KUNDCASE 

Minska trycket – sänk energikostnaderna

Genom att sänka trycket i sin homogenisator lyckades ett stort mejeriföretag minska energiförbrukningen och energipåverkan och uppnå längre serviceintervall.

Flera kor står på en äng

Utmaningen

På en av världens största smörfabriker hade man redan byggt in optimering av energianvändningen i driften. Men när anläggningens energiförbrukning kartlades upptäckte man att det fanns ytterligare möjligheter att minska mängden energi som homogenisatorn förbrukade.

Trycket i homogenisatorn är direkt kopplat till energiförbrukningen, och om homogenisatorn kunde köras med lägre tryck skulle det gå att spara betydande energimängder.

Lösningen

Fabriken samarbetade med Tetra Pak för att validera prestanda hos deras Tetra Pak Homogenisator, HD EnergyIQ. Kraven på strikt hygien, produktkvalitet, livsmedelssäkerhet och låg bullernivå hade också mycket stor betydelse för anläggningens ägare.

Tack vare den banbrytande designen på HD EnergyIQ går det att sänka trycket avsevärt jämfört med standardenheten HD100. Starttrycket på 150 bar sänktes till 120 bar. De beräknade årliga besparingarna med nuvarande kapacitet – 17 500 liter i timmen – skulle bli 68 700 kWh. Dessutom ökar energibesparingen med HD EnergyIQ vid högre kapacitet.

Flexibiliteten när det gäller tryck och kapacitet hos HD EnergyIQ-enheten har också stor betydelse för anläggningen, eftersom de gör det möjligt att ställa in enheten efter variationer i produktionskapacitet.

Resultatet

Med HD EnergyIQ lyckades man sänka trycket (jämfört med att köra HD100), samtidigt som produktkvaliteten bibehölls. Anläggningen kan numera uppnå högsta möjliga effektivitet vid lägsta tänkbara homogeniseringstryck – utan att kompromissa om kvalitet eller livsmedelssäkerhet. Lägre energiförbrukning innebär också minskad energipåverkan från mejeriet, och den sänkta bullernivån blev en extra fördel i arbetsmiljön.

Viktig utrustning:

  • Homogeniseringsenhet HD EnergyIQ

Viktiga prestandakriterier:

  • Sänkt homogeniseringstryck
  • Lägre homogeniseringstryck med bibehållen mjölkkvalitet
  • Längre driftcykler mellan serviceintervall

Vill du få uppdateringar med användbara tips och information om hur du kan sänka din totala ägandekostnad för en homogenisator? Registrera dig för vårt nyhetsbrev.