​​​​​​​​​​​​​​​​​Tetra Paks alumnnätverk

Tetra Paks alumnnätverk är en sektion på vår webbplats som endast är till för medlemmar och som vänder sig till före detta Tetra Pak-medarbetare. Här publiceras uppdateringar om Tetra Paks produkter, marknader, trender och medarbetare.

 

Syftet med alumnnätverket är att skapa bestående fördelar med en karriär inom Tetra Pak genom att stödja fortsatta affärsförbindelser och bygga vidare på befintliga yrkesrelationer.

 

Skicka in profiluppgifter för att komma i kontakt med andra Tetra Pak-alumner, så skickar vi inloggningsuppgifter till dig.