VI SKYDDAR MÄNNISKOR

Vi skyddar och bemyndigar våra medarbetare och stöder samhällena där vi verkar.

Infografik – sektionen om människor

Så gör vi

Människor är avgörande för våra framgångar och allt börjar inom vår egen verksamhet. I slutänden är det våra medarbetare som förverkligar vår vision. Det är därför som det är så viktigt att de utbildas och utvecklas och att man säkerställer en rättvis och inkluderande arbetsmiljö för alla. Vi är också noga med att ta vårt ansvar för hälsan och säkerheten bland anställda, partner och kunder och har därför gjort detta område till en prioriterad verksamhet.

Vårt arbete för att skydda människor sträcker sig även till våra samhällen och vi arbetar exempelvis med barnhälsa och barnnutrition, hållbar försörjning och ekonomisk utveckling. Vi är angelägna om att stödja människor som lever och arbetar där vi bedriver verksamhet, och vi strävar efter att ha en ansvarstagande och aktiv roll på lokal nivå genom en mängd olika initiativ.

Säkra, hälsosamma arbetsplatser

Säkra, hälsosamma arbetsplatser

Vår ambition är att ingen någonsin ska komma till skada i något projekt eller någon aktivitet. Vi tror att det bästa sättet att nå målet om noll olyckor och arbetsrelaterade sjukdomar är arbeta i team.

*Läs mer om arbetsmiljö

Mångfald och integration

Mångfald och integration

Vi anser att vår förmåga att växa och införa innovationer är kopplad till tankens mångfald och medarbetarnas kreativitet. Nyskapande idéer föds i arbetsplatskulturer som främjar integration och jämlikhet.

*Läs mer om mångfald

Skickliga medarbetare

Skickliga medarbetare

Vi vill att våra medarbetare ska få en givande karriär hos oss, och vi vill att de allra bästa medarbetarna ska börja sin resa hos oss. I detta ingår att bygga upp en kultur som präglas av hög prestanda och som hjälper medarbetarna att göra sitt allra bästa.

Engagemang och erkännande

Engagemang och erkännande

Vår framgång är beroende av att våra medarbetare gör sitt bästa. Och för att de ska kunna göra det behöver de känna sig motiverade, involverade och uppskattade. Genom att se till att våra medarbetare är engagerade bygger vi upp en kultur av eget ansvarstagande, mångfald och innovation.

*Läs mer om medarbetarengagemang

Samhällen

Samhällen

Vårt arbete för att skydda människor sträcker sig även till våra samhällen och vi arbetar exempelvis med barnhälsa och barnnutrition, hållbar försörjning och ekonomisk utveckling.

Höjdpunkter

Människors resultat

Våra berättelser

Människor som samtalar och lär sig av varandra

Tetra Pak Academy

En övergripande strategi för inlärning

Stefano Boccolari

Leadership Excellence Award 2016

Föregå med gott exempel

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Läs mer om våra medarbetare