LIVSMEDEL. MÄNNISKOR. FRAMTIDEN.

Vår syn på hållbarhet genomsyras av vårt varumärkeslöfte – PROTECTS WHAT’S GOOD™. I vårt arbete med att skydda livsmedel, skydda människor och skydda framtiden ger vi liv åt detta löfte.

LIVSMEDEL. MÄNNISKOR. FRAMTIDEN.
Infografik – Livsmedel Människor Framtiden

Vårt arbetssätt

Vår syn på hållbarhet är direkt kopplad till vårt varumärkeslöfte – PROTECTS WHAT’S GOOD™. Det handlar om att skydda livsmedel genom alla process- och förpackningssteg. Det handlar om att skydda människor både i och utanför vårt företag. Dessutom handlar det om att skydda framtiden för vår planet, våra kunder och vår verksamhet.

Läs mer om vårt arbetssätt

livsmedelsmaskin i användning

Livsmedel

Tillsammans med kunder och partner gör vi livsmedel säkra och tillgängliga överallt med hjälp av våra innovativa och marknadsledande process- och förpackningslösningar.

Läs mer om livsmedel

Kvinnlig arbetare

Människor

Vi skyddar och bemyndigar våra medarbetare och stöder samhällena där vi verkar.

Läs mer om människor

vindkraft på ett fält

Framtiden

Vi verkar för en hållbar framtid för vår planet och för att våra kunder ska nå framgångar även på lång sikt.

Läs mer om framtiden

Nedladdningar

infografik om hållbarhet

Hållbarhetsrapport

Hämta hållbarhetsrapport

ingenjörer som arbetar tillsammans i fabrik

GRI G4-index

Hämta GRI G4-index

Infografik om livsmedel människor framtiden

Sammanfattning

Hämta sammanfattning

Vill du veta mer om hållbarhet?