Nya sätt att använda membranfiltrering inom mjölkberedning

Av tradition har mjölkberedning alltid handlat om att kontrollera fettinnehållet genom centrifugalseparering och standardisering genom blandning. Under årens lopp har membranfiltrering letat sig in i beredningen av mjölk, eftersom det ger möjlighet att styra andra parametrar än fett. Två nya trender för att använda membranfiltrering i mjölkberedning har sett dagens ljus.
Mejeriprodukter, mjölk, grädde och keso

Standardisering av mjölktorrsubstans

I dag är membranfiltrering en viktig del av mjölk-, yoghurt-, ost- och ingrediensproduktion inom mejeriindustrin. En ny trend inom beredning av kyld mjölk är standardisering av mjölktorrsubstans för att styra årstidsvariationer. I vissa delar av världen varierar sammansättningen för mjölktorrsubstans och mjölk väldigt mycket mellan olika årstider. Därför ser vi en allt större efterfrågan på RO-koncentration (reverserad osmos) vid beredning av kyld mjölk. Med detta sagt får vissa länder i exempelvis EU inte standardisera mjölktorrsubstans vid produktion av mjölk.

Reverserad osmos upprätthåller förhållandet mellan alla näringsämnen i mjölk genom att bara avlägsna vatten. Volymen reduceras, som gör att det behövs mer än en liter råmjölk för att producera en liter kyld mjölk. Det ger högre produktionskostnad, och därför klassas RO-standardiserad mjölk vanligtvis som premium.

Ingredienser med högt mervärde

En annan trend är att använda membranfiltrering i kombination med kromatografi. I den här processen extraheras ingredienser med högt mervärde, som laktoferrin. I laktoferrinproduktionen passerar mjölken genom ett harts, utformat för att samla upp laktoferrinet. Därefter kan mjölken i många länder användas som bas för exempelvis produktion av mjölkproteinkoncentrat. Laktoferrinet frigörs från hartset i ett elueringssteg och renas i flera membranfiltreringssteg före torkning.