Homogeniseringsguide – detta behöver du tänka på innan du investerar

En homogenisator är en betydande kapitalinvestering, men om du gör din läxa ordentligt kan du hitta en lösning som ger lägsta möjliga ägandekostnad och maximal produktivitet under maskinens livslängd på 20–30 år. Det här behöver du tänka på innan du investerar i en ny homogenisator.

Tetra Pak Homogenisator 250

1. Ny homogenisator, nytt tryck

Det är ett vanligt misstag att köpa en ny homogenisator med samma tryck och kapacitet som din befintliga enhet. Men tänk på att homogenisatorer blir alltmer effektiva hela tiden, och det som var rätt tryck för några år sedan är kanske onödigt mycket i dag. Stirra dig inte blind på vilket tryck och vilken kapacitet som behövs, utan fråga dig vilka produktegenskaper du vill uppnå genom homogeniseringen.

2. Välj en hydraulisk lösning!

En viktig fråga att ställa till dig själv är om du ska välja hydraulisk eller pneumatisk tryckinställning. Erfarenheter visar att ett hydrauliskt system enklare kan upprepas och ger större precision än en pneumatiskt system. Ett pneumatiskt system kan därför leda till högre produktionskostnader eller ojämn produktkvalitet.

3. En fråga om tid

Tänker du köra homogenisatorn dygnet runt, eller bara ett skift per dag, eller kanske bara ett par månader om året? Svaret spelar roll, eftersom homogenisatorn med lägst investeringskostnad inte nödvändigtvis är den rätta om drifttiden är viktig för dig. En större modell som ger längre serviceintervall kan i själva verket vara ett bättre alternativ. Men när det sedan är dags att byta kolvar och tätningar kräver en maskin med fem kolvar naturligtvis fler reservdelar än en maskin med tre kolvar.

4. Förtjust i mjölk?

Ska homogenisatorn användas för att producera kyld mjölk? Kom då ihåg att överväga partiell homogenisering. Partiell homogenisering innebär att ett flöde med 18 % homogeniseras, medan skummjölken leds förbi maskinen. Genom att göra detta kan du välja en mindre modell och investerings- och driftskostnaden minskar.

5. I hetluften

Tänker du köra homogenisatorn nedströms? I så fall bör den ha en aseptisk design där högtemperaturkondensat spolas över kolvarna. Detta är viktigt för livsmedelssäkerheten. Om temperaturen ligger under pastöriseringstemperaturen på 75 °C finns det en risk för nedsmutsning över kolvarna. Vissa leverantörer erbjuder lågtemperaturkondensat, eftersom deras tätningar inte skulle klara den höga temperaturen. De här lösningarna kräver dock hög vattenförbrukning och resulterar i höga driftskostnader jämfört med ett högtemperaturkondensat.

Vill du få uppdateringar med användbara tips och information om hur du kan sänka din totala ägandekostnad för en homogenisator? Fyll i din e-postadress nedan: