Tetra Pak® A3/Speed

Snabbt och smart

 • Störst förpackningsvolym i branschen
 • Lägsta möjliga driftkostnad
 • Hög livsmedelssäkerhet (unik aseptisk process, registrerad hos amerikanska livsmedelsmyndigheten FDA)
Tetra Pak® A3/Speed

Funktioner

Automatisk materialtillförsel

Avbrottsfri produktion

Både förpackningsmaterial och remsor fylls på automatiskt efter behov utan att produktionen behöver avbrytas. Automationssystemet säkerställer dessutom att spolar och remsor med förpackningsmaterial fogas samman kontinuerligt och repeterbart.

Aseptiskt system

Säkerställer aseptiska villkor

I en övervakad, sluten krets skapas ett sterilt luftflöde och den peroxidkoncentration som behövs för att bibehålla aseptiska villkor. Avvikelser korrigeras automatiskt. Förpackningsmaterialet steriliseras både invändigt och utvändigt i ett väteperoxidbad och processen slutförs med ultraviolett ljus.

Kedjebaserat system

Möjliggör en hög utmatningsnivå

Med ett unikt kedjedrivet system formas förpackningsmaterialet på rullar till färdiga förpackningar i ett kontinuerligt flöde. Tack vare en induktionsbaserad kraftöverföring behövs inga anslutningsdelar och slitaget minskar avsevärt.

Integrerad rengöringsenhet

Bättre generell effektivitet hos utrustningen

Den integrerade rengöringsenheten rengör och desinficerar utrustningen enligt förinställda tidsintervall. Eftersom den är integrerad har den flera fördelar jämfört med central rengöring på plats (CIP, Cleaning In Place): färre fördröjningar; kortare rengöringscykel; bättre kontroll över rengöringen och lägre kemikalieförbrukning

Operatörsgränssnitt

Operatörsgränssnitt

Hjälper operatörer att arbeta snabbt och effektivt

Flera faktorer gör det enkelt att hantera den här fyllningsmaskinen: Tetra Pak-operatörspanelen med dess intuitiva tryckkänsliga skärmgränssnitt, stora fönster där operatören kan övervaka produktionen direkt, samt åtkomst på marknivå till viktiga komponenter.

PLMS-center

Driftskontroll och prestandaanalys

PLMS-centret samlar automatiskt in produktionsdata från automationsplattformen. Operatören kan också lägga till egna observationer. Förbättringar i produktionseffektiviteten kan sedan göras utifrån dessa data.

iLine-automationsplattform

iLine-automationsplattform

Mer tillförlitlig produktion

Eftersom fyllningsmaskinen är en integrerad del av linjen kommunicerar den med all annan linjeutrustning. Steriliserings-, fyllnings- och förslutningsprocesserna övervakas kontinuerligt, vilket leder till högre utmatning av slutförpackningar. Den här funktionen ger också möjlighet att välja kapacitet för kompatibilitet med befintlig bearbetningsutrustning eller utrustning som används längre fram i produktionskedjan.

Alternativ

Optional kit - Volume Rebuilding Kit

Med ombyggnadsutrustning kan du ställa om din förpackningsproduktion till en annan valfri Tetra Brik® Aseptic portionsförpackning som passar Tetra Pak® A3/Speed.

Skyddar din investering och gör att du kan introducera en ny förpackning i butik 12 veckor tidigare än om du beställer en ny linje – med 85 % kortare installationstid och 80 % lägre investeringskostnad.

Headspace via injektion

Headspace krävs för produkter som måste skakas före förtäring. Det gör det också lättare att öppna och hälla från förpackningen.

Enheten består av ett kontrollskåp, ett värmeelement som steriliserar luften (eller en inertgas) och ett munstycke som injicerar den sterila luften (eller inertgasen) i produkten för att bilda skum. När skummet avtar lämnar det kvar ett headspace som gör att innehållet kan skakas och blandas. Med den här metoden kan produkter fyllas efter vikt vilket ger större val av volym

Förpackningstyper

Tetra Brik® Aseptic Slim Leaf

Tetra Brik® Aseptic Slim Leaf

Tetra Brik® Aseptic Slim Leaf

125 ml, 200 ml, 250 ml

Tetra Brik® Aseptic Ultra

Tetra Brik® Aseptic Ultra

Tetra Brik® Aseptic Ultra

90 ml, 150 ml, 180 ml

Tetra Brik® Aseptic Base Leaf

Tetra Brik® Aseptic Base Leaf

Tetra Brik® Aseptic Base Leaf

250 ml

Tetra Brik® Aseptic Base Crystal

Tetra Brik® Aseptic Base Crystal

Tetra Brik® Aseptic Base Crystal

200 ml, 250 ml

Tetra Brik® Aseptic Mid

Tetra Brik® Aseptic Mid

Tetra Brik® Aseptic Mid

1000 ml

Tetra Brik® Aseptic Base

Tetra Brik® Aseptic Base

Tetra Brik® Aseptic Base

100 ml, 200 ml, 250 ml, 1000 ml

Tetra Brik® Aseptic Slim

Tetra Brik® Aseptic Slim

Tetra Brik® Aseptic Slim

125 ml, 200 ml, 250 ml, 300 ml, 500 ml, 1000 ml

Tetra Brik® Aseptic Square

Tetra Brik® Aseptic Square

Tetra Brik® Aseptic Square

1000 ml

Tetra Prisma® Aseptic Edge

Tetra Prisma® Aseptic Edge

Tetra Prisma® Aseptic Edge

250 ml

Tetra Prisma® Aseptic Square

Tetra Prisma® Aseptic Square

Tetra Prisma® Aseptic Square

250 ml

Utforska vårt utbud av aseptiska fyllningsmaskiner

Kontakta vårt säljteam

Service engineers training

Våra säljteam svarar gärna på eventuella frågor om försäljning eller produkter. Fyll i vårt formulär så att vi kan hjälpa dig på bästa sätt.

 • 1 Syfte
 • 2 Förfrågan
 • 3 Kontakt

Syfte med kontakten

Välj ett alternativ

Affärsområde av intresse

Välj ett eller flera affärsområden
Välj affärsområde av intresse

Kontakta vårt säljteam

Sammanfattning

Syfte med kontakten
Affärsområde av intresse
 • 1 Syfte
 • 2 Förfrågan
 • 3 Kontakt

Specifikt intresseområde

Välj ett alternativ

Kontakta vårt säljteam

Sammanfattning

Syfte med kontakten
Affärsområde av intresse
 • 1 Syfte
 • 2 Förfrågan
 • 3 Kontakt

Förfrågningens omfattning

Välj ett alternativ

Livsmedelskategori

  Välj ett alternativ
  Välj ett alternativ
  Välj ett alternativ
  Välj ett alternativ
  Välj ett alternativ
Välj ett alternativ

Kontakta vårt säljteam

Sammanfattning

Syfte med kontakten
Affärsområde av intresse
 • 1 Syfte
 • 2 Förfrågan
 • 3 Kontakt

Specifikt intresseområde

Välj affärsområde av intresse

Kontakta vårt säljteam

Sammanfattning

Syfte med kontakten
Affärsområde av intresse
Specifikt intresseområde
Förfrågningens omfattning
Livsmedelskategori
 • 1 Syfte
 • 2 Förfrågan
 • 3 Kontakt

Vad beskriver din begäran bäst?

Välj ett alternativ
Fyll i det här fältet

Kontakta vårt säljteam

Sammanfattning

Syfte med kontakten
Affärsområde av intresse
Meddelande
Specifikt intresseområde
Förfrågningens omfattning
Livsmedelskategori
Vad beskriver din begäran bäst?
Din roll
 • 1 Syfte
 • 2 Förfrågan
 • 3 Kontakt

Företagsinformation

Var god ange en giltig arbetsmejl.
Fyll i det här fältet
Fyll i det här fältet
Fyll i det här fältet
Fyll i det här fältet
Välj ett alternativ
Fyll i det här fältet

Genom att skicka in det här formuläret bekräftar du att du har läst och att du godkänner Tetra Paks sekretesspolicy.

Tack för ditt intresse

Din förfrågan har skickats till våra team. Vi kontaktar dig inom kort. Klicka på knappen nedan om du vill skicka in ytterligare en begäran eller om du har frågor till oss.