2020-06-12

​​​​​​​​​​​​​Filtration Solutions främsta prioriteringar: Innovation, optimering och hållbarhet

Inom membranfiltrering utvecklas hela tiden nya lösningar inom mjölk- och växtbaserade produkter.

Nya produktområden

Våra kunder inom mejeri- och livsmedelsindustrin arbetar ständigt för att tillgodose nya krav från konsumenterna – snabbt, effektivt och med bästa möjliga utnyttjande av råvaror. En marknad med stark tillväxt är proteinkoncentration av get- och fårvassle för barnmat, särskilt i Kina där produkter med speciella egenskaper och näringsmässiga fördelar är efterfrågade. Dessa typer av mjölk är lättare att smälta än komjölk och har egenskaper som är närmare bröstmjölken. Dessutom gör det lägre laktosinnehållet i getmjölk detta till en intressant produkt. Standardisering av samma mjölktyper för ost är också en växande marknad. Ett annat viktigt tillväxtområde är koncentrationen av växtproteiner från spannmål, nötter, bönor, ärter o.s.v. för ett brett spektrum av växtbaserade livsmedel.

Högre torrsubstanshalt

Utvecklingen när det gäller koncentrationen av torrsubstans från vassle och mjölk är ett konstant fokusområde. Både för att en högre halt av fast innehåll ger besparingar när det gäller transportkostnader för nästa steg i produktionskedjan och för att man uppnår besparingar i fråga om vatten- och elförbrukning vid indunstningen till pulver.

Inom några år räknar vi med att uppnå ett torrsubstansinnehåll på ca 45 procent genom koncentration vid reverserad osmos (RO). Detta gör filtrering till en ännu mer intressant teknik för kunderna, eftersom förbättrad användning av råmaterial och därmed effektivitet och hållbarhet går hand i hand.

Vassle som clean-label-märkt premiumprodukt

Förfiningen av den bakteriella och fettrika WPC60-fraktionen som är resultatet av borttagningen av bakterier är ett exempel på en växande marknad. Vi kommer även att se ytterligare uppdelningar av vassleproteiner eller kasein. Ett exempel är filtrering för att separera alfa-laktalbumin och beta-laktoglobulin för spädbarnsnäring, eftersom filtrering är en billigare lösning jämfört med andra alternativ. 

Samtidigt samarbetar vi med andra aktörer inom proteinfraktionering, eftersom en av de viktigaste drivkrafterna i branschen är kravet på ännu renare fraktionering.

Borttagning av kalcium

Borttagningen av kalcium är en viktig del av filtreringsprocessen. Kalciumhalten är avgörande för koncentrationen av torrsubstans. Genom att ta bort kalcium från UF-permeatet uppnår man inte bara en högre halt av fast innehåll utan undviker också syradosering i vasslen, för att hålla kalciumet upplöst. Därmed kan vasslen klassificeras som Clean Label, vilket är viktigt för många kunder.

Dessutom innebär borttagandet av kalcium vid produktion av laktospulver att förångaren har längre produktionstid och kräver mindre rengöring.

Vaggan-till-graven-utveckling av membran

Nya typer av membran, där vi säkerställer ett ännu högre utnyttjande av råvaror, kommer snart att se dagens ljus. Processen har redan pågått ett tag. Dessutom utgör bortskaffandet av polymermembran ett problem, vilket vi tillsammans med membranleverantörerna arbetar för att lösa. 

Medan de keramiska membranen har en livslängd på ca 10 år måste man byta ut polymermembranen oftare, eftersom de vanligtvis håller i 1–3 år.

Minskad vatten- och elförbrukning

De nya filtreringssystemen från Tetra Pak har optimerat vatten- och energiförbrukningen. För befintliga system erbjuds kunderna energibesparande uppgraderingar. Ett exempel på detta är VarioBoost-programvaran, som avsevärt minskar elförbrukningen för boosterpumpar. En annan mjukvarulösning är Green Flush, som minskar vattenförbrukningen vid spolning med upp till 40 %.

​Våra särskilda vattenoptimeringsspecialister erbjuder en översyn av produktionen för att säkerställa att så mycket vatten som möjligt återvinns i stället för att släppas ut som kostsamt avloppsvatten. Att hålla livsmedelsproduktionen i gång är, eller kommer inom några år att bli, den viktigaste resursen av alla.​

Nötter, spannmål, växtbaserade drycker

Ett viktigt tillväxtområde är koncentrationen av växtproteiner från spannmål, nötter, bönor, ärter o.s.v. för ett brett spektrum av växtbaserade livsmedel.