VI SKYDDAR LIVSMEDEL

Tillsammans med kunder och partner gör vi livsmedel säkra och tillgängliga överallt med hjälp av våra innovativa och marknadsledande process-, förpacknings- och servicelösningar.

Vi skyddar livsmedel, infografik

Så gör vi

Den andra målsättningen på FN:s lista över mål för hållbar utveckling är Ingen hunger, och syftet är att avskaffa hungern, uppnå livsmedelssäkerhet, förbättra nutritionen och främja hållbart jordbruk.

Våra produkter och tjänster har en nyckelroll i att få bukt med en av de mest överhängande utvecklingsrelaterade utmaningarna i vår tid – livsmedelssäkerheten. I nära samarbete med våra partner i värdekedjan kan vi hjälpa till att tillverka säkra, näringsrika och välsmakande produkter som är tillgängliga för en ännu större del av världens snabbt växande befolkning, däribland de miljontals människor som bor på avlägsna platser utan tillgång till kylmöjligheter.

Att minska livsmedelsförlusterna och matsvinnet är en av de grundläggande principerna i vår verksamhet. Med vår marknadsledande process- och förpackningsutrustning förhindrar vi att livsmedel spills eller förslösas i produktionens tidiga skeden, medan våra förpackningslösningar förlänger hållbarhetstiden och förhindrar att livsmedel förstörs, utan tillsatser av konserveringsmedel. Det är här vi tror att vi kan ha störst påverkan på att minska livsmedelsförlusterna.

Tillsammans med våra kunder arbetar vi också för att utbilda konsumenter i hur man undviker slöseri och förhindrar att livsmedel förstörs. Vårt arbete under denna pelare bidrar till att hantera den globala utmaningen i fråga om livsmedelssäkerhet genom att bygga hållbara värdekedjor för livsmedel.

Höjdpunkter

Resultat för livsmedel

Livsmedelsskydd

Konsumenter förväntar sig säkra livsmedel, och det med rätta. För våra kunder innebär detta att ha full kontroll på produktionen, från anskaffande av råmaterial och ända fram till butikshyllorna.

Livsmedelskvalitet

Dagens konsumenter förväntar sig en konsekvent upplevelse av smak, färg, textur och näringsvärde. Våra förpackningar är utformade för att skydda och bevara livsmedlen – utan att det behövs några konserveringsmedel – så att de lever upp till dessa förväntningar.

Livsmedelstillgänglighet

Vi tror att det effektivaste sättet att ta sig an de globala utmaningarna inom livsmedelssäkerhet och näring är att bygga upp hållbara värdekedjor för livsmedel.

*Läs mer om livsmedelstillgänglighet

Bild av Roberto Franchitti med rubriken Vi skyddar livsmedel

Expertröster från Tetra Pak

Som Vice President, Development & Engineering, arbetar Roberto med att utforma, utveckla och lansera nya produkter och driva företagets hållbarhetsinitiativ genom FoU-processen och in på marknaden. Läs om hur Tetra Pak minskar matsvinnet och hur en minskning av kundernas operativa inverkan kan göra stor skillnad.

Läs hela intervjun med Roberto

Våra berättelser

Samarbete för att nå Senegals fulla potential för mejeriprodukter

Läs mer om hur vi arbetar med lokala jordbrukare för att utveckla värdekedjan för mejeriprodukter och distribuera mer färsk mjölk till skolorna.

Barn som får mjölk i en skola i Burundi

Bättre nutrition och högre närvaro i skolorna i Burundi

Vi hjälper vår kund att förbättra livsmedelsförsörjningen för 20 000 barn och bidrar därmed till en bättre hälsocykel, utveckling och skolnärvaro.

Globala nedladdningar

Framsida för Hållbarhetsrapport 2017

Hållbarhetsrapport 2017

Hämta hållbarhetsrapport

Framsida för GRI-index

GRI G4-index 2017

Hämta GRI G4-index

Infografik som visar de tre pelarna Livsmedel, Människor och Framtiden

Sammanfattning 2017

Hämta sammanfattning

Vill du veta mer om hur vi skyddar livsmedel?

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​