Tetra Pak® A3/Flex

En mängd olika former, storlekar och förslutningar

  • Enkelt att växla mellan fyra olika former och storlekar av familjeförpackningar.
  • Enkel att ställa om till olika slags förslutningar
  • Högt livsmedelsskydd (unik aseptisk process, registrerad hos amerikanska livsmedelsmyndigheten FDA)
Tetra Pak® A3/Flex

Tetra Pak® A3/Flex fyllningsmaskin

Funktioner

Automatisk materialtillförsel

Avbrottsfri produktion

Både förpackningsmaterial och remsor fylls på automatiskt efter behov utan att produktionen behöver avbrytas. Automationssystemet säkerställer dessutom att spolar och remsor med förpackningsmaterial fogas samman kontinuerligt och repeterbart.

Aseptisk zon

Säkerställer aseptiska villkor och god ekonomi

I en övervakad, sluten krets skapas ett sterilt luftflöde som behövs för att bibehålla aseptiska villkor. Avvikelser korrigeras automatiskt. Den aseptiska zonen är begränsad till storleken vilket minskar energi- och väteperoxidförbrukningen.

Väteperoxidbad

För säkrare sterilisering av förpackningsmaterial

Ett väteperoxidbad, till skillnad från sprutsystem, steriliserar förpackningsmaterialet både invändigt och utvändigt. En särskild värmematta ser till att badet håller en optimal steriliseringstemperatur.

Servodrivet jiggsystem

Mer flexibilitet och mindre spill

För att underlätta en snabb produktionsväxling mellan olika typer av förpackningar skapas inte profilen i jiggsystemet på mekanisk väg utan med hjälp av en programvarumodell och servomotorer. Profilerna optimeras för att få snygga förpackningarna med synkroniserat tryckmönster och mindre spill.

Operatörsgränssnitt

Operatörsgränssnitt

Hjälper operatörer att arbeta snabbt och effektivt

Flera faktorer gör det enkelt att hantera den här fyllningsmaskinen: Tetra Pak-operatörspanelen med dess intuitiva tryckkänsliga skärmgränssnitt, stora fönster där operatören kan övervaka produktionen direkt, samt åtkomst på marknivå till viktiga komponenter.

PLMS-center

Driftskontroll och prestandaanalys

PLMS-centret samlar automatiskt in produktionsdata från automationsplattformen. Operatören kan också lägga till egna observationer. Förbättringar i produktionseffektiviteten kan sedan göras utifrån dessa data.

iLine-automationsplattform

iLine-automationsplattform

Mer tillförlitlig produktion

Eftersom fyllningsmaskinen är en integrerad del av linjen kommunicerar den med all annan linjeutrustning. Steriliserings-, fyllnings- och förslutningsprocesserna övervakas kontinuerligt, vilket leder till högre utmatning av slutförpackningar. Den här funktionen ger också möjlighet att välja kapacitet för kompatibilitet med befintlig bearbetningsutrustning eller utrustning som används längre fram i produktionskedjan.

Förbättrad slutlig vikdesign

Förbättrad slutlig vikdesign

Snyggare förpackningar, snabbare

Förpackningarna matas ut från maskinen i upprätt position, vilket resulterar i en enklare produktionsprocess och ökad tillförlitlighet. Servomotorer påskyndar den slutliga vikningsprocessen för en bra förpackningsform och hög kapacitet. De stöder också flexibiliteten hos QuickChange- och Volume Conversion-funktionerna.

Alternativ

Headspace via injektion

Headspace krävs för produkter som måste skakas före förtäring. Det gör det också lättare att öppna och hälla från förpackningen.

Enheten består av ett kontrollskåp, ett värmeelement som steriliserar luften (eller en inertgas) och ett munstycke som injicerar den sterila luften (eller inertgasen) i produkten för att bilda skum. När skummet avtar lämnar det kvar ett headspace som gör att innehållet kan skakas och blandas. Med den här metoden kan produkter fyllas efter vikt vilket ger större val av volym

DIMC på förlaminerat hål (PLH)

Formsprutningsteknik för en ekonomisk, funktionell öppning

Det platta förpackningsmaterialet med förlaminerat hål matas in i DIMC-enheten. Där formsprutas sedan skruvkorkens hals in över hålet med hjälp av formsprutningsteknik.
Själva locket skruvas fast på halsen i efterföljande led med hjälp av kapsyleringsmaskinen.
DIMC-enheten är placerad på marknivå för enkel manövrering.

Integrerad PullTab-enhet

Enheten är integrerad mellan ASU och fyllningsmaskinens huvudkonstruktion och används för att tillverka förpackningar med PullTab-öppning.

PullTab-enheten stansar hål i förpackningsmaterialet och applicerar sedan en inre PE-remsa och en yttre aluminiumflik (som senare används för att öppna förpackningen). Öppningen förseglas hermetiskt innan förpackningsmaterialet formas och fylls.

QuickChange

QuickChange-tekniken gör det möjligt att byta produktion mellan två förpackningar med samma bottentvärsnitt utan att fyllningsmaskinens sterilitet påverkas.

Modulen består av sex delar som måste bytas av fyllningsmaskinens operatör. När det är klart justeras maskinen automatiskt till den nya valda mängden med hjälp av servomotorprogrammet. Inom 15 minuter är maskinen produktionsklar igen.

DIMC QuickChange™

Du kan snabbt och enkelt byta från Tetra Brik® Aseptic 1000 Edge LightCap™ 30 till Tetra Brik® Aseptic 500 Edge LightCap™ 30

För första gången kan vi erbjuda DIMC QuickChange™ på Tetra Pak® A3/Flex som gör att du snabbt och enkelt kan byta från Tetra Brik® Aseptic 1000 Edge LightCap™ 30 till Tetra Brik® Aseptic 500 Edge LightCap™ 30. Med hjälp av Volume Conversion Kit QuickChange™ kan du byta tillverkning mellan två förpackningar med samma bottentvärsnitt på bara 15 minuter.

Förpackningstyper

Tetra Brik® Aseptic Ultra Edge

Tetra Brik® Aseptic Ultra Edge

500 ml, 1000 ml

Tetra Brik® Aseptic Edge

Tetra Brik® Aseptic Edge

500 ml, 1000 ml, 1500 ml

Tetra Brik® Aseptic Mid

Tetra Brik® Aseptic Mid

1000 ml

Tetra Brik® Aseptic Slim

Tetra Brik® Aseptic Slim

500 ml, 1000 ml, 1500 ml, 2000 ml

Tetra Brik® Aseptic Base

Tetra Brik® Aseptic Base

500 ml, 1000 ml

Tetra Brik® Aseptic Square

Tetra Brik® Aseptic Square

500 ml, 1000 ml

Tetra Stelo® Aseptic Edge

Tetra Stelo® Aseptic Edge

500 ml, 1000 ml

Tetra Prisma® Aseptic Square

Tetra Prisma® Aseptic Square

750 ml, 1000 ml

Tetra Prisma® Aseptic Edge

Tetra Prisma® Aseptic Edge

500 ml

Tetra Gemina® Aseptic Square

Tetra Gemina® Aseptic Square

500 ml, 750 ml, 1000 ml, 1500 ml

Tetra Gemina® Aseptic Leaf

Tetra Gemina® Aseptic Leaf

1000 ml

Tetra Gemina® Aseptic Crystal

Tetra Gemina® Aseptic Crystal

1000 ml