VI SKYDDAR LIVSMEDEL

Tillsammans med kunder och partner gör vi livsmedel säkra och tillgängliga överallt med hjälp av våra innovativa och marknadsledande process- och förpackningslösningar.

Vi skyddar livsmedel, infografik


Så gör vi

I en värld där livsmedelssäkerheten är en av de mest pressande utmaningarna är en av de viktigaste prioriteterna för vår sektor att ta itu med behoven hos en växande befolkning där urbaniseringen går allt snabbare, samtidigt som vi måste begränsa livsmedelsförlusterna och matsvinnet. Våra produkter och tjänster kan ha en nyckelroll i att nå detta mål. I nära samarbete med våra partner i värdekedjan kan vi hjälpa till att tillverka säkra, näringsrika och välsmakande produkter som är tillgängliga för människor i hela världen, även de som bor på avlägsna platser utan tillgång till kylmöjligheter.

Att minska livsmedelsförlusterna och matsvinnet är en av de grundläggande principerna i vår verksamhet. Med vår ledande process- och förpackningsutrustning förhindrar vi att livsmedel spills eller förslösas i produktionens tidiga skeden, och våra förpackningslösningar förlänger hållbarhetstiden och förhindrar att livsmedel förstörs – det är här vi tror att vi kan ha störst påverkan på att minska livsmedelsförlusterna. Tillsammans med våra kunder arbetar vi också för att utbilda konsumenter i hur man undviker slöseri och förhindrar att livsmedel förstörs. Vårt arbete under denna pelare bidrar till att hantera den globala utmaningen i fråga om livsmedelssäkerhet genom att bygga hållbara värdekedjor för livsmedel.

Livsmedelsskydd, förpackningsmaterial

Livsmedelsskydd

Konsumenter förväntar sig säkra livsmedel, och det med rätta. För våra kunder innebär detta att ha full kontroll på produktionen, från anskaffande av råmaterial och ända fram till butikshyllorna.

Livsmedelskvalitet, Tetra Pak kartongförpackningar

Livsmedelskvalitet

Dagens konsumenter förväntar sig en konsekvent upplevelse av smak, färg, textur och näringsvärde. Våra förpackningar är utformade för att skydda och bevara livsmedlen, så att de lever upp till dessa förväntningar.

Livsmedelstillgänglighet – barn med Tetra Pak-förpackningar

Livsmedelstillgänglighet

Vi tror att det effektivaste sättet att ta sig an de globala utmaningarna inom livsmedelssäkerhet och näring är att bygga hållbara värdekedjor för livsmedel.

*Läs mer om livsmedelstillgänglighet

Höjdpunkter

Resultat för livsmedel

Våra berättelser

Klassrum i Bolivia

Vår viktiga roll i skolmåltidsprogrammen, Bolivia

Med vårt stöd distribuerar våra förpackningskunder nektardryck med lång hållbarhet i aseptiska förpackningar till 47 000 grundskolebarn i 83 skolor.

Klassrum i Myanmar

En näringsriktig start på dagen för barnen, Myanmar

Skolmjölksprogrammet i Myanmar syftar till att ge alla barn i Myanmar tillgång till näringsrik mjölk.

Vill du veta mer om hur vi skyddar livsmedel?

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​