LIVSMEDEL. MÄNNISKOR. FRAMTIDEN.

Vår syn på hållbarhet genomsyras av vårt varumärkeslöfte – PROTECTS WHAT’S GOOD™. I vårt arbete med att skydda livsmedel, skydda människor och skydda framtiden ger vi liv åt detta löfte.

LIVSMEDEL. MÄNNISKOR. FRAMTIDEN.
Tre sidor från rapporten

Hållbarhetsrapport

Ladda ned vår hållbarhetsrapport för att läsa en sammanfattning av vår hållbarhetsprestanda samt berättelser och höjdpunkter från det gångna året.

Ladda ned hållbarhetsrapporten

Mjölkkartonger längs ett transportband i en fabrik

Livsmedel

Tillsammans med kunder och partner gör vi livsmedel säkra och tillgängliga överallt med hjälp av våra innovativa och marknadsledande process-, förpacknings- och servicelösningar.

Läs mer om livsmedel

Personal vid centret för teknisk utbildning

Människor

Vi skyddar och bemyndigar våra medarbetare och stöder samhällena där vi verkar.

Läs mer om människor

Solpaneler i solen

Framtiden

Vi skyddar framtiden för vår planet och säkerställer att våra kunder når framgång på lång sikt.

Läs mer om framtiden

Globala nedladdningar

Framsida för Hållbarhetsrapport 2017

Hållbarhetsrapport 2017

Hämta hållbarhetsrapport

Framsida för GRI-index

GRI G4-index 2017

Hämta GRI G4-index

Infografik som visar de tre pelarna Livsmedel, Människor och Framtiden

Sammanfattning 2017

Hämta sammanfattning

Vill du veta mer om hållbarhet?