Tetra Pak historia

Tetra Paks grundare Ruben Rausing berättar om Tetra Paks historia på 25-årsjubileet 1977.

1951 AB Tetra Pak grundas i Lund av Ruben Rausing som ett dotterbolag till Åkerlund & Rausing. Den 18 maj presenteras ett nytt förpackningssystem för pressen och väcker stor uppmärksamhet.

1952 I september levereras den första fyllningsmaskinen från Tetra Pak för tetraederformade förpackningar till Lundaortens Mejeriförening i Lund Paketeringen av grädde i 100 ml kartonger påbörjas i november.

1953 Gräddförpackningen blir allt vanligare i Sverige. Mjölkcentralen i Stockholm installerar sina första fyllningsmaskiner från Tetra Pak®. Tetra Pak introducerar polyetylen som plastskikt på kartongen.

1954 De första maskinerna för paketering av mjölk i 500 ml tetraederformade förpackningar installeras på Mjölkcentralen i Stockholm och Eskilstuna. Den första fyllningsmaskinen från Tetra Pak som exporteras går till Alster Milchwerk i Hamburg, Tyskland.

1956 Tetra Pak flyttar in i sina nuvarande lokaler i Lund och påbörjar utvecklingen av det aseptiska förpackningssystemet.

1957 Den första maskinen för enliters mjölkförpackningar installeras i Linköping.

1958 Tetra Classic® systemet för tetraederformade förpackningar utökas med en ny fyllningsmaskin för 200 ml portionsförpackningar för mjölk och andra drycker utan kolsyra.

1959 Utvecklingen av förpackningssystemet Tetra Brik® påbörjas.

1960 Den första produktionsanläggningen för förpackningsmaterial utanför Sverige öppnas i Mexiko. Produktionskapaciteten överstiger en miljard förpackningar per år.

1961 I september presenteras den första aseptiska fyllningsmaskinen för bakteriefri mjölk på en presskonferens i Thun, Schweiz. Tetra Pak börjar leverera fyllningsmaskiner till Sovjetunionen.

1962 Ett avtal ingås med Milliken Corporation för marknadsföring i USA av tetraederformade förpackningar. Milliken Tetra Pak grundas och en fabrik för förpackningsmaterial börjar byggas i White Stone, South Carolina, USA.

1963 Tetra Brik® förpackningen lanseras i Sverige, först i Motala och sedan i Stockholm. Produktionskapaciteten överstiger 2,7 miljarder förpackningar per år.

1964 Den första Tetra Classic® Aseptic maskinen utanför Europa installeras i Libanon. Produktionskapaciteten överstiger 3,5 miljarder förpackningar per år.

1965 Åkerlund & Rausing säljs, men Ruben Rausing behåller dotterbolaget AB Tetra Pak. Produktion av förpackningsmaterial påbörjas vid en ny anläggning i Rubiera, Italien. Takåsförpackningen Tetra Rex® presenteras. Produktionskapaciteten överstiger 4,3 miljarder förpackningar per år.

1969 Ytterligare två fabriker för förpackningsmaterial är klara för produktion, den ena i Forshaga och den andra i Limburg, Tyskland. Den första serien Tetra Brik® Aseptic maskiner byggs. Tetra Classic® Aseptic maskiner för enlitersförpackningar introduceras. ​

1970 En ny utvecklingsavdelning öppnas i Pfungstadt, Tyskland. I Arganda, Spanien, startas en ny produktionsanläggning för förpackningsmaterial.

1971 Produktionen av förpackningsmaterial växer med två nya anläggningar, en i Gotemba, Japan, och en i Dijon, Frankrike.
Den sammanlagda årsproduktionen av Tetra Pak förpackningar överstiger 10 miljarder.

1972 Tetra Pak® ställer för första gången ut i Kina. på handelsmässan i Peking.
Ett utbildningscenter öppnas i Nairobi, Kenya.

1973 En fabrik för förpackningsmaterial öppnas i Latina, Italien. Produktionskapaciteten överstiger 11 miljarder förpackningar per år.

1974 Australien öppnar en egen anläggning för tillverkning av förpackningsmaterial.

1975 Tetra Pak skriver ett viktigt kontrakt med Iran inom ramen för ett omfattande socialt program som fokuserar på proteintillförsel. Produktion av förpackningsmaterial påbörjas vid två nya anläggningar, den ena i Moerdijk, Nederländerna, och den andra i Romont, Schweiz.

1976 Det första fälttestet för förpackningssystemet Tetra King sker i en rad mindre butiker i och runt Lund.

1977 Den årliga produktionen av Tetra Pak® förpackningar överstiger 20 miljarder.

1978 Ett nytt system med obemannade truckar för interntransport i mejeriindustrin introduceras. Systemet installeras i Arlas nya mejeri i Linköping. En Tetra Pak® fabrik för tillverkning av förpackningsmaterial öppnas i Monte Mor, Brasilien.

1979 Tetra Pak levererar den första Tetra Brik® Aseptic maskinen till Kina. En fabrik för tillverkning av förpackningsmaterial öppnas i Storbritannien. Den ligger i Wrexham, North Wales. Produktionskapaciteten överstiger 22 miljarder förpackningar per år.

1980 En anläggning för montering och provning av fyllningsmaskiner byggs i Modena, Italien. I Portugal öppnas en ny fabrik för tillverkning av förpackningsmaterial. Den sammanlagda årsproduktionen av Tetra Pak förpackningar överstiger 30 miljarder.

1981 Tetra Pak koncernen flyttar sitt huvudkontor från Lund till Lausanne, Schweiz. Produktionskapaciteten för förpackningsmaterial utökas med nya fabriker i Berlin, Tyskland, Seishin, Japan och Jurong, Singapore.

1982 Tetra Pak utvecklar en ny metod för offsettryck.

1983 Ruben Rausing, grundare av Tetra Pak, avlider den 10 augusti. Tetra Pak startar nya konverteringsfabriker för förpackningsmaterial i Pakistan, Kenya och Finland. Ett tekniskt utbildningscentrum för kunders personal öppnas i Lund. Skolan kan ta emot 600 studenter per år. Produktionskapaciteten uppgår till 33 miljarder förpackningar.

1984 Tetra Pak öppnar nya fabriker för produktion av förpackningsmaterial i Denton, USA, och i Venezuela.

1985 Två nya fabriker för förpackningsmaterial öppnas, en i Argentina och en i Kanada.

1986 Den första Tetra Top® maskinen levereras till Spanien efter att det senaste förpackningssystemet för pastöriserade mejeriprodukter framgångsrikt testats på den belgiska marknaden. Den sammanlagda årsproduktionen av Tetra Pak® förpackningar överstiger nu 40 miljarder.

1987 Tetra Pak® inviger en nyckelfärdig fabrik för tillverkning av förpackningsmaterial i Beijing, Kina. Produktionen kommer i gång vid en ny anläggning för förpackningsmaterial i Taiwan och i december startas tillverkning med två maskiner på Fiji. Maskiner från Tetra Pak® finns nu på 100 marknader.

1988 Tetra Pak startar produktion av förpackningsmaterial i Kiev, Ukraina. Två nya fabriker för förpackningsmaterial öppnas, en i Indien och en i Turkiet.

1989 Produktionen kommer i gång vid en ny anläggning för förpackningsmaterial i Sydkorea. En fabrik i nordvästra USA öppnas för produktion av takåsförpackningar. Den sammanlagda årsproduktionen överstiger 51 miljarder förpackningar.

1990 En banbrytande ceremoni hålls för en kommande fabrik för förpackningsmaterial som tillhör ett samriskföretag där Tetra Pak är en partner utanför Budapest, Ungern.

1991 Tetra Pak förvärvar Alfa Laval, en av världens största leverantörer av utrustning och anläggningar till livsmedels- och processindustrin samt jordbrukssektorn. Tillsammans bildar bolagen Tetra Pak Alfa Laval koncernen. En ny anläggning för förpackningsmaterial invigs i Foshan i Kina. Produktionskapaciteten överstiger 61 miljarder förpackningar per år.

1993 Den 1 januari grundas Tetra Laval. Den nya koncernen består av fyra branschgrupper, Tetra Pak, Tetra Laval Food, Alfa Laval och Alfa Laval Agri. Den sammanlagda årsproduktionen av Tetra Pak® förpackningar överstiger 60 miljarder.

1995 Genom att förvärva Tebel MKT kan Tetra Pak nu även erbjuda utrustning för tillverkning av hårda och halvhårda ostar. Tebel är en av de ledande tillverkarna inom sin sektor i världen. Den sammanlagda årsproduktionen av Tetra Pak® förpackningar överstiger 76 miljarder.

1997 Sju nya fabriker öppnas 1997 och produktionskapaciteten ökar avsevärt. Fabrikerna ligger i Kina, Colombia, Indien, Italien, Mexiko och Storbritannien. Tre nya förpackningssystem lanseras: Tetra Prisma® Aseptic, Tetra Wedge® Aseptic och Tetra Fino® Aseptic. Produktionskapaciteten överstiger 82 miljarder förpackningar per år.

1998 Två nya fabriker öppnas i en gemensam anläggning i närheten av Jeddah, Saudiarabien. I den ena fabriken tillverkas förpackningsmaterial för kartongförpackningar och i den andra flaskämnen för PET-flaskor. En ny Tetra Top® förpackning, Tetra Top® Mini GrandTab 250ml, lanseras i Japan. Den nya förpackningen är smal med rundade hörn och en stor öppning, vilket gör den lätt att både hälla och dricka ur. Produktionen av Tetra Pak® förpackningar uppgår till 85 miljarder.

1999 Tetra Pak öppnar en ny fabrik för tillverkning av förpackningsmaterial i Ponta Grossa, Brasilien. Tetra Pak förvärvar det franska företaget Novembal, som utvecklar och marknadsför förpackningsöppningar och förslutningar.

2000 Tetra Paks första miljöredovisning för den globala verksamheten ges ut. Tetra Pak rankas som ett av de ledande företagen inom miljörapportering.

2001 I februari produceras och levereras den hundrade Tetra Fino® Aseptic fyllningsmaskinen till Kina. Lanseringen av Tetra Top® förpackningar med återförslutningsbara skruvkorkar blir en succé och leder till en ökning av omsättningen med 20 % för mjölk i Kärnten i Österrike. Novembal öppnar en ny fabrik i Mexicali i Mexiko. Produktionskapaciteten överstiger 94 miljarder förpackningar.

2002 En integrerad linje för att processa och paketera sojaprodukter lanseras. Den nya linjen omfattar samtliga faser då produkterna processas och förpackas. I september firar Tetra Pak 50 år.

2003 Under 2003 utökas Tetra Laval koncernen med en tredje branschgrupp, Sidel, som är ett av de ledande företagen inom tillverkning av maskiner för plastflaskor i världen. Ett nytt förpackningssystem ser dagens ljus. Tetra Recart® är ett kartongbaserat förpackningssystem med revolutionerande möjligheter. Genom en teknik som på en och samma gång steriliserar både förpackningsmaterialet och den förpackade produkten kan ett antal livsmedel som traditionellt förpackats i konservburkar eller glasburkar nu förpackas i kartonger. Produktionskapaciteten uppgår till 105 miljarder förpackningar.

2004 Tetra Pak utvecklar en ny maskinplattform för kylvaror. Tetra Pak® C3/Flex maskinen är mycket flexibel och kunderna kan enkelt växla mellan både olika förpackningsvolymer och olika produkter. Tetra Pak producerar mer än 110 miljarder förpackningar.

2005 Tetra Therm Aseptic Sensa lanseras. Tetra Therm Aseptic Sensa är baserad på en ny teknik för att blanda och pastörisera fruktbaserade drycker. Tack vare en ny Tetra Pak® A1 förpackningslinje kan kunder gå in på marknader vid konkurrenskraftiga prislägen. Produktionskapaciteten överstiger 120 miljarder förpackningar.

2006 Tetra Pak® A1 fyllningsmaskinen är världens mest kostnadseffektiva, med en kapacitet på 9 200 Tetra Fino® Aseptic förpackningar på 250 ml i timmen. Tetra Therm Aseptic Flex sätter en ny standard för effektiv UHT-produktion. Pastöriseringsapparaten Tetra Therm Lacta för mjölk ger en generell minskning av energianvändningen på upp till 12 %. 2006 överstiger produktionen av Tetra Pak förpackningar 129 miljarder, varav 23 miljarder produceras i Kina.

2007 Tetra Gemina® Aseptic är världens första fullständigt aseptiska takåsförpackning för juicer och flytande mejeriprodukter som formas på rullar. För första gången får skruvkorken på Tetra Top® förpackningar samma funktion som på flaskor och kan öppnas med en enkel vridning.

2008 Tetra Lactenso Aseptic lösningar för UHT-mjölkproduktion sätter nya standarder för prestanda och hållbarhet och ger större mejeriproduktion med mindre insats. Tetra Pak producerar mer än 141 miljarder förpackningar.

2009 En ny tillverkningsanläggning för förpackningsmaterial öppnas i Hohot, Kina, för att stödja landets växande mejeri- och dryckesindustri. Mer än 1,5 miljarder förpackningar från Tetra Pak FSC-certifieras.

2010 FSC™-märkta kartongförpackningar vinner mark.
Tetra Pak lanserar sin första FSC-märkta kartongförpackning 2007. Under 2010 når mer än 8,5 miljarder FSC-märkta Tetra Pak® förpackningar konsumenterna.

Klimatpris till Tetra Pak - 2010 mottar Tetra Pak Skogsindustriernas Klimatpris. En del av motiveringen för priset, som Finn Rausing tar emot från H.K.H. prins Carl Philip, är att "Tetra Pak tar också ansvar för de skogar som råvaran kommer ifrån. Få organisationer i världen har samma kraft ...".

2011 Ett smart val
Tetra Brik® Aseptic Edge lanseras i november 2011. Ett nytt utseende, förbättrad funktionalitet, lägre kostnader och bättre miljöprofil gör den till ett smart val för producenter av drycker med lång hållbarhet.

Nästa generations förpackningar för ost minskar energianvändningen och energikostnaderna

Tetra Pak lanserar nästa generation av sin blockformningslösning för cheddarost i november 2011. Med den nya Tetra Tebel Blockformer kan osttillverkarna förbättra miljöprestandan, minska kostnaderna och minimera produktsvinnet.

2012 60-årsjubileum

Den 7 september 1952 levererade vi den första fyllningsmaskinen för Tetra Classic®. Därför firar vi vårt 60-årsjubileum 2012.
Den nya Tetra Brik® Aseptic 1000 Edge LightCap 30 för mjölk, juicer, nektar, vin och andra flytande produkter lanseras globalt.

 26,4 miljarder FSC™-märkta förpackningar når konsumenterna i 37 länder runt om i världen.

2013 UHT-linjer med dubbel kapacitet

Fonterra, en global ledare inom mejerivaror, väljer Tetra Paks process- och förpackningsutrustning för sin nya UHT-anläggning i Waitoa, Nya Zeeland.

Under 2013 sker en avsevärd ökning av antalet länder där produkter säljs i förpackningar från Tetra Pak® med FSC™-märkning, med
nästan 40 procent till fler än 50 länder.

2014 Tetra Pak förvärvar Miteco
Ny kompetens inom kolsyrade drycker – Tetra Pak förvärvar Miteco, en ledande leverantör av produktionslösningar för kolsyrade läskedrycker.
Amerikanska burksoppor i kartongförpackning – Sopproducenter i USA ser sig om efter metoder som lockar konsumenterna i millenniegenerationen, en demografisk grupp som har ratat de traditionella sopporna och förpackningarna, som oftast är metallburkar. Tetra Recart® erbjuder den perfekta plattformen för att utöka marknadsandelen inom denna stora livsmedelskategori.

2015 Tetra Pak anlitas av DAFSA för att utforma och bygga alla delar av den nya anläggningen i Segorbe, Spanien, från råmaterialsmottagning till lager. Detta var det största gemensamma förpacknings-/processprojektet i sitt slag i Europa, med investeringar på över 38 miljoner euro för att skapa en anläggning med åtta processlinjer och nio förpackningslinjer med en daglig kapacitet på 4,3 miljoner förpackningar dryck och färdiglagad mat. I centrum står Tetra Pak® PlantMaster, som hanterar varje aspekt av den helautomatiska anläggningen – från bearbetning till leverans – samtidigt som den på ett smidigt sätt interagerar med resursplanering och andra program.

Tetra Pak förvärvar Obram S.A., en ledande polsk leverantör av tekniska lösningar och utrustning för osttillverkning i Polen, Ryssland, Vitryssland och många andra delar av Östeuropa.

2016 Tetra Brik® Aseptic 1000 Edge med biobaserad LightCap – blir världens första aseptiska kartongförpackning som får förnybarhetscertifiering på högsta nivå.

Tetra Pak lanserar en förbättrad standardiseringsenhet som erbjuder branschledande precision.

Portionsförpackningen Tetra Top® 330 Mini V lanseras.

Tetra Pak förvärvar den ledande, nederländska ostformstillverkaren Laude

2017 Två nya Tetra Pak® E3 fyllningsmaskiner lanseras, vilket hjälper kunderna att producera både rumstempererade och kylda dryckesprodukter med hjälp av den högteknologiska steriliseringstekniken eBeam.

Med den nya kartongpåsen Tetra Fino® Aseptic 100 Ultra MiM kan vätskor fyllas och distribueras vid rumstemperatur och sedan frysas senare – en ny, innovativ lösning för glass.

En ny extruderingslinje för glass lanseras och tillhandahåller enastående produktkvalitet och volymflexibilitet till producenter med medelhög kapacitet.

Visa samtliga Tetra Pak-höjdpunkter från 2017 och 2018 på www.tetralaval.com

Vill du veta mer om vår historia? Kontakta oss