MÄNNISKOR

När det handlar om människor tar vi vårt sociala ansvar på största allvar. Vi vill stötta de samhällen där vi bedriver verksamhet och erbjuda möjligheter för våra medarbetare världen över.

människor, lager

Hälsa och säkerhet

Vår ambition är att ingen ska komma till skada i något projekt eller någon aktivitet. Vi tror att bästa sättet att uppnå vårt mål om noll olyckor och arbetsrelaterade sjukdomar är att vi arbetar i team.

Läs mer om arbetsmiljö

Servicetekniker

Medarbetarengagemang

Vår framgång är beroende av att våra medarbetare gör sitt bästa. Och för att de ska kunna göra det behöver de känna sig motiverade, involverade och uppskattade. Genom att se till att våra medarbetare är engagerade bygger vi upp en kultur av eget ansvarstagande, mångfald och innovation.

Läs mer om medarbetarengagemang

servicetekniker

Utbildning och utveckling

Vi odlar en kultur som präglas av lärande och utbyte av kunskaper och erfarenheter inom hela företaget. På så sätt får våra medarbetare möjlighet att nå sin fulla potential, samtidigt som vi fortsätter attrahera och behålla de allra bästa.

Läs mer om utbildning och utveckling

kvinna förpackningsmat.

Mångfald

Vi ska se till att alla individer inkluderas och respekteras, oavsett ålder, kön, etnicitet, nationalitet eller sexuell läggning. Mångfald i personalen ökar vår möjlighet att förstå våra kunders och konsumenters olika kulturer och språk.

Läs mer om mångfald

Samhällsengagemang

Samhällsengagemang

Vi strävar efter att ha en ansvarstagande och aktiv roll på de platser i världen där vi bedriver verksamhet och engagerar oss i samhället på lokal nivå genom en mängd olika initiativ.

Läs mer om samhällsengagemang

Exempel och nedladdningar

Alesya Fedoseeva: föregå med gott exempel

Föregå med gott exempel

2015 års Leadership Excellence Award tilldelades Alesya Fedoseeva för hennes exceptionella ledarskap vid byggandet av Moskvas HR-servicecenter.

Läs kundexempel: Föregå med gott exempel

Sustainability Update report

Sustainability Update report

Våra återkommande hållbarhetsuppdateringar beskriver hur vi kontinuerligt driver hållbarhetsfrågorna inom alla våra verksamhetsområden och hur vi uppnår våra mål.

Visa/ladda ned Sustainability Update

Exempel och artiklar på hållbarhetsområdet

Exempel och artiklar

Utforska vår samling av artiklar och fallstudier och lär dig mer om våra aktiviteter inom hållbarhet

Exempel och artiklar på hållbarhetsområdet

​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Läs mer om våra medarbetare: