Tetra Pak® A1 för Tetra Classic® Aseptic

Få mer från mindre

  • Tillförlitlig maskin, som lätt kan skötas av en person
  • Produktionskapacitet på upp till 17 500 förpackningar i timmen ger låg enhetskostnad
  • Enkelt att växla mellan fem olika storlekar
  • Högeffektiv användning av resurser resulterar i låg driftkostnad och bra miljöprestanda
Tetra Pak® A1 för Tetra Classic® Aseptic

Tetra Pak® A1 för Tetra Classic®  aseptiska kartongförpackningar

Funktioner

Automatisk fogning

Automatisk fogning

Kvalitetsfogning

Möjliggör en korrekt och repeterbar fogning av spolar med längsgående remsor och gör hela åtgärden mindre arbetsintensiv. Spolarna byts ut i intervall om cirka 1,45 timmar.

Operatörspanel

Operatörspanel

Driften har aldrig varit enklare

Produktionen kan enkelt hanteras via operatörspaneler från Tetra Pak på marknivå. Alla viktiga funktioner kan initieras och övervakas via en panel – från produktionsförberedelser till rengöring på plats (CIP, Cleaning in Place).

PLMS-center

PLMS-center

Driftskontroll och prestandaanalys

Systemet för övervakning av förpackningslinjen (PLMS, Packaging Line Monitoring System) gör det enkelt att övervaka produktionen, t.ex. möjliga orsaker till stopp, effektivitetsområden, spillnivåer.

Inmatning av förpackningsmaterial

Inmatning av förpackningsmaterial

Långa produktionssessioner ökar effektiviteten

Varje Tetra Pak A1-enhet har en jumbospole med förpackningsmaterial som räcker för nästan två timmars tillverkning på hög hastighet, och cirka tre timmar med lägre hastighet. En stor materialspole räcker till upp till 36 000 förpackningar.

Helt automatisk fogningsenhet

Helt automatisk fogningsenhet

Effektiv sammanfogning av spolar

Fogningsenheten hettar upp och trycksätter förpackningsmaterialet för att automatiskt foga samman en spole med nästa, så att produktionen kan fortsätta utan avbrott.

Aseptiskt system

Aseptiskt system

För tillförlitlig sterilisering av förpackningsmaterial

Systemet består av ett väteperoxidbad, rullskrapor och en värmekammare. Väteperoxiden fördelas jämnt med hjälp av rullarna och steriliseras effektivt genom kontrollerad uppvärmning och avdunstning. Noggrann kontroll av aseptiska parametrar säkerställer ett högt produktskydd och minskar risken för operatörsfel.

Alternativ

HVA-PAKET (HÖG VISKOSITET, ASEPTISK) (Tetra Pak A1)

HVA-paketet gör det möjligt att fylla viskösa produkter, t.ex. tomatmassa.

Detta är möjligt tack vare en synkron aseptisk positiv pump som styrs av kontrollsystemet för fyllning med dubbla slingor i Tetra Paks A1-fyllningsmaskin. Enheten kan anslutas eller kopplas från efter behov, så att tillverkaren enkelt kan växla mellan viskösa produkter och andra typer av produkter.

Förpackningstyper

Tetra Classic® Aseptic Mid

Tetra Classic® Aseptic Mid

125 ml

Tetra Classic® Aseptic Slim

Tetra Classic® Aseptic Slim

50 ml, 65 ml, 100 ml, 150 ml

Tetra Classic® Aseptic Base

Tetra Classic® Aseptic Base

200 ml