği ile ilgili zorluklara rağmen, üretilen gıdanın üçte biri kaybolmakta veya israf edilmektedir.6 Gıda kaybı, esas olarak üretim sırasında veya gıdanın atılması ve asla paketlenmemesi nedeniyle meydana gelirken gıda israfı, perakendecilerin yaşadığı kısa raf ömrü ve tüketicilerin sürdürülemez tüketim uygulamaları tarafından yönlendirilebilir. 

Gıda değer zincirleri sürdürülebilir değildir 

Gıda sistemlerinin küresel sera gazı emisyonlarının üçte birinden fazlasını oluşturduğu düşünüldüğünde, gıda kaybı ve israfı özellikle zararlıdır.7 Gıda sistemlerinde yer alan süreçlerin ürettiği emisyonlar, özellikle bazı gelişmekte olan ülkelerde hızla artmaktadır.

Gıda, tedarik zincirinden hedefine doğru ilerlerken birçok ülkedeki altyapı eksikliğinden dolayı da bozulabilir. Gıdaların çiftliklerden insanların evlerine güvenli ve emniyetli bir şekilde ulaştırılamaması, bazı gelişmekte olan ülkelerde açlığın temel nedenidir. Erişilebilir gıda proses ve paketleme çözümleri, uzak bölgelere güvenli ve besleyici gıdaların sağlanmasında bir rol oynayabilir. 

Geleceğin gıda sistemlerinin daha güvenli ve sürdürülebilir olması gerekiyor 

Küresel gıda zorluklarını ele almak için tüm gıda sistemlerine bakmalı ve onları daha güvenli ve daha sürdürülebilir kılmak için çalışmalıyız: BM, gıda emniyetinin tüm insanların her zaman yeterli, güvenli ve besleyici gıdaya fiziksel, sosyal ve ekonomik erişimi olması anlamına geldiğini; ve sürdürülebilir gıda sistemleri, dünyanın kaynaklarını tüketmeden veya gezegeni olumsuz etkilemeden gıdanın yetiştirilmesi, üretilmesi, işlenmesi, paketlenmesi, dağıtılması ve tüketilmesi anlamına gelir.9

Tetra Pak'ta dünyanın gıda sistemlerini ileriye taşımak için üzerimize düşeni yapmak istiyoruz. Doğru uzmanlık, teknoloji ve ortaklıklarla gerçek bir fark yaratabileceğimize inanıyoruz. Bu neden gıdayı güvenli ve her yerde erişilebilir hale getirme taahhüdüne devam ediyoruz. Ve bunu iyi olanı koruyacak şekilde yapacağımıza söz veriyoruz: gıdayı, insanı ve gezegeni koruyarak.

YOLCULUĞUMUZ

Gıdayı ileriye taşımak.

Günümüzün küresel gıda zorluklarına ve Tetra Pak'ta daha güvenli ve sürdürülebilir gıda sistemlerine sahip bir dünya için gıdayı ileriye taşımak için nasıl bir rol oynayacağımıza hızlı bir genel bakış edinin.

YOLCULUĞUMUZ

Güvenli, besleyici gıdaya erişimi nasıl artırabiliriz?

Gıda paketleme, işleme ve teknik uzmanlığımızı birleştirerek gıdaları güvenli ve erişilebilir hale getirmeye kararlıyız.

Gıda kaybını ve israfını nasıl azaltabiliriz?

Müşterilerimizle birlikte, gıda kaybını en aza indirmek için yüksek performanslı gıda prosesi çözümleri geliştiriyor ve raf ömrünü artırmanın yanı sıra gıda israfını azaltmaya yardımcı olan gıda paketleme çözümleri oluşturuyoruz.

Sürdürülebilir gıda değer zincirlerini nasıl oluşturabiliriz?

Tedarikçilerimiz ve ortaklarımızla birlikte sürdürülebilir üretim, proses, paketleme, dağıtım ve tüketimi teşvik eden çözümleri destekliyor, geliştiriyor ve tedarik ediyoruz.

DAHA FAZLASINI KEŞFEDİN

Ortaklıklarımız

Gıda emniyeti ile beslenmeyle ilgili küresel güçlükleri ele almaya yönelik yolculuğumuzda, paydaşlar arasında iş birliği esastır. Yolculuğumuz boyunca iş birliği yaptığımız ortakları ve ağları keşfedin.

Haber bültenimiz için kaydolun

Sektördeki zorlukları vurguladığımız ve Tetra Pak'ın bakış açısına göre görüşleri paylaştığımız haber bültenimize kaydolun.

NASIL KATKIDA BULUNUYORUZ?

[1] https://www.un.org/sustainabledevelopment/hunger/

[2] http://www.fao.org/3/ca9692en/ca9692en.pdf

[3] https://www.saveonethird.org

[4] http://www.fao.org/news/story/en/item/1379373/icode/

[5] https://www.statista.com/statistics/262875/development-of-the-world-population/

[6] https://www.saveonethird.org

[7] http://www.fao.org/news/story/en/item/1379373/icode/

[8] http://www.fao.org/news/story/en/item/1379373/icode/

[9] https://www.oecd-ilibrary.org/sites/c6fd4d2f-en/index.html?itemId=/content/component/c6fd4d2f-en