Blandning och buffring av ostmassa

Blandning för att utöka produktsortimentet

Tetra Paks lösningar för blandning av ostmassa uppfyller målet om att låta en enda linjelösning stå för ett brett utbud av ostsorter. Vi erbjuder särskilda omrörningsmetoder för att uppnå önskad textur och enhetlig partikelfördelning i slutprodukten.

Belastningsgivare som samverkar med styrsystemet justerar andelen tillsatser och ostmassa, vilket även gör det möjligt att utöka utbudet av recept som kan tillverkas. Tillsatserna kan doseras automatiskt i flytande form eller tillsättas manuellt om de är i lösvikt.

Buffring för säker och effektiv bearbetning

Vid buffring är målet att tillfälligt lagra produkten under säkra förhållanden och i en kontrollerad temperatur. Vårt förslag går ut på att uppfylla dessa krav på ett sätt som gör att produktsvinnet minimeras och effektiviteten ökar.

Populära tillämpningar är keso samt kornig eller bredbar kvarg med många olika typer av tillsatser.

Tetra Pak Blandare VCC

Tetra Pak Blandare VCC

Tetra Pak® Blandare VCC minskar produktsvinnet med upp till 90 % jämfört med horisontella blandare och ger dessutom en jämn fördelning av partiklar ned till 25 % av full kapacitet.

Tetra Pak buffertenhet för grynig ost

Tetra Pak Buffertenhet för grynig ost

Tetra Pak® Buffertenhet för grynig ost ger små batcher för produktvariationer. Buffertenheten ökar flexibiliteten i din produktionslinje. Producera olika smaksatta produkter från en enda ostmassebatch.